Collectief

Gezonde Huisvesting Ledeberg

ID
10573
URI
https://id.erfgoed.net/personen/10573

Beschrijving

De Samenwerkende Maatschappij tot het bouwen van gezonde en goedkope werkmanswoningen te Ledeberg is een sociale huisvestingsmaatschappij die in 1922 werd opgericht op initiatief van de toenmalige socialistische burgemeester van Ledeberg Pol De Visch. Onder de aandeelhouders bevonden zich ook heel wat socialistische politici (zoals Edward Anseele). In de naoorlogse periode werd de maatschappij herdoopt tot CV Gezonde Huisvesting Ledeberg en in 1994 fusioneerde ze met CV Gentbrugse Haard tot CV Huisvesting Gentbrugge-Ledeberg. In 2001 werd de naam gewijzigd in Huisvesting Scheldevallei en in 2011 ging de maatschappij op in de grote fusiemaatschappij WoninGent cvba – so.

De eerste realisatie van deze maatschappij was een kleine tuinwijk te Ledeberg (Bellevuewijk) uit 1923, die in 1932 werd uitgebreid met 24 appartementen. Na de oorlog (voornamelijk in de periode 1955-1967) realiseerde de maatschappij een 400-tal appartementen (o.a. aan het Centrumplein te Ledeberg in 1958). De keuze voor appartementen sluit aan bij het socialistisch profiel van deze maatschappij, evenals haar beslissing om geen patrimonium te verkopen.

  • DE SCHUYTER J. s.d. (1997): H.G.L. 75 jaar. Een overzicht en enkele bedenkingen bij 75 jaar sociale huisvesting te Gentbrugge en Ledeberg, s.l., s.p.
  • MEGANCK L. 2002: Bouwen te Gent in het interbellum (1919-1939). Stedenbouw – Onderwijs – Patrimonium – Een synthese, onuitgegeven doctoraatsverhandeling UGent, Vakgroep Kunstwetenschappen, 264.
  • S.N. 1997: Monografieën erkende bouwmaatschappijen, in: S.N., Bouwstenen van sociaal woonbeleid ’45-‘95. De VHM bekijkt 50 jaar volkshuisvesting in Vlaanderen. Deel 2, Brussel, 93.


Erfgoedobjecten

Opdrachtgever van

Bellevuewijk

Bellevuestraat 1-37, Rodeleeuwstraat, Vuurkruisersstraat 1-24, 25-27, Zegepraalstraat (Gent)
Kleine tuinwijk uit 1924 naar ontwerp van Oscar Van de Voorde, en eerste realisatie van de sociale huisvestingsmaatschappij Samenwerkende Maatschappij tot het bouwen van gezonde en goedkope werkmanswoningen te Ledeberg. Begin jaren dertig verdicht met heden gesloopte appartementsgebouwtjes.


Sociale huisvesting van 1957

Centrumplein 1-88, 89 (Gent)
Twee appartementsgebouwen, in 1957 gerealiseerd door de sociale huisvestingsmaatschappij Gezonde Huisvesting Ledeberg naar ontwerp van de architecten J.B. Roelandt, Raphaël Wieme en Armand De Buck. Begin 21ste eeuw werden ze gerenoveerd met behoud van erfgoedwaarde.Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Gezonde Huisvesting Ledeberg [online] https://id.erfgoed.net/personen/10573 (Geraadpleegd op )