Collectief

Brugse Maatschappij voor Huisvesting

ID
10677
URI
https://id.erfgoed.net/personen/10677

Beschrijving

De sociale huisvestingsmaatschappij SM Brugse Goedkope Woningen werd in 1922 opgericht en heeft als werkgebied Brugge. In 1968 werd haar naam veranderd in CV Brugse Maatschappij voor Huisvesting. In 1978 slorpte ze de SV Eigen Heerd – Goud Weerd uit Assebroek op (147 woningen) en in 1989 de CV Zeemanshaard uit Zeebrugge (200-tal woningen). De hoofdaandeelhouders zijn de Stad en het OCMW van Brugge, de Provincie West-Vlaanderen en het Vlaams Gewest.

Eind 2013 stond het totaal aantal gerealiseerde (of aangekochte) woningen op meer dan 3.483. De grootste bouwvolumes werden gerealiseerd in de jaren ’70 en ’80 van de 20ste eeuw (46%). Tijdens het interbellum realiseerde ze onder andere de Sint-Pieterstuinwijk (1923), en twintig rijwoningen aan Bilkske (1926). Na de oorlog was de maatschappij vooral actief ten noorden van Brugge met de wijken Sint-Pieters en Sint-Jozef (cf. uitbouw van de haven van Zeebrugge). Vanaf 1967 realiseerde ze ook hoogbouwprojecten en vanaf eind jaren zeventig kwam de nadruk weer te liggen op de binnenstad.

  • S.N. 1997: Monografieën erkende bouwmaatschappijen, in: S.N., Bouwstenen van sociaal woonbeleid ’45-‘95. De VHM bekijkt 50 jaar volkshuisvesting in Vlaanderen. Deel 2, Brussel, 60-147, 116.


Erfgoedobjecten

Opdrachtgever van

Centillepoortje, toegang tot beluik

Visspaanstraat zonder nummer (Brugge)
Verankerde en beschilderde, bakstenen korfboogpoort vermoedelijk uit de 16de eeuw, met aan straatzijde een afgeschuinde dagkant; achteraan geschraagd door steunberen; links schamppaaltje. "Kunstige Herstelling" van 1989 naar ontwerp van Sparo (Brugge).


Eenheidsbebouwing van arbeiderswoningen

Vlamingdam 59-79 (Brugge)
Eenheidsbebouwing uit het tweede kwart van de 19de eeuw die tussen 1978 en 1980 verbouwd werd tot sociale woningen naar ontwerp van de Brugse architecten Philippe Cardinael en Luc Laloo, in opdracht van de sociale huisvestingsmaatschappij Brugse Maatschappij voor Huisvesting.


Eenheidsbebouwing van sociale woonhuizen van 1931

Pannebekestraat 46-48, Ter Looigemweg 18-34 (Brugge)
Rij van elf arbeiderswoningen naar ontwerp van de Brugse architect Albrecht Seys en rond 1931 uitgevoerd door de broers Muylle van Gits, in opdracht van de sociale huisvestingsmaatschappij Brugse Maatschappij voor Goedkope Woningen als onderdeel van een ruimere arbeiderswijk (Fort Lapinwijk).


Sint-Pieters-Tuinwijk

Beekweg 1-21, Blankenbergse Steenweg 68-102, Pleinstraat 1-8, 9-29, Sint-Pietersnoordstraat 2-40, Sint-Pietersplein 1-10, Sint-Pieterszuidstraat 1-33 (Brugge)
De Sint-Pieters-Tuinwijk is gelegen tussen de Blankenbergse Steenweg, Sint-Pieterszuidstraat, Sint-Pietersnoordstraat en Beekweg. In 1923 koopt de stad Brugge een perceel grond om er 96 sociale woningen op te richten, de Brugse Maatschappij voor Goedkope Woningen staat in voor het bouwen van de huizen.


Sociale huisvesting Van der Ghote

't Zweerd 2-46, Witteleertouwersstraat 50-54, Zwarteleertouwersstraat 47-49, 49A, 47A (Brugge)
Sociaal stadsvernieuwingsproject bestaande uit de verbouwing van een brouwerij tot woningen door de sociale huisvestingsmaatschappij Brugse Maatschappij voor Huisvesting. Project teruggaand tot 1973 maar uitgevoerd tussen 1980 en 1984 naar plannen van Vivian Desmet en Jozef Depuydt.


Sociale woningen van 1981

Coupure 50-51, Gapaardstraat 53-59 (Brugge)
Klein stadsvernieuwingsproject van zes sociale woningen, tussen 1977 en 1981 gerealiseerd door de Brugse Maatschappij voor Huisvesting naar ontwerp van Atelier voor Architektuur (Philip Cardinael en Luc Laloo).


Sociale woonwijk Sincfal

Calvariebergstraat 1-41, Komvest 34A-B, Sint-Claradreef 2-18 (Brugge)
Woonwijk, tussen 1973 en 1982 gerealiseerd naar ontwerp van Vivian Desmet en Jozef Depuydt op de plaats van het gesloopte kapucijnenklooster. Aangepast in kader van het structuurplan en uitgevoerd door een privépromotor en de sociale huisvestingsmaatschappij Brugse Maatschappij voor Huisvesting.


Zwanewijk

Leon de Foerestraat 1-11, Louis de Potterstraat 1-56, 58-72, Paul Devauxstraat 1-28, 29-41 (Brugge)
Volkswijk met 106 gezinswoningen, tussen 1955 en 1958 gerealiseerd door de sociale huisvestingsmaatschappij Brugse Maatschappij voor Goedkope Woningen naar ontwerp van architect Albert Laloo en met aanlegplan van de stedelijke ingenieur G. Bocxstael.


Thema's

Opdrachtgever van

Sint-Jozefswijk

Sint-Pieterswijk

Sociale woonwijk Duivenkeet

Sociale woonwijk Sint-Pietersmolenwijk – Zuid


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Brugse Maatschappij voor Huisvesting [online] https://id.erfgoed.net/personen/10677 (Geraadpleegd op )