Persoon

van Biesbroek, Lodewijck

ID: 10708   URI: https://id.erfgoed.net/personen/10708

Beschrijving

Lodewijck van Biesbroek werd te Gent geboren op 17 februari 1839 als oudste kind uit een gezin van negen kinderen. Hij huwde op 21 april 1870 te Gent en stierf te Ukkel op 11 maart 1919. De lagere school volgde hij aan het Gentse stadsonderwijs. Van 1852 tot 1866 liep hij school aan het de Gentse academie. Ondertussen was hij werkzaam in het atelier van zijn vader als ciseleur. Vanaf 1863 noemde hij zich ook beeldhouwer. Na zijn opleiding verbleef hij onder andere te Parijs (1866), Rome en Firenze (1869-1870), Munchen, Neurenberg en Berlijn (1869-70, 1873). Tijdens zijn hele leven nam hij deel aan de driejaarlijkse Salons te Gent en Brussel. Vanaf 1872 tot 1901 was hij leraar theorie en geschiedenis van de versieringskunst aan de Gentse Industriële Hogeschool en de Gentse Academie. Daarnaast was hij corresponderend lid van de Koninklijke Commissie voor Monumenten sinds 1884 en lid van de Gentse Commissie voor Monumenten en Landschappen tussen 1887 en 1910. Zijn bekend werk, dat tot een 100-tal exemplaren beperkt is, wordt als streng academisch omschreven.

  • Onroerend Erfgoed, digitaal beschermingsdossier DO002203, Centrum Kruishoutem (S.N., 2002).


Erfgoedobjecten

Ontwerper van

Begraafplaats

Kerkhofweg 6 (Kruisem)
Rechts van de dekenij ligt de begraafplaats, aangelegd in 1844-1845. Het is een volledig omhaagd terrein met een toegangshek tussen vierkante, gewitte bakstenen pijlers, beschaduwd door een imposante beuk. Aan de zuidoostzijde bleef een imposante geschoren taxushaag met aan de binnenzijde een rij populieren bewaard.