Persoon

Buys, Pieter

ID
10738
URI
https://id.erfgoed.net/personen/10738

Beschrijving

Pieter Buys (1923) is één van de belangrijkste Nederlandse ontwerpers van de 20ste eeuw. Hij ontwierp naast tuinen al veel parken, openbaar groen en terreinen bij instellingen en openbare gebouwen. De ontwerpen van Buys zijn gekenmerkt door een grote eenvoud. Hij werd daarbij beïnvloed door de “Bossche School” en niet in het minst door de ideeën van Hans van der Laan. De samenwerking is dan ook illustratief voor de verwantschap voor hun beider visie. Ook voor Buys is de samenhang tussen huis en tuin en tussen tuin en omgeving of landschap essentieel in het ontwerp. Pieter Buys wordt door tuin- en landschapsarchitecten beschouwd als een van hun voormannen. Samen met ontwerpers als Wim Boer, Carl van Empelen, Hein Otto, Mien Ruys en Hans Warnau, is hij verantwoordelijk voor de naoorlogse emancipatie en professionalisering van de discipline. Sinds de oprichting van zijn bureau in Den Bosch, in 1949, is hij onafgebroken als tuin- en landschapsarchitect en ontwerpdocent werkzaam geweest. Buys’ werkenlijst van 1800 nummers groeit nog altijd. In het werk van Buys zijn twee bepalende lijnen te ontdekken: de invloed van de Deense tuinarchitectuur en de architectuur van de zogenaamde Bossche School. Naar voorbeeld van de Deense tuin- en landschapsarchitect C. Th. Sorensen werkt Buys intensief samen met verschillende architecten. Daarmee wordt zijn tuin- en landschapsontwerp gelijkwaardig aan de architectuur en gaan zijn gebouw en tuin met elkaar in dialoog. Hier ligt de kracht van Buys’ ontwerpen.

  • Onroerend Erfgoed, Digitaal beschermingsdossier 4.001/42023/105.1, Klooster met kloosterkapel, directeurswoning en kloostertuin van Mariazusters van Franciscus (S.N., 2012).


Erfgoedobjecten

Ontwerper van

Klooster van Mariazusters van Franciscus

Kerkstraat 14, 20 (Waasmunster)
Het klooster van de Mariazusters van Franciscus omvat een oudere kloosterkapel van 1877 naar ontwerp van architect Modeste De Noyette, die teruggaat op het moederklooster van de vroegere zusters maricolen-franciscanessen. Architect Dom Hans van der Laan creëerde tussen 1981 en 1985 op de kloostersite een groot kloostercomplex. De tuinen werden na een aanzet van ontwerp door Van der Laan opgemaakt door de vooraanstaande tuin- en landschapsarchitect Pieter Buys, samen met B. Van der Vliet.Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Buys [online] https://id.erfgoed.net/personen/10738 (Geraadpleegd op )