Persoon

Streuvels, Stijn

ID
10790
URI
https://id.erfgoed.net/personen/10790

Beschrijving

Stijn Streuvels - pseudoniem van Frank (Franciscus) Lateur - werd op 3 oktober 1871 geboren in Heule. Vader was Kamiel Lateur, kleermaker, moeder Louise Gezelle, zus van de priester-dichter Guido Gezelle. Stijn Streuvels volgde onderwijs aan het Sint-Jan-Berchmansinstituut in Avelgem. Na teleurstellende schoolresultaten en spanningen verliet hij de school in 1886 en trok in de leer als bakkersknecht, eerst bij een oom, later onder andere ook in Brugge, waar hij twee en een half jaar verbleef. In 1891 vestigde hij zich als bakker in Avelgem. De bakkersstiel was evenwel niet zijn hoogste doel. Hij vond veel meer voldoening in de lectuur die hij in zijn vrije uren verslond.

Zodoende ontwikkelde Streuvels zich door zelfstudie en begon hij algauw ook zelf te publiceren in diverse tijdschriften. In 1899 verscheen zijn eerste belangrijke boek: Lenteleven. Al in 1896 werd hij gecontacteerd door het literaire tijdschrift Van Nu en Straks en vond er in Gent een voor hem zeer stimulerende ontmoeting plaats met Karel van de Woestijne en Emmanuel De Bom. Weldra werd hij ook medewerker aan Van Nu en Straks. Later werd hij lid van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde. Hij ontving niet minder dan drie maal de vijfjaarlijkse Staatsprijs voor proza (1905, 1911, 1935). Voorts verwierf hij op het einde van zijn leven de Prijs der Nederlandse Letteren (1962). Hij werd eredoctor van de universiteiten van Leuven (1937), Münster (1941 - omstreden, gezien het tijdsgewricht) en Pretoria (1964). Hij werd zelfs enkele malen genomineerd voor de Nobelprijs literatuur, een eerste keer in het voorjaar van 1903. Stijn Streuvels overleed te Ingooigem op 15 augustus 1969.

Tot zijn belangrijkste werken dienen gerekend: Lente (1899), De oogst (1900), Langs de wegen (1902), De Vlaschaard (1907), Het leven en de dood in de ast (1926) en De teleurgang van de Waterhoek (1927). Hoewel ze nu nog weinig gelezen worden, zijn het boeken met een grote cultuurhistorische en sociologische waarde. Het oeuvre van Stijn Streuvels mag beschouwd worden als een mijlpaal in de literaire en algemene culturele geschiedenis van Vlaanderen.

In samenwerking met architect Jozef Vièrin ontwierp hij zijn eigen woning te Anzegem, Het Lijsternest.

  • Onroerend Erfgoed, Digitaal beschermingsdossier DW002305, Het Lijsternest (S.N., 2004).