Collectief

De Gentbrugse Haard

ID: 10810   URI: https://id.erfgoed.net/personen/10810

Beschrijving

De Gentbrugse Haard (De Gendbrugsche Haard) is een sociale huisvestingsmaatschappij die in 1922 werd opgericht op initiatief van Emiel Van Sweden, socialistisch schepen in Gentbrugge. De gemeente Gentbrugge leverde het meeste kapitaal maar ook bedrijven kochten aandelen (in een poging om personeelswoningen te verkrijgen) evenals lokale politici en ambtenaren zoals Emiel Van Sweden, burgemeester Maurice Verdonck en architect Albert De Wilde (bureel der Werken van Gentbrugge). De verschillende politieke strekkingen waren vertegenwoordigd. In 1994 fusioneerde de maatschappij met de CV Gezonde Huisvesting Ledeberg tot CV Huisvesting Gentbrugge-Ledeberg, in 2001 werd de naam gewijzigd in Huisvesting Scheldevallei. In 2011 ging de maatschappij op in de grote fusiemaatschappij WoninGent cvba – so.

De eerste realisatie van deze maatschappij was de 108 woningen tellende Van Houttewijk uit 1922-1924. In totaal realiseerde de maatschappij een kleine 200 woningen tijdens het interbellum, waaronder 20 bejaardenwoningen in de Tuinwijk De Warande (1938). Na de oorlog ging de maatschappij voort met het bouwen van gezinswoningen en bejaardenwoningen (o.a. 42 in de Tuinwijk De Warande uit 1953). In totaal werden tussen 1922 en 1994 zo’n 700 woningen voorzien, voornamelijk gezinswoningen. Pas vanaf eind jaren zestig bouwde ze een beperkt aantal appartementen.

  • DE SCHUYTER J. s.d. (1997): H.G.L. 75 jaar. Een overzicht en enkele bedenkingen bij 75 jaar sociale huisvesting te Gentbrugge en Ledeberg, s.l., s.p.
  • MEGANCK L. 2002: Bouwen te Gent in het interbellum (1919-1939). Stedenbouw – Onderwijs – Patrimonium – Een synthese, onuitgegeven doctoraatsverhandeling UGent, Vakgroep Kunstwetenschappen, 262.
  • S.N. 1997: Monografieën erkende bouwmaatschappijen, in: S.N., Bouwstenen van sociaal woonbeleid ’45-‘95. De VHM bekijkt 50 jaar volkshuisvesting in Vlaanderen. Deel 2, Brussel, 93.


Erfgoedobjecten

Ontwerper van

Bejaardenwoningen Tuinwijk De Warande

Jules Van Biesbroeckstraat 122-128, Theophiel De Jaegerstraat 1-7, Tuinwijk De Warande 1-48, 49-59 (Gent)
Straat met gelijkvloerse bejaardenwoningen gerealiseerd door de sociale huisvestingsmaatschappij De Gentbrugse Haard in 1936-1937 en 1954-1955, respectievelijk naar ontwerp van architecten Albert De Wilde en Maurice De Bruyne.

Opdrachtgever van

Bejaardenwoningen Tuinwijk De Warande

Jules Van Biesbroeckstraat 122-128, Theophiel De Jaegerstraat 1-7, Tuinwijk De Warande 1-48, 49-59 (Gent)
Straat met gelijkvloerse bejaardenwoningen gerealiseerd door de sociale huisvestingsmaatschappij De Gentbrugse Haard in 1936-1937 en 1954-1955, respectievelijk naar ontwerp van architecten Albert De Wilde en Maurice De Bruyne.


Thema's

Ontwerper van

Louis Van Houttewijk

Opdrachtgever van

Louis Van Houttewijk