Collectief

De Nieuwe Haard, Ronse

ID
10814
URI
https://id.erfgoed.net/personen/10814

Beschrijving

Le Nouveau Foyer Renaisien werd in 1922 opgericht als bouwmaatschappij van sociale woningen, waarschijnlijk ter vervanging van de in 1897 opgerichte Le Foyer Renaisien die tot 1922 kredieten verleende aan arbeiders om eigenaar te worden van een woning, o.a. gesteund door enkele textielfabrikanten. Tussen 1922 en 1938 bouwde Le Nouveau Foyer Renaisien 356 woningen, verspreid over 11 straten waaronder Broeke (1923), de Stijn Streuvelsstraat (1926), de Karel Lodewijk Ledeganckstraat en het Edmond Van Beverenplein (1927-1928) en de wijk Stookt (1934-1938) die opvalt omwille van de bredere straten, voortuintjes en pleintjes. In 1943 werd de maatschappij Goedkope Woningen van Ronse hernoemd maar na de oorlog nam ze terug haar vooroorlogse naam aan. In 1968 veranderde de naam in SM De Nieuwe Haard – SC Le Nouveau Foyer (waarschijnlijk omdat de maatschappij vanaf de jaren zestig ook actief was buiten Ronse, met name in Kluisbergen en Maarkedal). In 1991 volgde een omvorming tot Samenwerkende Vennootschap De Nieuwe Haard.

Tijdens de naoorlogse periode realiseerde de maatschappij twee grote wijken in Ronse, genaamd Floréal (1956-1973) en Scheldekouter (1975-2001), die gekenmerkt worden door een mix van gezinswoningen en appartementen. Typisch zijn de galerijappartementen die werden opgetrokken naar ontwerp van architect Albert Lequesne (in samenwerking met Dan Craet) en die ook terug te vinden zijn in de wijk Stookt (1973), in de Bredestraat (1975) en aan de Groendreef te Kluisbergen (1977).

Heden (2015) omvat het patrimonium van De Nieuwe Haard bijna 700 woningen. De zetel is gevestigd in een 19de-eeuwse burgerwoning in neo-Vlaamse renaissance, aan het Franklin Rooseveltplein te Ronse.

  • HEYSE M. & GADEYNE G. 1984: Textiel te Ronse 1800-1940, Een menselijk mirakel, Ronse, s.p.
  • S.N. 1997: Monografieën erkende bouwmaatschappijen, in: S.N., Bouwstenen van sociaal woonbeleid ’45-‘95. De VHM bekijkt 50 jaar volkshuisvesting in Vlaanderen. Deel 2, Brussel, 98-99.


Erfgoedobjecten

Opdrachtgever van

Sociale woonwijk

Broeke 40-62, 68-78, Jacob van Arteveldestraat 1-24 (Ronse)
Eerste sociale woonwijk gebouwd door de in 1922 opgerichte bouwmaatschappij "S.C. Le Nouveau Foyer Renaisien" in 1923 naar ontwerp van architect R. Cordier.


Sociale woonwijk

Ninoofsesteenweg 299-317, Stijn Streuvelsstraat 1-26 (Ronse)
Sociale woonwijk met zesendertig huizen gerealiseerd door Le Nouveau Foyer Renaisien bij Koninklijk Besluit van 04.05.1926. Enkelhuizen in spiegelbeeldschema van twee traveeën en twee bouwlagen onder pannen daken.


Sociale woonwijk Stookt

Edmond Picardlaan 106-116, Ernest Solvaystraat 2-42, 43-80, 81-125, Georges Dumontstraat 1-44, 45-49, Georges Eeckhoutstraat 1-10, 11-115, Hector Denisstraat 5-7, 8-69, 70-90, Joseph Wautersplein 1-24 (Ronse)
Arbeiderswijk met 250-tal woningen, grotendeels gebouwd tijdens de jaren dertig door de sociale huisvestingsmaatschappij Le Nouveau Foyer Renaisien (sinds 1968 De Nieuwe Haard) naar ontwerp van stadsarchitect Albert Massez. In 1973 bouw van een appartementsgebouw naar ontwerp van Albert Lequesne.


Thema's

Opdrachtgever van

Sociale woonwijk Floreal


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: De Nieuwe Haard, Ronse [online] https://id.erfgoed.net/personen/10814 (Geraadpleegd op )