Collectief

Dendermondse Volkswoningen

ID: 10816   URI: https://id.erfgoed.net/personen/10816

Beschrijving

Sociale huisvestingsmaatschappij in 1928 gesticht onder de naam Dendermondse Goedkoope Woningen met als maatschappelijke zetel het stadhuis van Dendermonde en schepen Edmond Maffei als eerste voorzitter. De late oprichting van dergelijke maatschappij in deze door de oorlog zwaar verwoestte stad is te verklaren door de jarenlange weigering van het stadsbestuur om hierop in te gaan, om zo druk te zetten op de Belgische staat voor herstelbetalingen. Oud-Waasmunsters gemeentesecretaris Georges Ghysens was van 1928 tot 1982 secretaris/zaakvoerder maar de gemeente Waasmunster trad pas in 1950 toe. In 1958 werd de naam veranderd in Dendermondse Volkswoningen.

In 1929-1931 werd een eerste fase van 48 woningen gerealiseerd in de Pater De Smetlaan naar ontwerp van stadsarchitect Fernand de Ruddere. Kort na de Tweede Wereldoorlog (1949-1950) volgden nog twee kleinere projecten (in de Donckstraat en de Begijnhoflaan) maar nadien nam de bouwactiviteit een hoge vlucht met de uitbouw van de Dendermondse wijken Tuinwijk (175 woningen tussen 1950 en 1964), ’t Keur (476 woningen tussen 1958 en 1975) en Bijloken (ca. 200 woningen tussen 1981 en 1984). Daarnaast bouwde ze tussen 1955 en 1980 257 woningen in de wijk Hollandse Molen in Waasmunster. Vanaf midden jaren 90 bouwt ze vooral appartementen verspreid in Dendermonde, Waasmunster en Lebbeke.

  • S.N. 1997: Monografieën erkende bouwmaatschappijen, in: S.N., Bouwstenen van sociaal woonbeleid ’45-‘95. De VHM bekijkt 50 jaar volkshuisvesting in Vlaanderen. Deel 2, Brussel, 88-89.


Erfgoedobjecten

Opdrachtgever van

Sociale woonwijk 't Keur

Kolvenierslaan 54-60, Kroonveldlaan 15-25, Ommegancklaan 1-98, 99-131, Pijnderslaan 1-35, 36-47, 48-86 (Dendermonde)
Woonwijk, van 1955 tot 1960 gebouwd in opdracht van de sociale huisvestingsmaatschappij Dendermondse Volkswoningen naar ontwerp van architect Emmanuel Hiel (Dendermonde). De wijk vormt de aanzet voor de ruimere wijk ’t Keur.


Sociale woonwijk Hollandse molen

Hollandsemolen 2-53, 55, Zuidermolen 2-10, 11-18, 19-37, 38-43, 44-56, 57-72, 74-86 (Waasmunster)
Volkswijk met 137 woningen, gerealiseerd tussen 1953 en 1961 door de sociale huisvestingsmaatschappij Dendermondse Goedkope Woningen (Dendermondse Volkswoningen) naar plannen van Désiré Windey. Tussen 1970 en 1980 oostelijke uitbreiding in een aansluitende maar eenvoudigere vormgeving.


Sociale woonwijk ontworpen door Emmanuel Hiel

Koning Boudewijnlaan 1-64, 66, Pater Ruttenplein 30-48, Ros Beiaardstraat 1-23 (Dendermonde)
Na de Tweede oorlog breidde de sociale huisvestingsmaatschappij Dendermondse Goedkope Woningen de bestaande sociale woonwijk ten noordwesten van de stad uit. Zo realiseerde ze in 1954-1955 74 woonhuizen en drie winkelhuizen naar ontwerp van architect Emmanuel Hiel.


Sociale woonwijk van 1931

Donckstraat 43-61, Pater De Smetlaan 1-38 (Dendermonde)
Straat met 48 arbeiderswoningen, van 1929 tot 1931 gerealiseerd door de pas opgerichte sociale huisvestingsmaatschappij Dendermondse Goedkope Woningen (sinds 1958 Dendermondse Volkswoningen) aan de Pater De Smetlaan, naar ontwerp van stadsarchitect Fernand de Ruddere.