Collectief

Tuinwijk, Lokeren

ID
10834
URI
https://id.erfgoed.net/personen/10834

Beschrijving

De sociale huisvestingsmaatschappij Tuinwijk, SM voor Goedkope Woningen werd in 1928 opgericht te Lokeren door het toenmalige stadsbestuur (in het bijzonder schepen Prosper Thuysbaert) in de strijd tegen krotten. In 2015 bezit de stad nog steeds bijna alle aandelen van de maatschappij en deze maatschappij blijft enkel in Lokeren actief. In 1928-1931 realiseerde ze een eerste wijk van 53 arbeiderswoningen (Tuinwijk- en Labostraat). Door de economische crisis raakten echter slechts vijf huizen verkocht waardoor de bouwactiviteit van de maatschappij volledig stilviel. In 1949-1954 werden – mede dankzij de hulp van provinciaal raadslid Prosper Thuysbaert – 120 huizen gebouwd op de wijk Bergendries (met ook privéontwikkelingen en bouwactiviteiten door de stad zelf). Tijdens de jaren vijftig realiseerde de maatschappij ook bejaardenhuisjes aan de Zelestraat (1953), een complex van 26 woningen in de Beekstraat (1954-1955), het Beukenhof (1955-1956) en de wijk Ueberg. In latere jaren bouwde ze de wijk aan de Zelebaan uit, en het Sparrenhof.

Eind 2011 beheerde de maatschappij nog 1.497 woongelegenheden waarvan 812 appartementen en 685 eengezinswoningen. Daarnaast beheert de maatschappij in de wijk Hoedhaar 141 appartementen die eigendom zijn van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen.

  • S.N. s.d. (1958): Samenwerkende maatschappij Tuinwijk Lokeren, Lokeren.
  • S.N. 1997: Monografieën erkende bouwmaatschappijen, in: S.N., Bouwstenen van sociaal woonbeleid ’45-‘95. De VHM bekijkt 50 jaar volkshuisvesting in Vlaanderen. Deel 2, Brussel, 95.


Erfgoedobjecten

Opdrachtgever van

Bejaardenhof van 1953

Zelestraat 94-124 (Lokeren)
Hof met 16 bejaardenwoningen, tussen 1951 en 1953 gerealiseerd door de sociale huisvestingsmaatschappij Tuinwijk naar ontwerp van René F.C. Van De Vijver.


Oude Tuinwijk

Labostraat 1-10, 12-28, Tuinwijkstraat 1-32, Van Duysestraat 43-45 (Lokeren)
Arbeiderswijk met 53 woningen, van 1928 tot 1931 gerealiseerd als eerste project van de sociale huisvestingsmaatschappij Tuinwijk naar ontwerp van architect Hubert De Maen. Door de economische crisis werden 69 bijkomende woningen niet uitgevoerd.


Sociale woonwijk Bergendries

Acacialaan 1-30, 31-35, Berkenlaan 1-30, 32-42, Beukenhof 1-2, 5-24, 12A, Beukenlaan 2-8, 9-34, 35-57, Dennenlaan 1-30, 31, Grijze-Bosplein 1-22, 23, Jasmijnstraat 1-10, 12-28, Kerselarenlaan 1-7, 12-16, Slagveldstraat 19-23, 47-87 (Lokeren)
Volkswijk, in 1949-1954 gebouwd door de sociale huisvestingsmaatschappij Tuinwijk en de NV Lokerse Spinnerijen en Woningbouw, naar ontwerp van Frans De Groodt, Fernand de Bruyn, Marcel Vermeulen, Ernest Keppens, Willy Van Bogaert en Lucien Van Kerckhove, die ook het Beukenhof ontwierp.


Sociale woonwijk Sparrenhof

Sparrenhof 1-40, 41, 25A (Lokeren)
Laagbouw parkwijk met gezinswoningen, bejaardenwoningen en een clubhuis, tussen 1962 en 1965 gerealiseerd door de sociale huisvestingsmaatschappij Tuinwijk naar ontwerp van de architecten Jos Van Driessche en Paul Van Winckel, met een bekroonde groenaanleg van Ronald Clays.


Sociale woonwijk Ueberg

Azalealaan 1-19, Gladiolenhof 1-16, Gladiolenlaan 1-28, 30, Tulpenhof 1-12, Tulpenlaan 1-36, 38-40 (Lokeren)
Volkswijk met 105 woningen, in 1958 gerealiseerd door de sociale huisvestingsmaatschappij Tuinwijk naar ontwerp van de architecten Marcel Vermeulen, Fernand De Bruyn en René F.C. Van De Vijver uit Lokeren, met een groenaanleg van Guy Ringoot.


Thema's

Opdrachtgever van

Sociale woonwijk Beekstraat