Collectief

De Gelukkige Haard, Oostende

ID
10840
URI
https://id.erfgoed.net/personen/10840

Beschrijving

De Gelukkige Haard is een sociale huisvestingsmaatschappij te Oostende die 24 oktober 1951 erkend werd door de Nationale Maatschappij voor Goedkope Woningen. Tussen 1951 en 2001 realiseerde ze 1.802 woningen in verschillende wijken waarvan de cité Henri Edebau (1956) de eerste is. Ze bouwde ook woningen in het Westerkwartier (1957), in Mariakerke (1960), Stene (1960-1965) en Zandvoorde (1970). Vanaf de jaren zeventig realiseerde ze ook hoogbouw zoals “De Nieuwe Stad” en “Sluisvliet”. Haar meest grootschalige wijk (aan de Zilverlaan) bestaat uit laagbouwwoningen en -appartementen. Vanaf midden jaren tachtig werkte de maatschappij ook mee aan de stadsvernieuwing, o.a. “Visserskwartier” (1987-1993).

  • S.N. 1997: Monografieën erkende bouwmaatschappijen, in: S.N., Bouwstenen van sociaal woonbeleid ’45-‘95. De VHM bekijkt 50 jaar volkshuisvesting in Vlaanderen. Deel 2, Brussel, 124-125.
  • S.N. s.d. (2001): De Gelukkige Haard : Vijftig Jaar, Oostende.


Erfgoedobjecten

Opdrachtgever van

Sociale huisvesting Mimosawijk

Balspelpad 1-4, Bikkelpad 1-9, Binnenpad 1-6, Buitenpad 1-11, Camelialaan 1-17, Dichterspad 1-5, Dwergenpad 1-11, Edelweislaan 1-5, Elfenpad 1-12, Feeënpad 1-12, Hengelpad 1-20, Hoepelpad 1-4, Kegelpad 1-6, Korenbloemlaan 31-75, Ligusterlaan 1-11, Lotuslaan 1-92, 93-109, Primulapad 1-16, Regenboogpad 1-16, Reuzenpad 1-9, Schrijverspad 1-13, Sprookjespad 1-24, Strobloemlaan 1-28, 29-49, Stuiverstraat 474-500, Teerlingpad 1-7, Winkelpad 1-24, 26-46, Wolkenpad 1-6 (Oostende)
Grote laagbouw parkwijk, gerealiseerd door de sociale huisvestingsmaatschappij De Gelukkige Haard naar ontwerp van Henk J. Ampe en Jean Devos van ingenieursbureau STREGO. In 1979-1981 werden 389 woningen opgetrokken, in 1983 124 appartementen, een ontmoetingscentrum en 5 winkels.


Sociale woonwijk Westerkwartier

Broederlijkheidstraat 1-33, 34-45, 46-58, Bruidstraat, Dokter Verhaeghestraat 39-65, 66-121, 122-158, Gelijkheidstraat 129-141, 142-175, 177-179, Goedheidstraat 1-2, 3-55, Golvenstraat 12-13, 15-27, Nieuwpoortsesteenweg 295-327, Oostendse-Haardstraat 1-54, 55, Overvloedstraat 1-45, 38-102B, Rode-Kruisstraat 1-7, Schelpenstraat 1-6, 8-16, Spaarzaamheidstraat 55-75, 76-113, 115-173, Verenigingstraat 53-59, 60-161, 162-172, Werkzaamheidstraat 24-138, 37-125D (Oostende)
Sociale woonwijk, tussen 1922 en 1980 grotendeels gerealiseerd door huisvestingsmaatschappij De Oostendse Haard, naar ontwerp van architecten als G. Hendrickx en C. Colassin (Brussel), H. Michel en L. Jacquet (Luik), Groep Planning (Brugge) en A. Raoux, A. Daniëls, R. Meyer en P. Felix (Oostende).


Thema's

Opdrachtgever van

Cité Henri Edebau

Sociale woonwijk Nieuwe Stad

Sociale woonwijk Stene, Mariakerkelaan


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: De Gelukkige Haard, Oostende [online] https://id.erfgoed.net/personen/10840 (Geraadpleegd op )