Collectief

De Goedkope Woning in Verwoest West-Vlaanderen, Brugge

ID
10841
URI
https://id.erfgoed.net/personen/10841

Beschrijving

De Goedkope Woning in Verwoest West-Vlaanderen is een sociale huisvestingsmaatschappij die 19 oktober 1920 opgericht werd onder voorzitterschap van gouverneur Léon Janssens de Bisthoven. Haar maatschappelijke zetel was gelegen in Brugge en onder de aandeelhouders waren niet alleen de verschillende overheden maar ook verscheidene personen die officieel betrokken waren bij de wederopbouw zoals Hoog Koninklijk Commissaris Henri Brutsaert en Emile Vinck , senator en de voorzitter van de Nationale Maatschappij voor Goedkope Woningen en Woonvertrekken. De maatschappij was vooral actief met kleine projecten van enkele woningen in landelijke gemeenten die er zelf niet in slaagden voldoende kapitaal te verzamelen voor de oprichting van een plaatselijke sociale huisvestingsmaatschappij. In 1951 werd de Maatschappij opgeslorpt door De Mandel.

  • DE CAIGNY S. 2009: Tussen filantropie en macht. In de bres voor de belangen van de achterban, in: BAERT K. e.a. (ed.), Bouwen aan wederopbouw 1914/2050, Ieper, 159-161.
  • DEGRAEVE M. 2011: Camille Van Elslande op alle fronten. Modern architecturaal denken in een traditionele context, onuitgegeven masterproef UGent, Vakgroep Kunstwetenschappen, 131-132.
  • S.N. 1997: Monografieën erkende bouwmaatschappijen, in: S.N., Bouwstenen van sociaal woonbeleid ’45-‘95. De VHM bekijkt 50 jaar volkshuisvesting in Vlaanderen. Deel 2, Brussel, 125-126.


Erfgoedobjecten

Opdrachtgever van

Sociale woonhuizen van 1923

Steenstraat 73-75 (Ieper)
Tweewoonst, gebouwd tussen 1921 en 1923 door de sociale huisvestingsmaatschappij De Goedkoope Woning in Verwoest West-Vlaanderen (sinds 1951 opgeslorpt door De Mandel) op het gehucht Lizerne, naar ontwerp van Camille Van Elslande. De aannemer was waarschijnlijk Helbig en Verthé uit Zwevegem.Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: De Goedkope Woning in Verwoest West-Vlaanderen, Brugge [online] https://id.erfgoed.net/personen/10841 (Geraadpleegd op )