Collectief

Goedkope Woning, Kortrijk

ID
10852
URI
https://id.erfgoed.net/personen/10852

Beschrijving

Goedkope Woning is een Kortrijkse huisvestingsmaatschappij die 17 mei 1923 werd opgericht door de stad Kortrijk, de Commissie van Openbare Onderstand, de Belgische staat, de provincie, coöperatieven Het Volk, Het Volksrecht en De Toekomst en verschillende financiële instellingen.

Bij haar eerste wijk (Tuighuisstraat- Boudewijn IX-laan) werd nog een poging gedaan om aan te sluiten bij de tuinwijkgedachte door het voorzien van een centraal plein. De overige projecten uit het interbellum bestaan echter uit beperkte rijen arbeidershuizen (bijvoorbeeld aan het P.P. Rubensplein uit 1937). Ook de 12 huizen aan de Edgar Tinellaan (1949) kunnen nog tot dit type gerekend worden.

In de jaren vijftig en begin jaren zestig realiseerde de maatschappij volkswijken met honderden gezinswoningen in baksteentraditionalisme, zoals Kapel Ter Bede (1950), Vredelaan-Goedendaglaan (1951-1953), Blauwe Poort (1955-1956), Venning (1958-1959) en De Drie Hofsteden (1964). Eind jaren zestig, begin jaren zeventig schakelde ze kortstondig over op hoogbouwprojecten in de wijken De Drie Hofsteden (1968-1972) en Plein (1970) om nadien te opteren voor laagbouw parkwijken, onder andere aan de Sioenweg (1973) en Langemunte (1973).

  • LAMBRECHT I. J. 1973: Reeds 50 jaar in dienst van de sociale huisvesting (1923-1973), Kortrijk.
  • S.N. 1988: Foto-album aangeboden door S.M. Goedkope Woning, Kortrijk, ter gelegenheid van 65 jaar sociale woningbouw, Kortrijk.
  • S.N. 1997: Monografieën erkende bouwmaatschappijen, in: S.N., Bouwstenen van sociaal woonbeleid ’45-‘95. De VHM bekijkt 50 jaar volkshuisvesting in Vlaanderen. Deel 2, Brussel, 121-122.


Erfgoedobjecten

Opdrachtgever van

Eenheidsbebouwing van 1937

Simon Stevinstraat 58-96 (Kortrijk)
Simon Stevinstraat nr. 58-96. Eenheidsbebouwing van 1937, gebouwd in opdracht van de "Maatschappij De Goedkope woning", naar ontwerp van A. Carette (Kortrijk). Bij aanvang waren er twaalf "werkmanshuizen" gepland, in 1938 uitgebreid tot 20 woningen. De architect ontwierp verschillende types van woningen, die variëren door het aantal bouwlagen en het al dan niet aanwezig zijn van erkers.


Eenheidsbebouwing van twaalf sociale woonhuizen

Edgar Tinellaan 26-48 (Kortrijk)
Eenheidsbebouwing van twaalf enkelhuizen, opgeleverd in 1949 in opdracht van de sociale huisvestingsmaatschappij Goedkope Woning, naar plannen uit 1939 van de Kortrijkse architect André Carette.


Sociale huisvesting van 1925

Graaf Boudewijn IX-laan 3-5, 9-37, Tuighuisstraat 1-38 (Kortrijk)
In 1924-1925 bouwde de maatschappij voor Goedkope Woningen aan deze en de Graaf Boudewijn IX-laan 56 sociale woningen. Arbeidershuizen van elk twee traveeën en twee bouwlagen onder pannen zadeldaken, bestaande uit eenheden van elk acht woonhuizen.


Sociale huisvesting van 1954

Beukenlaan 1-19, Dennenlaan 1-15, Goedendaglaan 134-168, 134A, Olmenlaan 1-12, 14-20 (Kortrijk)
Geheel van 53 gezinswoningen, begin jaren vijftig gebouwd door de sociale huisvestingsmaatschappij Goedkope Woning naar plannen van de Kortrijkse architecten Adolf Callewaert en JoZef J. De Meyere (1950), als deel van de volkswijk Nieuw-Kortrijk.


Sociale woonwijk Kapel Ter Bede

Kapel ter Bede 42-62, Kapel ter Bedehof 1-46 (Kortrijk)
Volkswijk met 57 gezinswoningen, tussen 1949 en 1952 gebouwd door de Kortrijkse sociale huisvestingsmaatschappij Goedkope Woning naar ontwerp van Pierre A. Pauwels en Willem Dutoit.


Thema's

Opdrachtgever van

Sociale woonwijk De Drie Hofsteden

Wijk Lange Munte

Woonwijk Blauwe Poort


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Goedkope Woning, Kortrijk [online] https://id.erfgoed.net/personen/10852 (Geraadpleegd op )