Collectief

Heulse Heerd

ID
10855
URI
https://id.erfgoed.net/personen/10855

Beschrijving

Heulse Heerd is een sociale huisvestingsmaatschappij die in 1923 werd gesticht en in 1997 werd overgenomen door de Zuid-West-Vlaamse Sociale huisvestingsmaatschappij (voorheen Eigen Erf en Huis). Haar actiegebied beperkte zich aanvankelijk tot Heule en later tot Kortrijk.

  • S.N. 1997: Monografieën erkende bouwmaatschappijen, in: S.N., Bouwstenen van sociaal woonbeleid ’45-‘95. De VHM bekijkt 50 jaar volkshuisvesting in Vlaanderen. Deel 2, Brussel, 119.


Erfgoedobjecten

Opdrachtgever van

Sociale huisvesting van 1928

Hoge Dreef 44-68 (Kortrijk)
Twaalf woningen in halfopen bebouwing, opgetrokken door de sociale huisvestingsmaatschappij Heulse Heerd van 1924 tot 1928. Architect is hoogstwaarschijnlijk Remi Lemahieu (“Le Mayeux” volgens l’Habitation à Bon Marché).


Woonerf Dischgracht

Disgracht 1-50, 51, Ieperstuk 1-32, 33, Kromme Meers 11-28, Oude Ieperseweg 69-113 (Kortrijk)
Woonerf met 125 woningen, gerealiseerd tussen 1981 en 1986 door de sociale huisvestingsmaatschappij Heulse Heerd naar ontwerp van architect Jan Callewaert, tuinarchitect Paul De Roose en stadsingenieur Fernand Van Walleghem. Plannen voor extra woningen en appartementen bleven onuitgevoerd.


Thema's

Opdrachtgever van

Sociale woonwijk Kransvijver