Collectief

Ons Dorp, Menen

ID: 10861   URI: https://id.erfgoed.net/personen/10861

Beschrijving

Ons Dorp is een sociale huisvestingsmaatschappij die 7 augustus 1921 werd opgericht met als werkingsgebied de kerngemeente Menen. Tijdens het interbellum realiseerde ze de arbeiderswijk “Tuinwijk Ons Dorp” (385 woningen), naast enkele kleinere projecten zoals een rij arbeidersrijhuizen aan de Ontvoogding- en Ambachtenstraat. In de naoorlogse periode ging de meeste aandacht naar “De Nieuwe Tuinwijk” waar ruim 1.000 woningen werden opgetrokken tijdens het derde kwart van de 20ste eeuw. De Sint-Janswijk uit 1972 (100 woningen) kan gezien worden als een uitbreiding van deze wijk, ten noorden van de Ieperstraat. Verder realiseerde de maatschappij twee kleinere bejaardenwijken ter uitbreiding van Tuinwijk Ons Dorp: Rusthof Ter Berken (1960) en de Em. Vanderveldestraat (1966). Ten slotte werden begin jaren tachtig nog twee kleinere wijken opgetrokken: Ter Beke-Groenhof en ‘tVoske. In totaal realiseerde de maatschappij zo’n 1.750 woningen, voornamelijk eengezinswoningen maar ook honderden duplexwoningen en een honderdtal appartementen.

  • S.N. 1997: Monografieën erkende bouwmaatschappijen, in: S.N., Bouwstenen van sociaal woonbeleid ’45-‘95. De VHM bekijkt 50 jaar volkshuisvesting in Vlaanderen. Deel 2, Brussel, 123-124.


Erfgoedobjecten

Ontwerper van

Eenheidsbebouwing van sociale woonhuizen van 1930

Ambachtenstraat 47-73, Ontvoogdingsstraat 67-73 (Menen)
Rij van achttien woningen, begin jaren dertig gerealiseerd in opdracht van de sociale huisvestingsmaatschappij Ons Dorp naar ontwerp van architect Gaston Boghemans (Menen).


Tuinwijk Ezelbrug en arbeiderswijk Ons Dorp

Beekstraat 1-19, Blekersstraat 81-130, 132-144, Dadizelestraat 2-68, Dageraadstraat 1-15, E. Anseelestraat 2-12, 13-24, 26-32, Edm. Vanbeverenstraat 1-12, 13-15, Eendrachtstraat 1-18, 19, Em. Vanderveldestraat 2-38, Em. Zolastraat 1, Geluwestraat 1-54, 55-71, Guido Gezellelaan 131-149, Jean Jaurèsplein 1-21, Minneplein 1-12, Onderwijsplein 1-23, Onderwijsstraat 1-26, Overwinningsstraat 1-38, Paul Jansonstraat 1-41, Raym. Poureaustraat 1-12, 13-15, Stoelmakersstraat 1-40, 42-58, Toekomststraat 1-48, Verbroederingsstraat 1-2, 4-6, Volhardingsstraat 1-2, 3-5, Volkslaan 1-49, 50-98, Volksplein 1-8, Vooruitgangsstraat 1-58, Vrijheidsplein 1-6, Weversstraat 1-38 (Menen)
Tuinwijk Ezelbrug, gebouwd in 1923 door de Dienst der Verwoeste Gewesten naar ontwerp van Raphaël Verwilghen, Richard Acke en Jean-Jules Eggericx. Ten noorden arbeiderswijk Ons Dorp, van 1921 tot 1940 gebouwd door de gelijknamige sociale huisvestingsmaatschappij naar ontwerp van Gaston Boghemans.

Opdrachtgever van

Eenheidsbebouwing van sociale woonhuizen van 1930

Ambachtenstraat 47-73, Ontvoogdingsstraat 67-73 (Menen)
Rij van achttien woningen, begin jaren dertig gerealiseerd in opdracht van de sociale huisvestingsmaatschappij Ons Dorp naar ontwerp van architect Gaston Boghemans (Menen).


Tuinwijk Ezelbrug en arbeiderswijk Ons Dorp

Beekstraat 1-19, Blekersstraat 81-130, 132-144, Dadizelestraat 2-68, Dageraadstraat 1-15, E. Anseelestraat 2-12, 13-24, 26-32, Edm. Vanbeverenstraat 1-12, 13-15, Eendrachtstraat 1-18, 19, Em. Vanderveldestraat 2-38, Em. Zolastraat 1, Geluwestraat 1-54, 55-71, Guido Gezellelaan 131-149, Jean Jaurèsplein 1-21, Minneplein 1-12, Onderwijsplein 1-23, Onderwijsstraat 1-26, Overwinningsstraat 1-38, Paul Jansonstraat 1-41, Raym. Poureaustraat 1-12, 13-15, Stoelmakersstraat 1-40, 42-58, Toekomststraat 1-48, Verbroederingsstraat 1-2, 4-6, Volhardingsstraat 1-2, 3-5, Volkslaan 1-49, 50-98, Volksplein 1-8, Vooruitgangsstraat 1-58, Vrijheidsplein 1-6, Weversstraat 1-38 (Menen)
Tuinwijk Ezelbrug, gebouwd in 1923 door de Dienst der Verwoeste Gewesten naar ontwerp van Raphaël Verwilghen, Richard Acke en Jean-Jules Eggericx. Ten noorden arbeiderswijk Ons Dorp, van 1921 tot 1940 gebouwd door de gelijknamige sociale huisvestingsmaatschappij naar ontwerp van Gaston Boghemans.


Thema's

Ontwerper van

Nieuwe Tuinwijk en Sint-Janswijk

Rusthof Ter Berken

Opdrachtgever van

Bejaardenwoningen van 1966

Nieuwe Tuinwijk en Sint-Janswijk