Collectief

Veurnse Bouwmaatschappij

ID
10865
URI
https://id.erfgoed.net/personen/10865

Beschrijving

De Veurnse Bouwmaatschappij is een sociale huisvestingsmaatschappij die 20 augustus 1920 werd opgericht als de Habitations à bon marché de Furnes NV met als belangrijkste aandeelhouders de NV’s Yzer Entreprises et Constructions en Briqueteries de l’Yser. De eerste voorzitter Hyppolyt De Wit, die werkte als administrateur bij de Briqeteries de l’Yser, liet meteen 154 woningen aan de Brugsesteenweg en de Proostdijk bouwen. Dit project vormde de basis voor de latere woonkern ´De Nieuwstad´. In 1928 rezen in de nabijgelegen Zannekinlaan 59 huizen uit de grond.

In 1942 werd de maatschappij herdoopt tot Naamloze Maatschappij voor Goedkope Woningen van Veurne NV. In de naoorlogse periode trad ook de gemeente Koksijde toe als aandeelhouder van de maatschappij en in 1959 werd daar een eerste deel van de Silicowijk gerealiseerd. In 1975 traden ook Alveringem en Lo-Reninge toe als aandeelhouder tot de maatschappij en een jaar later volgde een nieuwe naamsverandering: Veurnse Bouwmaatschappij NV (vanaf 1986 CV). In 1989 slorpte ze de Gewestelijke Maatschappij voor de Huisvesting De Panne, Centrum Adinkerke op (waardoor ook de gemeente De Panne aandeelhouder werd ) en in 2007 fusioneerde ze met de huurmaatschappij Nieuwpoortse Volkswoning en de koopmaatschappij Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij Veurne-Diksmuide tot Woonmaatschappij IJzer en Zee. Deze laatste is werkzaam in elf gemeenten (De Panne, Koksijde, Nieuwpoort, Middelkerke, Veurne, Diksmuide, Lo-Reninge, Alveringem, Houthulst, Kortemark en Koekelare), verhuurt 1.650 sociale woningen en heeft via de vroegere koopmaatschappij reeds meer dan 1.850 koopwoningen gebouwd en verkocht.

  • S.N. 1997: Monografieën erkende bouwmaatschappijen, in: S.N., Bouwstenen van sociaal woonbeleid ’45-‘95. De VHM bekijkt 50 jaar volkshuisvesting in Vlaanderen. Deel 2, Brussel, 127-128.
  • S.N. (2000): Tachtig jaar sociale woningbouw in de Westhoek. 1920-2000, Veurne.


Erfgoedobjecten

Opdrachtgever van

Bejaardenwoningen van 1951

Veldstraat 1-12 (Veurne)
Hof met elf bejaardenwoningen en een clubhuis, in 1951 gebouwd door de sociale huisvestingsmaatschappij Naamloze Maatschappij voor Goedkope Woningen van Veurne ter vervanging van noodwoningen uit de jaren twintig. Het ontwerp was van architect Ferdinand Rossey.


Silicowijk

Bloemenstraat 5-24, 25-39, Groenstraat 3-32, 34-38, Molenstraat 1-8, 9-17, 30-40, Smockelpotstraat 1-38, 39-55, Wandelhofstraat 24-40, 62-68 (Koksijde)
Traditionele volkswijk van 60 woningen, gerealiseerd in 1959 en 1969 door de sociale huisvestingsmaatschappij Veurnse Bouwmaatschappij naar ontwerp van Frans Leper, en in 1979-1980 ten westen aangevuld met 79 woningen naar ontwerp van Alain Houtsaeger en Marc Vandendries.


Tuinwijk Nieuwstad

Brugse Steenweg 78-206, Feyslaan 1-30, Hobelaan 1-46, 48-80 (Veurne)
Tuinwijk van 154 woningen, gebouwd tussen 1921 en 1925 door de sociale huisvestingsmaatschappij Habitations à Bon Marché de Furnes S.A. naar ontwerp van Gustave Hobé en Camille Van Elslande. Na de Tweede Wereldoorlog werden enkele vernielde huizen heropgebouwd en in 1955 werden vier nieuwe woningen toegevoegd.


Thema's

Opdrachtgever van

Sociale woonwijk Zannekinlaan


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Veurnse Bouwmaatschappij [online] https://id.erfgoed.net/personen/10865 (Geraadpleegd op )