Collectief

De Cité Berkenbosch, Heusden-Zolder

ID
10893
URI
https://id.erfgoed.net/personen/10893

Beschrijving

De industriële bouwmaatschappij ‘De Cité Berkenbosch’ te Heusden-Zolder werd opgericht in 1923 op initiatief van de Charbonnage Helchteren-Zolder, die 95% van de aandelen in haar bezit had. Volgens gegevens van 1926 werd de maatschappij geleid door Van Houche, die onder meer hoofdingenieur was van de steenkoolmijn. De naam verwees naar de tuinwijk die in het gehucht Berkenbos was aangevat vlak voor de Eerste Wereldoorlog, maar die nooit zijn geplande omvang en karakter zou bereiken. Door de moeizame start van de mijn en de oorlog, evenals financiële beperkingen, werd er door de maatschappij een versnipperd geheel van kleinere nederzettingen gerealiseerd. Belangrijke realisaties van de bouwmaatschappij zijn de verdere uitbouw van de centrale tuinwijk met de Cité Kleuterberg tijdens de jaren twintig, de nabijgelegen arbeiderswijken Mommeplas en Op ’t Einde, evenals de naoorlogse wijk De Lindeman. Dit patrimonium werd via een fusie omstreeks 1969-1970 overgedragen aan de Kantonnale Bouwmaatschappij van Beringen.

  • GOSSERIES F. 1926: L’Habitation à Bon Marché en Belgique, Leuven, 174.
  • KEUNEN P. 2010: Mijn cité. Met de mijncités naar de 21ste eeuw, Genk, 67.
  • STEVENS W. (ed.) 1998: 50 jaar Kantonnale Bouwmaatschappij van Beringen, Beringen.


Erfgoedobjecten

Opdrachtgever van

Steenkoolmijn van Helchteren-Zolder: Tuinwijk Berkenbos, Cité Kleuterberg, ingenieurs- en directeurswoningen

Edward Staintonstraat 77-129, Gasthuisstraat 1-11, Helzoldlaan 9-11, Koolmijnlaan 211-289, 298-316, 340, 348-354, 164-220 en 294-296, Minderbroedersstraat 2-10, 18-30, Naaldert 90-92, Pastoor Paquaylaan 46-104, Pater Amideuslaan 1-8, 10-12, Polenstraat 1-27, Poststraat 1-22, 23-27, Rode Kruisstraat 1, Rond Punt 1-35, Sint-Barbaraplein 1-10, 12-18, Ursulinenstraat 1-21, Zeven Septemberlaan 2-28 (Heusden-Zolder)
In de nabijheid van de steenkoolmijn van Heusden-Zolder werd vlak voor de Eerste Wereldoorlog gestart met de uitbouw van een mijncité rondom het Rond Punt in Heusden in het gehucht Berkenbos.


Steenkoolmijn van Helchteren-Zolder: Wijk De Lindeman

Berkenstraat 2-8, 9-44, 46-50, Beukenstraat 2-4, 5-10, 11-29, 30-37, Bosbessenstraat 1-8, Bremstraat 6-8, 9-21, 22-27, Doornstraat 6-14, 15-22, Eikenstraat 2-4, 5-38, 40, Elzenstraat, Galgenbergstraat 1-33, Hulststraat 2-6, Kanadastraat 5-15, Kastanjestraat 6-16, Kolderstraat 223-271, Lijsterbessenstraat 1-8, Lindelaan 1-9, 18, Mispelstraat 2-10, Olmenstraat 1-12, 14-30, 31-38, Populierenstraat 1-15, 16-21, 22, Varensstraat 1-8, Wilderozenstraat, Wilgenstraat 3-11 (Heusden-Zolder)
Mijncité De Lindeman werd opgericht vlak na de Tweede Wereldoorlog. De circa 216 woningen in de wijk werden ontworpen door architect Van den Driessche en kwamen tot stand in twee fases vanaf 1947 en 1949.


Steenkoolmijn van Helchteren-Zolder: Wijk Mommeplas

Koolmijnlaan 69-119, Sint-Lutgardisstraat 1-79, 2-88 en 89-111 (Heusden-Zolder)
De wijk Mommeplas vormt een geheel van 124 arbeiderswoningen, gebouwd omstreeks 1929-1931 naar ontwerp van architect Dewandre.


Steenkoolmijn van Helchteren-Zolder: Wijk op 't Einde

Edward Staintonstraat 31-73, Koolmijnlaan 122-140, Korte Eindstraat 1-16, 17-19, Lange Eindstraat 3-16, Onder De Poort 3-50, Rode Kruisstraat 8-18, Waterleidingstraat 11-13 (Heusden-Zolder)
Geheel van 126 arbeiderswoningen, opgevat als een afgesloten wijk met een dense rijbebouwing met smal tracé.Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: De Cité Berkenbosch, Heusden-Zolder [online] https://id.erfgoed.net/personen/10893 (Geraadpleegd op )