Collectief

Van Rymenant

ID
10897
URI
https://id.erfgoed.net/personen/10897

Beschrijving

Aannemer Van Rymenant nam deel aan de aanbesteding die in 1947 door de Nationale Maatschappij voor Goedkope Woningen en Woonvertrekken werd uitgeschreven, waarbij series van vijfhonderd mijnwerkerswoningen gebouwd dienden te worden. De regering had dit grootschalig bouwprogramma aan de maatschappij toevertrouwd binnen de context van de kolenslag. De urgentie van de nood en de beperkte budgets maakten de toepassing van typeplannen en een gesystematiseerd, niet-traditioneel bouwprocédé noodzakelijk. De opdracht werd uiteindelijk verdeeld tussen Engema die woningen realiseerde in Bergen en Charleroi, Carpeau in Luik en Van Rymenant in het Centrum en de Kempen. Van Rymenant realiseerde uiteindelijk zo’n 669 woningen binnen dit project, waaronder 122 woningen in de Zuidwijk van de mijncité van Zwartberg en 84 woningen in mijncité Meulenberg in Houthalen-Helechteren. Daarnaast bouwde ze in Trazegnies, Saint-Vaast, Haine-Saint-Pierre, Chapelle-lez-Herlaimont en Ronse.

In tegenstelling tot de door de twee andere firma’s toegepaste methode op basis van geprefabriceerde betonplaten en een betonskelet, paste aannemer Van Rymenant een nieuw methode zogenaamd ‘no-fines’ toe. Dit procedé werd gekarakteriseerd door een specifieke betonsamenstelling op basis van enkel cement en steenachtig materiaal, en een heel snelle realisatie van de woningen met behulp van speciale, gestandaardiseerde bekistingen.

  • FLORÉ F. 2010: Lessen in goed wonen. Woonvoorlichting in België 1945-1958, Leuven, 79-87.
  • MOMBACH M. 1948: Cités-jardins pour ouvriers mineurs en Belgique, La Technique des Travaux 11-12, 330-342.


Erfgoedobjecten

Uitvoerder van

Steenkoolmijn van Houthalen: betonnen arbeiderswoningen

Acaciastraat 1-54, Gagelstraat 55-84 (Houthalen-Helchteren)
84 arbeiderswoningen aan de Acacia- en Gagelstraat opgericht omstreeks 1947-1954 naar ontwerp van architect Piron, in opdracht van de Société des Habitations à Bon Marché du Meulenberg.


Steenkoolmijn van Zwartberg: Zuiderwijk

Arbeidsstraat 2-54, 64-70, Franklin Rooseveltstraat 1-14, Frans Allardstraat 1-58, 60-62, Gouverneur Alex. Galopinstraat 18-60, Haardstraat 2-8, Halenstraat 1-62, 64-84, Heidestraat 1-6, 8-14, Hoevenzavellaan 113-119, Jeneverbesstraat 1-3, Jules Carlierstraat 1-16, 17-35, Koning Albertstraat 1-46, 47-63, Louis Chainayestraat 1-30, Slopstraat 1-21, Vredestraat 1-50, 51-87, Waterscheistraat 1-57, Zaveldriesstraat 36-52, 53-66, 67, Zonnebloemstraat 1-56, 57, Zuidplaats 1-8, zonder nummer (Genk)
De Zuiderwijk werd opgericht als een tweede mijncité bij de steenkoolmijn van Zwartberg vanaf het interbellum. Het merendeel van de wijk werd echter gebouwd vlak na de Tweede Wereldoorlog binnen de context van de kolenslag.