Collectief

Habitations à bon marché Les Liégeois à Ghenck

ID
10902
URI
https://id.erfgoed.net/personen/10902

Beschrijving

Les Liégeois à Genck ging van start als een coöperatief vennootschap dat belast was met de uitbouw van de huisvesting voor het mijnpersoneel van de steenkoolmijn van Zwartberg. De oprichting lag in het verlengde van de sinds 1906 actieve Société Anonyme pour l’exploitation de la concession charbonnière des Liégeois en Campine. Omstreeks 1919 werd ze tot een Maatschappij voor Goedkope Woningen omgevormd. Volgens gegevens van 1926 werd de maatschappij geleid door ingenieur Denis, beheerder van de Société Anonyme. De bouwactiviteit in het noordelijk en zuidelijk deel van de mijncité spreidde zich uit tussen 1910 en 1951 met een hoogtepunt in de Zuiderwijk na 1945. Tegen 1957 beschikte de mijn over zo’n 1230 woningen, waarvan de helft gebouwd op eigen kosten en de andere helft op kosten van de maatschappij. Nadien werden alle huurwoningen overgenomen voor Sociale Huisvestingsmaatschappij Nieuw Dak, die de renovatie van de infrastructuur en bebouwing ter harte nam. Ook werd de zuiderwijk omstreeks 1980 verder uitgebreid door Nieuw Dak met sociale woningen.

  • GOSSERIES F. 1926: L’Habitation à Bon Marché en Belgique, Leuven, 173.
  • VAN DOORSELAER B. en De RYNCK P. (ed.) 2012: Mijnerfgoed in Limburg. Ondergronds verleden, bovengrondse toekomst. Van Beringen tot Eisden, s.l., 150.


Erfgoedobjecten

Opdrachtgever van

Steenkoolmijn van Zwartberg: Noorderwijk

Adolf Greinerstraat 1-12, 13, Albert Forgeurstraat 1-10, 12-26, Alfred Wautersstraat 1-6, August Collonstraat 1-18, 20-30, Cockerillplaats 1-14, 15, De Macarstraat 1-6, 8-12, Delcourtplaats 1-14, Felix Despastraat 1-8, Georges Dodemontstraat 1-6, Gustave Francottestraat 1-38, 39-41, Henri Forirstraat 1-47, Henri Lacostestraat 1-4, 6-22, Hubert Decreeftstraat 1-20, 21-25, Hubert Goffinstraat 1-16, Ijzerstraat 1-16, Kerkplein 2-3, zonder nummer, Leon Dereuxstraat 1-3, 4-8, Lucien Londotstraat 2-46, Luikerwijk 1-12, 13, Martelarenstraat 1-18, 20-24, Max L'hoeststraat 1-6, Paul Habetslaan 1-8, Paul Trazensterstraat 1-12, 13-23, Romeplaats 1-28, Socialestraat 1-6, 7-9, 10-25, 26-56, Torenlaan 1-130, 132-142, Uilenspiegellaan zonder nummer, Zenobe Grammestraat 2-22, 23-92, 93-139 (Genk)
Met de bouw van de tuinwijk werd begonnen in 1915, later voortgezet door de Nationale Maatschappeij voor Goedkope Woningen. Onregelmatig stratenpatroon met beboomde straten en pleinen.


Steenkoolmijn van Zwartberg: Zuiderwijk

Arbeidsstraat 2-54, 64-70, Franklin Rooseveltstraat 1-14, Frans Allardstraat 1-58, 60-62, Gouverneur Alex. Galopinstraat 18-60, Haardstraat 2-8, Halenstraat 1-62, 64-84, Heidestraat 1-6, 8-14, Hoevenzavellaan 113-119, Jeneverbesstraat 1-3, Jules Carlierstraat 1-16, 17-35, Koning Albertstraat 1-46, 47-63, Louis Chainayestraat 1-30, Slopstraat 1-21, Vredestraat 1-50, 51-87, Waterscheistraat 1-57, Zaveldriesstraat 36-52, 53-66, 67, Zonnebloemstraat 1-56, 57, Zuidplaats 1-8, zonder nummer (Genk)
De Zuiderwijk werd opgericht als een tweede mijncité bij de steenkoolmijn van Zwartberg vanaf het interbellum. Het merendeel van de wijk werd echter gebouwd vlak na de Tweede Wereldoorlog binnen de context van de kolenslag.Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Habitations à bon marché Les Liégeois à Ghenck [online] https://id.erfgoed.net/personen/10902 (Geraadpleegd op )