Persoon

De Bruyn, Richard

ID
1092
URI
https://id.erfgoed.net/personen/1092

Erfgoedobjecten

Ontwerper van

Brouwerij De Swerte Arend

Dorp 13 (Zandhoven)
Brouwerij gelegen binnen zelfde omgrachting als nummer 11 "De Hemel"; geheel van gebouwen rondom een gekasseid erf. Het woonhuis dateert mogelijk van 1648.


Burgerhuis uit 1922

Grote Markt 75 (Lier)
Na de vernieling van het bestaande winkelhuis in 1914 werd het in 1922 heropgebouwd in neo-Vlaamserenaissance-stijl.


Corneliustoren

Zimmerplein 19 (Lier)
In de 14de eeuw gebouwd als versterking van de toenmalige stadsomwalling. In 1928-1930 verbouwd tot Zimmertoren, als onderkomen voor de astronomische verwezenlijkingen van Louis Zimmer.


Gemeentelijke begraafplaats van Hoeilaart

Jezus-Eiksesteenweg (Hoeilaart)
De begraafplaats van Hoeilaart ligt aan de westzijde van de Jezus-Eiksesteenweg, ruim ten noorden van het religieuze centrum met de parochiekerk. Ten westen wordt ze begrensd door de Steenbergstraat.


Kapel van de Heilige Rita

Mechelsestraat (Lier)
Kapel, opgericht in 1948 naar ontwerp van R. De Bruyn ter nagedachtenis van de Lierse politieke gevangenen.


Kasteeldomein Weyninckhoven

Geelhandlaan 1 (Hove)
Het T-vormig classicistisch kasteel is gelegen in een beboomd park binnen een brede omgrachting. In het domein staan ook een hovenierswoning en een koetshuis.


Kosterswoning

Kapelstraat 6 (Hove)
Aan zuidzijde van de kerk gelegen alleenstaand huisje. Dubbelhuis van vier traveeën en één bouwlaag onder zadeldak, van circa 1830.


Omleidingskanaal van de Nete en de Wandeling

Anton Bergmannlaan, Antwerpsestraat, Baron Opsomerlaan, Frederik Peltzerstraat, Gaslei, Kanunnik Davidlaan, Sluislaan, Spuilei, Stadsvest, Van Boeckellaan (Lier)
De afleidingsvaart of het omleidingskanaal van de Nete werd in 1860 gegraven ten westen van Lier. De afleidingsvaart wordt afgezoomd door een bebost talud of een bomenrij en het jaagpad.


Opslagplaats De Fortuin

Felix Timmermansplein 7-9 (Lier)
Graanopslagplaats, vermoedelijk opgericht in de 17de eeuw en aangepast in de 18de eeuw.


Parochiekerk Sint-Gummarus

Kardinaal Mercierplein (Lier)
Georiënteerde kruisbasiliek in Brabantse hooggotiek. Eén der gaafste voorbeelden van deze stijl, voornamelijk wat de binnenordonnantie betreft.


Parochiekerk Sint-Laurentius

Sint Laureysplein (Hove)
Uit witte zandsteen opgetrokken laatgotische kruiskerk met westtoren; vroeger kerkhof vervangen door pleinaanleg met grasperken en parkeerterreinen.


Rockoxhuis

Keizerstraat 10-12 (Antwerpen)
Voormalige patriciërswoning van burgemeester Nicolaas Rockox (1560-1640), die in 1603 het huis "Sint-Jacob" of "Den Gulden Rinck" en het aanpalende huis kocht, en beide panden herbouwde tot een geheel in renaissancestijl. Restauratiewerken door Jules en Edouard Bilmeyer in 1916-1919, en door Joseph Louis Stynen en Richard De Bruyn in 1974-1977.


Sashuis Groot Spui

Oever (Lier)
Gebouwd naar aanleiding van het graven van een verbinding tussen Grote en Kleine Nete in 1426. Hierbij werden twee sluizen aangebracht, waaronder het Groot Spui.


Sint-Romboutscollege

Veemarkt 56 (Mechelen)
Gebouwencomplex samengesteld uit het voormalig Hof van Prant, enkele ernaast liggende huizen en achterin opgetrokken klasgebouwen uit de 19de en 20ste eeuw.


Stadhuis Lier met belfort

Grote Markt 58 (Lier)
Symmetrisch opgebouwd, rechthoekig complex in classicerende rococostijl met lijstgevel van negen traveeën aan de voorzijde en twee bouwlagen onder schilddak, opgetrokken uit Balegemse steen en blauwe hardsteen uit Doornik.


Woning Frans Snyders

Keizerstraat 8 (Antwerpen)
Voormalige woning van de barokschilder Frans Snyders. Geheel van twee gekoppelde, traditionele diephuizen met dubbele trapgevel, dat in kern opklimt tot de 16de eeuw.


Thema's

Ontwerper van

Kesselsesteenweg


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: De Bruyn [online], https://id.erfgoed.net/personen/1092 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.