Collectief

Volkswoningbouw, Herent

ID
10992
URI
https://id.erfgoed.net/personen/10992

Beschrijving

Sociale huisvestingsmaatschappij Volkswoningbouw werd gesticht op 4 september 1961 als een burgerlijke vennootschap op initiatief van de gemeente Herent met als doel een antwoord te bieden op de toenemende bevolkingsgroei binnen de gemeente. Ze werd erkend door de Nationale Maatschappij voor Huisvesting in datzelfde jaar. Aandeelhouders van de maatschappij waren het Vlaams Gewest, de provincie Brabant, de gemeenten Herent, Tildonk, Veltem-Beisem, Winksele en Wijgmaal, de respectievelijke OCMW’s en private personen. In de jaren 1970 traden ook de gemeenten Baal en Betekom toe tot de maatschappij. Na de gemeentelijke fusies, was de sociale huisvestingsmaatschappij aldus actief in de gemeenten Begijnendijk, Tremelo, Haacht en Herent. In 2009 werd hier Boutersem aan toegevoegd. Daarnaast bezit de maatschappij nog steeds een aantal woningen in Wijgmaal (Leuven).

De huisvestingsmaatschappij bouwde met gerenommeerde modernistische architecten als Paul Felix (Wijk Den Elst) en Willy Van Der Meeren (Wijk Warotveld), en met het minder gekende vooruitstrevende architectencollectief Dimensie 3, met onder meer architect Simon Deneef. De wijken van Volkswoningbouw zijn dan ook representatief voor het laatmodernisme in Vlaanderen en voor vernieuwing in de stedenbouw.

  • S.N. 1997: Monografieën erkende bouwmaatschappijen, in: S.N., Bouwstenen van sociaal woonbeleid '45-'95. De VHM bekijkt 50 jaar volkshuisvesting in Vlaanderen. Deel 2, Brussel, 60-147, 108.


Erfgoedobjecten

Opdrachtgever van

Sociale woonwijk 's Herenwegveld

's-Herenwegveld 1-230, 231 (Herent)
Sociale woonwijk met 165 eengezinswoningen rond een gemeenschappelijke groenzone met speelplein, tussen 1974 en 1980 gerealiseerd door Volkswoningbouw uit Herent naar ontwerp van architectencollectief Dimensie 3 met tuinontwerp van Y. Dermine. Tussen 2001 en 2004 uitgebreid met 66 woningen naar ontwerp van Jan Maenhout.


Sociale woonwijk Den Elst

Den Elst 1-48 (Herent)
Sociale woonwijk met 48 woningen tussen 1965 en 1967 opgericht door de sociale huisvestingsmaatschappij Volkswoningbouw van Herent. Laat-modernistische wijk met aaneengeschakelde patiowoningen naar ontwerp van de bekende architect Paul Felix.


Sociale woonwijk Warotveld

Warotveld 1-35, 36-56, 57-66 (Herent)
Sociale woonwijk in opdracht van Volkswoningbouw Herent tussen 1971 en 1976 ontworpen door Willy Van Der Meeren en deels uitgevoerd tussen 1976 en 1979. 45 gezinswoningen gecombineerd met een galerijflatgebouw op een gemeenschappelijke parkeergarage (laagbouw).


Sociale woonwijk Wijveld

Wijveld 1-62, 63-109 (Leuven)
Sociale woonwijk met 86 woningen tussen 1970 en 1972 gerealiseerd door de huisvestingsmaatschappij Volkswoningbouw van Herent. Laat-modernistische laagbouwwijk met geschakelde patio- en tuinkamerwoningen naar ontwerp van architect Simon Deneef.


Thema's

Opdrachtgever van

Sociale woonwijk Zitteblokveld


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Volkswoningbouw, Herent [online] https://id.erfgoed.net/personen/10992 (Geraadpleegd op )