Collectief

De Goede Haard, Heverlee

ID
10993
URI
https://id.erfgoed.net/personen/10993

Beschrijving

Sociale huisvestingsmaatschappij De Haard was in oorsprong een huurderscoöperatief, opgericht op 2 augustus 1922 en al in maart van dat jaar erkend door de Nationale Maatschappij voor Goedkope Woningen en Woonvertrekken. De oprichting van een huurderscoöperatief kaderde in de nasleep van de huisvestingswet van 1919. Hierin werd immers bepaald dat niet enkel arbeiders konden genieten van financiële steun, maar dat elke werknemer wiens loon onder een maximumgrens lag, beroep kon doen op een premie en gunstige leenvoorwaarden. In Heverlee ging het initiatief uit van enkele jonge bedienden van het Leuvense stadhuis. De leden-aandeelhouders bestonden in eerste instantie enkel uit vrienden, wat later uitgebreid werd met kennissen en collega’s, eveneens uit de lagere burgerij. De coöperatie werd gesticht in functie van tuinwijk Matadi, die gebouwd werd in twee fasen tussen 1922 en 1925.

In de jaren 1950 werd de coöperatie omgevormd tot een sociale huisvestingsmaatschappij, waarbij ook de Belgische staat, de provincie, de gemeente Heverlee en andere omliggende gemeenten, evenals het O.C.M.W. van Leuven aandeelhouder waren van de samenwerkende vennootschap. Voorbeelden van realisaties van de huisvestingsmaatschappij uit de jaren 1950-1960 zijn de sociale woningen aan de Bronlaan en het Erasme Ruelenspark te Heverlee.

Op 5 december 2006 fusioneerde De Goede Haard via overname van de Sociale Bouw- en Kredietmaatschappij voor het arrondissement Leuven (S.B.K. Leuven) tot Sociaal Wonen arro Leuven (SWaL). In deze vorm is het volledige arrondissement Leuven het werkingsgebied op het vlak van koopwoningen. De maatschappij bezit nog huurwoningen in de gemeenten Hoegaarden, Keerbergen, Leuven, Lubbeek, Rotselaar en Tielt-Winge.

  • ELSEN L. 2013-2014: De sociale woningbouw in Leuven tijdens het interbellum. Ideologieën en discussies bij betrokken actoren, onuitgegeven masterproef, Katholieke Universiteit Leuven, 52.
  • S.N. 1997: Monografieën erkende bouwmaatschappijen, in: S.N., Bouwstenen van sociaal woonbeleid '45-'95. De VHM bekijkt 50 jaar volkshuisvesting in Vlaanderen. Deel 2, Brussel, 60-147, 109.

Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Erfgoedobjecten

Opdrachtgever van

Bejaardenhof Ruelenspark

Erasme Ruelenspark 1-34 (Leuven)
Parkwijk met 34 bungalows voor ouden van dagen gebouwd in opdracht van de sociale woningbouwmaatschappij De Goede Haard uit Heverlee. De bungalows in expostijl werden ontworpen door Albert Mas en Paul Van Dormael. Het groenplan is van tuinarchitect Guy Ringoot.


Sociale woonwijken Withof, Groenhof en Bronlaan

Bronlaan 2-29, 30-48, Hoveniersdreef 74-92, Krommelaan 2-8, Leeuwerikenstraat 111-113, Pakenstraat 44-60, Parkdallaan 2-6, 7-36, 37-49, Withoflaan 1-4, 5-19 (Leuven)
Ensemble sociale woningen van eenzelfde typologie gebouwd tijdens de jaren 1950, meer bepaald de wijken Groenhof en Withof en een groepering sociale woningen aan de Bronlaan.


Tuinwijk Matadi

Bloemenlaan 1-14, 15-19, Broekstraat 97-131, Goede Haardlaan 1-16, 17, Matadilaan 1-4, 5-7, Paul Van Ostaijenlaan 37-53, Vinkenlaan 1-28, 29-39, Volhardingslaan 1-26, 28-38, Zegelaan 2-39, 40-42 (Leuven)
Traditionele tuinwijk, gebouwd volgens ontwerpplannen van 1922 van de hand van de Leuvense architecten en broers Eugène en Georges Jotthier, in opdracht van de huurderscoöperatieve De Goede Haard te Heverlee.Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: De Goede Haard, Heverlee [online], https://id.erfgoed.net/personen/10993 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.