Collectief

Dienst der Verwoeste Gewesten

ID
10997
URI
https://id.erfgoed.net/personen/10997

Beschrijving

De Dienst der Verwoeste Gewesten (DVG) werd als organisatie in 1919 opgericht binnen het ministerie van Binnenlandse Zaken om de wederopbouw in goede banen te leiden. Ze waarborgde de toepassing van de wet op de adoptie (waardoor de wederopbouw van verwoeste gemeenten overgenomen werd door de nationale overheid), controleerde de financiële middelen hiertoe en trad op als tussenpersoon tussen de bestuurlijke overheid en particuliere en officiële groepen die betrokken waren bij de wederopbouw. De DVG bestond uit zes afdelingen waaronder de Bouwdienst. Raphaël Verwilghen trachtte aan het hoofd van deze Bouwdienst om een grootschalig volkswoningbouwprogramma op te starten, onder andere door de realisatie van een aantal tuinwijken zoals Batavia in Roeselare. Hierbij werden experimentele bouwprocedés (semi-permanente woningen, prefabricage,...) op hun economische haalbaarheid getest. Door de instabiele politieke situatie, het ontbreken van een coherente visie van de politiek op de wederopbouw, en de aanwezigheid van verschillende parallelle organisaties viel de DVG echter vrij snel terug op puur technisch-administratieve kwesties zoals de controle van rooilijn- en bestemmingsplannen.

Bronnen

  • ZAMPA F. 2003: Dienst der Verwoeste Gewesten, in: VAN LOO A. (ed.), Repertorium van de Architectuur in België van 1830 tot heden, Antwerpen, 282-283.


Erfgoedobjecten

Opdrachtgever van

Bataviawijk

Ardooisesteenweg 178-202, Baasrodestraat 1-4, 6, Batavialaan 1-72, 73-115, Geelstraat 5-18, 19, Lierstraat 4-47, 48-58, Mandellaan 251-259, Schellebellestraat 1-30, 31-43, Wetterenstraat 1-14, Wichelenstraat 2-3, 4-24 (Roeselare)
Tuinwijk van 200 woningen voor arbeiders, eerste steenlegging in 1919, door de Dienst der Verwoeste Gewesten.


Theo Goedhuyswijk

Emiel Coppietersstraat 54-104, Gasstraat 14-16, 17-36, 38-48, Justus Van Clichthovenstraat 1-17, 18-37, 39-51, 52-95, 97-135, Oude Veurnevaart 50-80, Pieter Braeckelaan 7-39, 42-44, 45-54, 56-64, Rijkswachtstraat 2-46, Theo Goedhuysplein 1-42, 43 (Nieuwpoort)
Tuinwijk van 100 woningen, gerealiseerd in 1921 door de Dienst der Verwoeste Gewesten naar ontwerp van Albert Van Huffel en Raphaël Verwilghen, aangevuld met een 100-tal arbeiderswoningen van de sociale huisvestingsmaatschappij De Goedkope Woning Nieuport (1935-1955) en een Nationale Werf (1947).


Tuinwijk

Tuinwijk 1-20 (Ieper)
Kleine tuinwijk in de vorm van konijnenpijp met centraal perk, gebruikt als moes- en grastuintjes, en voorzien van twee waterpompen. Aanlegplan en woningtypes naar ontwerp van architect Jean-Jules Eggericx (Brussel) in 1921.


Tuinwijk De Blokken

Stationstraat 159-169, 173-205 (Moorslede)
Tuinwijk gebouwd door de Dienst der Verwoeste Gewesten, zie initialen 'ORD' (Office des Régions Devastées). Volgens bouwplannen "cité ouvrière de Moorslede" van 1919-1920 naar ontwerp van architecten Bytebier en Schaessens (Brussel), met vijftien blokken van gekoppelde huizen aan de straat. Nog deels omhaagde voortuintjes, naar verluidt vroeger met esdoorn als symbolische verwijzing naar Canada dat via een noodfonds mede de bouw van deze tuinwijk zou hebben gefinancierd.


Tuinwijk Ezelbrug en arbeiderswijk Ons Dorp

Beekstraat 1-19, Blekersstraat 81-130, 132-144, Dadizelestraat 2-68, Dageraadstraat 1-15, E. Anseelestraat 2-12, 13-24, 26-32, Edm. Vanbeverenstraat 1-12, 13-15, Eendrachtstraat 1-18, 19, Em. Vanderveldestraat 2-38, Em. Zolastraat 1, Geluwestraat 1-54, 55-71, Guido Gezellelaan 131-149, Jean Jaurèsplein 1-21, Minneplein 1-12, Onderwijsplein 1-23, Onderwijsstraat 1-26, Overwinningsstraat 1-38, Paul Jansonstraat 1-41, Raym. Poureaustraat 1-12, 13-15, Stoelmakersstraat 1-40, 42-58, Toekomststraat 1-48, Verbroederingsstraat 1-2, 4-6, Volhardingsstraat 1-2, 3-5, Volkslaan 1-49, 50-98, Volksplein 1-8, Vooruitgangsstraat 1-58, Vrijheidsplein 1-6, Weversstraat 1-38 (Menen)
Tuinwijk Ezelbrug, gebouwd in 1923 door de Dienst der Verwoeste Gewesten naar ontwerp van Raphaël Verwilghen, Richard Acke en Jean-Jules Eggericx. Ten noorden arbeiderswijk Ons Dorp, van 1921 tot 1940 gebouwd door de gelijknamige sociale huisvestingsmaatschappij naar ontwerp van Gaston Boghemans.


Tuinwijk Meiboomkwartier

Lindenstraat 1-28, 30-50, Meiboomlaan 2-64, Notelaarstraat 1-26, 27-29, Olmenstraat 1-28, 30, Sint-Jozefsstraat 35-49, 50-99, 100-136, Westlaan 1-73, Wilgenstraat 71-111, 111B (Roeselare)
Tuinwijk met 140 arbeiderswoningen tot stand gekomen tussen 1922-1924 door maatschappij "De Meiboom" (voorheen "Rousselaarsche Naamloze Maatschappij voor het bouwen van Werkmanswoningen").


Tuinwijk van 1922 ontworpen door Fernand De Ruddere

Donckstraat 62-92, Nieuwburcht 2-8, Tuinwijk 1-12, 13-21, 16-32 en 25-31 (Dendermonde)
Tuinwijk ten noordwesten van het historische stadscentrum ingeplant tussen Noordlaan en Bijlokestraat, omvattende de Donckstraat (nummers 62-92), Nieuwburcht (nummers 2-8) en Tuinwijk (nummers 1-21, 2-12, 16-32 en 25-31).


Thema's

Opdrachtgever van

Ligywijk