Collectief

Nationale Maatschappij voor de Huisvesting

ID
11024
URI
https://id.erfgoed.net/personen/11024

Beschrijving

De Nationale Maatschappij voor Goedkoope Woningen en Woonvertrekken (NMGWW) werd opgericht in 1920 krachtens de wet van 11 oktober 1919, die reeds voor de Eerste Wereldoorlog werd geconcipieerd. Aandeelhouders waren de staat en de provincies. De doelstelling van deze maatschappij was om goedkope woningen te voorzien aan minder begoede gezinnen. Deze woningen werden niet gerealiseerd door de NMGWW zelf. Zij begeleidde, controleerde, superviseerde en financierde plaatselijk erkende vennootschappen (de eigenlijke sociale huisvestingsmaatschappijen).

Aanvankelijk was het de bedoeling dat de gebouwde woningen verhuurd werden maar reeds in 1922 werd van tactiek veranderd en zette men de huisvestingsmaatschappijen aan om de gerealiseerde woningen te verkopen. In Vlaanderen werden op die manier tussen 1920 en 1945 11.000 van de ruim 30.000 sociale woningen verkocht.

In 1956 werd de naam van de organisatie veranderd in Nationale Maatschappij voor de Huisvesting tot ze 28 december 1984 werd afgeschaft in het kader van de regionalisering van deze bevoegdheid. 1 juli 1987 werd de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij opgericht (heden Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen).

  • S.N., Bouwstenen van sociaal woonbeleid ’45-‘95. De VHM bekijkt 50 jaar volkshuisvesting in Vlaanderen. Deel 2, Brussel.