Collectief

Gewestelijke Maatschappij van Halle voor de Huisvesting

ID
11044
URI
https://id.erfgoed.net/personen/11044

Beschrijving

In 1920 werd de Société régionale des Habitations à Bon Marché des Cantons de Hal, Lennick-Saint-Quentin et Meele opgericht in Halle en door de Nationale Huisvestingsmaatschappij erkend. De maatschappij wijzigde in de naoorlogse periode meermaals van naam, namelijk tot Société régionale du Logement de Hal (1957) en nadien Gewestelijke Maatschappij van Halle voor Huisvesting (1968). Vanaf 1980 maakten Saintes en Bierghes niet langer deel uit van het werkingsgebied. In 1994 fusioneerde de maatschappij met de Samenwerkende Vennootschap voor Huisvesting te Huizingen, waarbij de naam wijzigde tot CV Huisvesting Zennevallei-Halle en uiteindelijk in 2010 tot Woonpunt Zennevallei. Zo is de maatschappij thans werkzaam in de gemeenten Halle, Beersel, Sint-Pieters-Leeuw, Sint-Genius-Rode en Pepingen. Volgens gegevens van 2011 bezit de maatschap een relatief groot patrimonium huurwoningen, namelijk zo’n 1600 woningen, die voornamelijk gebouwd werden in de periode tussen 1970 en 1989.

Al omstreeks 1921-1922 bouwde de maatschappij verschillende wijken in Halle, Buizingen, Sint-Pieters-Leeuw en Lembeek. Een vroeg voorbeeld is Tuinwijk Zuun in Sint-Pieters-Leeuw (vanaf 1921). Door de economische crisis en de Tweede Wereldoorlog lag de bouwactiviteit stil tijdens de jaren dertig en veertig. In de naoorlogse periode nam de productiviteit opnieuw toe, met onder meer de wijken Vogelweelde en Windmoleken in Halle.

  • DU BOIS A., REMY J. 1993: Sociale woningbouw 1920-1993, Halle: Gewestelijke Maatschappij van Halle Voor De Huisvesting, Halle.
  • S.N. 1997: Bouwstenen van sociaal woonbeleid De VHM bekijkt 50 jaar volkshuisvesting in Vlaanderen (deel 2), Brussel, 1997, 107-108.


Erfgoedobjecten

Opdrachtgever van

Tuinwijk Zuun

Bergensesteenweg 431-465, Jan Baptist Rampelbergstraat 1-5, Tuinwijk Zuun 1-56, 57-73 (Sint-Pieters-Leeuw)
Tuinwijk uit het begin van de jaren 1920, woningen ontworpen door de architect Camille Damman, gebouwd in opdracht van de Gewestelijke Maatschappij van Halle.


Wijk Windmoleken

Holleveldweg 1-62, Hovingenpad 1-16, 17, Kattenboserf 1-30, 31, Konijnenerf 1-20, Kopheiweg 1-14, 15-145, Kwelm 1-16, Labbeekstraat 3-5, 6-81, 82-100, Molenerf 1-28, 29, Ruekevelderf 1-18, 19, Veldekesweg 1-14, 16-28 (Halle)
Woonwijk Windmoleken vormt een divers geheel van sociale woningen en appartementen, dat gefaseerd tot stand kwam vanaf 1977 tot eind jaren 1980 in opdracht van de Gewestelijke Maatschappij van Halle voor de Huisvesting.


Thema's

Opdrachtgever van

Tuinwijk Buizingen en Cité Bollinckx

Vredeswijk

Wijk Biezeweide

Wijk Blokbos - Langblok

Wijk Stroppen

Wijk Vogelweelde


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Gewestelijke Maatschappij van Halle voor de Huisvesting [online] https://id.erfgoed.net/personen/11044 (Geraadpleegd op )