Persoon

De Gryse, Joseph

ID
11046
URI
https://id.erfgoed.net/personen/11046

Beschrijving

Brusselaar Joseph De Gryse was één van de vroegst gediplomeerde landschapsarchitecten (1958). Na een periode in Nederland en Frankrijk, keerde hij in 1962 terug en wilde hij zich engageren tot het verspreiden van deze (buitenlandse) kennis via het onderwijs, publicaties en de organisatie van congressen. Hij doceerde aan verscheidene Brusselse onderwijsinstellingen, zoals de architectuuropleiding van Sint-Lucas en het Institut supérieur d’architecture du paysage. De Gryse ambieerde eveneens een modernisering van de Association Belge des Architectes de Jardins met een uitbreiding van de aandacht voor “paysage”. Naast zijn rol in het onderwijs en het beroepsveld van de landschapsarchitectuur, bouwde hij een actieve carrière uit als landschapsarchitect voor private en collectieve ruimtes. Later was hij ook als stedenbouwkundige actief.

De Gryse werkte frequent voor de Gewestelijke Maatschappij van Halle voor de Huisvesting, thans zogenaamd Woonpunt Zennevallei. Ook het door hem opgerichte interdisciplinair bureau D+A Planning werkte vaak voor deze opdrachtgever. De Gryse ontwierp onder meer samen met A. Adams de aanlegplannen van Wijk Windmoleken in Halle en Wijk Blokbos – Langblok in Beersel.


Erfgoedobjecten

Ontwerper van

Begraafplaats

Ansberg zonder nummer (Beersel)
Laat-19de-eeuwse begraafplaats met voornamelijk 20ste-eeuwse graftekens. Aangelegd op een van noord naar zuid afhellende heuvelflank van de Zevenborreheide.


Wijk Windmoleken

Holleveldweg 1-62, Hovingenpad 1-16, 17, Kattenboserf 1-30, 31, Konijnenerf 1-20, Kopheiweg 1-14, 15-145, Kwelm 1-16, Labbeekstraat 3-5, 6-81, 82-100, Molenerf 1-28, 29, Ruekevelderf 1-18, 19, Veldekesweg 1-14, 16-28 (Halle)
Woonwijk Windmoleken vormt een divers geheel van sociale woningen en appartementen, dat gefaseerd tot stand kwam vanaf 1977 tot eind jaren 1980 in opdracht van de Gewestelijke Maatschappij van Halle voor de Huisvesting.


Thema's

Ontwerper van

Vredeswijk

Wijk Blokbos - Langblok


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: De Gryse [online] https://id.erfgoed.net/personen/11046 (Geraadpleegd op )