Collectief

Ieder zijn huisje, Roosdaal

ID
11058
URI
https://id.erfgoed.net/personen/11058

Beschrijving

Ieder zijn huisje werd opgericht als een Samenwerkende Maatschappij voor goedkope woningen en woonvertrekken in 1922 vanuit een grote nood aan degelijke en gezonde arbeidershuisvesting voor grote gezinnen in Roosdaal. De maatschappij wilde zich inzetten voor de bouw, aankoop, verkoop, verhuring en verbetering van dit woningpatrimonium. De maatschappij engageerde zich bij aanvang tot de aankoop van gronden om onder meer de bouw van tuinwijken en arbeiderswoningen te realiseren. Zo werden in 1923 gronden aangekocht aan de Gasthuishuisstraat en Lombeekstraat en werden door het weldadigheidsbureel van Pamel, dat ook aandeelhouder was van de maatschappij, gronden toebedeeld aan de Omer De Vidtslaan, Steenmeers en Hoogstraat. Samen werden daar zo’n 40 woningen gebouwd.

In 1970 ging de maatschappij door fusie op in huisvestingsmaatschappij Providentia.Thema's

Opdrachtgever van

Sociale huisvesting Omer De Vidtslaan

Sociale huisvesting Steenmeersstraat


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Ieder zijn huisje, Roosdaal [online] https://id.erfgoed.net/personen/11058 (Geraadpleegd op )