Collectief

Mijn Huisje, Wezembeek-Oppem

ID
11061
URI
https://id.erfgoed.net/personen/11061

Beschrijving

Samenwerkende bouwmaatschappij ‘Mijn Huisje’ was vanaf 1926 actief in Wezembeek-Oppem en realiseerde op dat moment een cité van een dertigtal woningen aan de Hendrik Smetsstraat. Medeoprichter van de maatschappij was kasteelheer en toenmalig burgemeester Xavier de Hemricourt de Grunne. De naoorlogse bevolkingsaangroei van de gemeente zorgde voor de uitbouw van nieuwe, representatieve sociale wijken, zoals de zogenaamde Vosbergwijk en wijk Baneik.

De maatschappij fusioneerde in 1995 met de Gewestelijke Maatschappij voor Volkshuisvesting te Sint-Pieters-Leeuw, waardoor 407 wooneenheden en één winkel van beheerder wisselden.


Erfgoedobjecten

Opdrachtgever van

Sociale woonwijk Ban Eik

Ban Eiklaan 6-21, 22, Bloemenveld 1-14, 15, Boekweitveld 1-36, Dolle Kervellaan 1-18, 19, Doornenlaan 1-4, Duizendguldenkruidstraat, Honingklaverstraat 1-4, Leeuwerikenveld 1-26, 27, Nigellestraat 1-14, 15, Ruwkruidlaan 1-10, Speltveld 1-20, 21, Sterrenveld 8-27, 28, Vlindersveld 1-22, 23, Witte-Dovenetellaan, Zonneveld 1-16, 17, Zwaluwenveld 1-24 (Wezembeek-Oppem)
Grootschalige sociale woonwijk, voorbeeld van een parkwijk, ontworpen door de Groupe Structures vanaf 1959 in opdracht van de lokale sociale huisvestingsmaatschappij Mijn Huisje.


Vosbergwijk

Cederslaan 1-12, 13, Heldenlaan 1-58, 59-63, Kalestraat 11-19, Vosberg 5-53 (Wezembeek-Oppem)
Naoorlogse volkswijk, kadastraal geregistreerd in 1953 en 1954, en aangelegd door de Samenwerkende Bouwmaatschappij Mijn Huisje. Het geheel werd ontworpen door de Wezembeekse architect Robert Schuiten.Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Mijn Huisje, Wezembeek-Oppem [online] https://id.erfgoed.net/personen/11061 (Geraadpleegd op )