Collectief

Inter-Vilvoordse Maatschappij voor Huisvesting

ID
11063
URI
https://id.erfgoed.net/personen/11063

Beschrijving

De sociale huisvestingsmaatschappij van Vilvoorde is één van de oudste van Vlaanderen, opgericht als S.A. ‘Le Foyer Vilvordien’ in 1920 en in hetzelfde jaar erkend door de Nationale Maatschappij voor Huisvesting. Hierbij was er een opmerkelijke medewerking van lokale bedrijven, die zich inzetten voor de huisvestingsnoden van hun werknemers. De vroegste realisaties van de maatschappij zijn gelegen in de Sint-Antoniuswijk in het gehucht Faubourg, namelijk aan de Perksestraat en Hovenierstraat. Nadien was de maatschappij actief in de wijk Far West met onder meer het Maurits Duchéhof en in de wijk Kassei. In 1950 wijzigde de naam tot ‘De Vilvoordse Haard’. Het werkingsgebied van de maatschappij nam in 1973 toe door fusie met de samenwerkende vennootschap ‘De Woningnood’ uit Muizen (Mechelen). Zo werd ze actief in twee provincies. De nieuwe naam werd toen de huidige ‘Inter-Vilvoordse Maatschappij voor Huisvesting’ (IVMH). In 1999 fusioneerde ze ten slotte met de CV ‘Machelse Huisvesting’. Volgens gegevens van eind 2013 bezit de maatschappij zo’n 1900 wooneenheden, waarvan de meerderheid gelegen is in Vilvoorde.

  • S.N. 1997: Bouwstenen van sociaal woonbeleid De VHM bekijkt 50 jaar volkshuisvesting in Vlaanderen (deel 2), Brussel, 1997, 113-114.


Erfgoedobjecten

Opdrachtgever van

Gekoppelde eengezinswoningen

Olmstraat 230-234, Platanenstraat 1-2, 3-7, 1A, 7A (Vilvoorde)
Eenvoudige bakstenen constructies van twee traveeën en twee bouwlagen onder afgewolfd zadeldak, bij het kadaster ingetekend in 1956.


Oudste gedeelte van een sociale woonwijk

Hoveniersstraat 29-37, Perksestraat 67-91 (Vilvoorde)
Oudste gedeelte van een sociale woonwijk uit het begin van de jaren 1920 die zich verder uitstrekt in noordelijke richting langs de Hoveniersstraat en dan verder in oostelijke richting langs de zogenaamde Bloemenstraten.


Wijk Breemputhof

Breemputhof 1A-D, 2A-D, 3A-D, 4A-D, 5A-D, 6A-D, 7A-D, 8A-D, 9A-D, 10A-D, 11A-D, 12A-D, 13A-D, 14A-D, 15A-D, 16A-D, 17A-D, 18A-D (Vilvoorde)
De sociale woningen aan het Breemputhof werden vanaf 1972 in opdracht van de Inter-Vilvoordse Maatschappij voor Huisvesting ontworpen door architect Sylvain De Wachter en in 1974-1975 gerealiseerd door aannemer Marcel Smets.


Wijk Houtem

Aardepad, Aardestraat 2-6, Achterpad, Achterstraat 2-34, Biezenpad, Bloedstraat, Derdeschoofstraat 2-4, 5-6, 8-42, Dorstijdpad, Eggenpad 1-27, Harmoniepad 2-14, Harmoniestraat 1-35, Haverpad, Hazegras 2-8, Houtemboskerkweg 2-34, Kattepad, Kattestraat, Keiput 1-14, 16-70, Keiputvoetweg 1-25, Kikkerpad, Klaverpad, Korenpad, Lange Bundervoetweg 2-4, Lange Wandeling 1-32, 33-35, Leeuwstraat 1-11, Maaiveld 1-11, Negendagwand 1-49, Oogstweg, Osseneusel 1-8, 10-30, Paraplupad 2-16, Paraplustraat 1-19, Pastoorstraat 2-26, Pikdorserspad 1-17, Put 1-15, Rodenbachplein (Albrecht) 1-7, 13, Rodenbachweg 2-20, Root 2-16, Schriekwegel 2-46, Sint-Amalbergepad 2-20, Sint-Rochusstraat, Spreeuwenhoek 1-23, Ter Kamerenpad 1-11, Ter Kamerenweg 2-40, Teresianenstraat 1-7, Vierbunder 1-49, Vierbunderpad 1-15, Vlasaard 1-31, Vlegelpad 1-19, Wanneweg 2-20, Wijnputvoetweg 2-42, Zaaitijdstraat 1-13, Zomertijdpad 1-11 (Vilvoorde)
Sociale woonwijk gerealiseerd in opdracht van de Inter-Vilvoordse Maatschappij voor Huisvesting vanaf de tweede helft van de jaren zeventig naar ontwerp van het Antwerps Stedenbouwkundig Studiebureel van architecten Walter Toubhans en Walter Cogge.


Thema's

Opdrachtgever van

Kassei

Maurits Duchéhof


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Inter-Vilvoordse Maatschappij voor Huisvesting [online] https://id.erfgoed.net/personen/11063 (Geraadpleegd op )