Collectief

Zaventem-Uitbreiding

ID
11070
URI
https://id.erfgoed.net/personen/11070

Beschrijving

In 1920 werd de sociale huisvestingsmaatschappij van Zaventem opgericht onder de naam Saventhem Extensions. Later wijzigde de naam van de vennootschap tot Zaventem-Uitbreiding. De huisvestingsmaatschappij ging in 1994 op in sociale huisvestingsmaatschappij Elk Zijn Huis (Tervuren).

De voornaamste realisaties van de maatschappij zijn twee tuinwijken uit de jaren 1920, zogenaamd de Rode en de Witte Cité. Een naoorlogse realisatie is de wijk gevat tussen de Maria Dallaan en J.B. Devlemincklaan.


Erfgoedobjecten

Opdrachtgever van

Tuinwijk Rode Cité

Bosstraat 1-7, Olmenstraat 2-50, Platanenstraat 1-30, 31, Populierenstraat 1-22, 23, Tuinwijkstraat 80-98, Vilvoordelaan 97-131, Wilgenstraat 1-10, 12 (Zaventem)
Het ontstaan van de Rode Cité kadert in de industriële ontwikkeling van Zaventem vanaf de tweede helft van de 19de eeuw waardoor de behoefte aan arbeidskrachten sterk was toegenomen.


Thema's

Opdrachtgever van

Wijk Maria Dal


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Zaventem-Uitbreiding [online] https://id.erfgoed.net/personen/11070 (Geraadpleegd op )