Collectief

Gewestelijke Maatschappij van Boom en Omliggende tot het bouwen van Goedkope Woningen

ID
11099
URI
https://id.erfgoed.net/personen/11099

Beschrijving

De Gewestelijke Maatschappij van Boom en Omliggende tot het bouwen van Goedkope Woningen werd opgericht op 3 mei 1921 op initiatief van Benjamin Haesaerts, ingenieur en voormalig schepen van Boom. Hij werd ook de eerste voorzitter van de maatschappij. De sociale huisvestingsmaatschappij was reeds erkend in 1920 door Nationale Maatschappij voor Goedkope Woningen en Woonvertrekken. Op 9 februari 1972 wijzigde de naam tot Gewestelijke Maatschappij tot het bouwen van sociale Woningen te Boom en Terhagen, na opslorping van de Plaatselijke Maatschappij voor het bouwen van goedkoope woningen te Terhaeghen. In 2003 wijzigde de naam ten slotte tot Goed Wonen.Rupelstreek. De huisvestingsmaatschappij was sinds haar oprichting actief in Boom en werd later ook werkzaam in Rumst.

De activiteit van de maatschappij startte omstreeks 1921-1922 met de aanvang van de wijken Krekelenberg en Bosstraat. Architecten van dienst waren Camille Bal en Ernest Lamot. Beide wijken werden uitgebreid in de latere jaren 1920. De architecten ontwierpen op dat moment ook Tuinwijk Park voor de Gewestelijke Maatschappij. De ontwikkeling van Boom-Noord kreeg een nieuwe impul na de Tweede Wereldoorlog met de Wet Brunfaut (1949) en de Wet op de krotopruiming (1953). De Gewestelijke Maatschappij bouwde er begin jaren vijftig enkele kleinere sociale woningbouwcomplexen, met Juul Van Camp en Paul Van de Velde als ‘huisarchitecten’. Ook architecten Bal en Lamot ontwierpen nog voor de maatschappij, meer bepaald sociale woningen aan de Gevaertlaan en appartementsgebouwen aan de Kunstlaan. Eén van de voornaamste naoorlogse realisaties van de maatschappij is de wijk gelegen tussen de Kruiskenslei en de Antwerpsestraat, ontworpen vanaf eind jaren 1950 door architecten Renaat Braem, Juul Van Camp en Paul Van de Velde.

  • MIGOM S. 2004: Camille Bal in: LAUREYS, D. (ed.), Bouwen in beeld : de collectie van het Architectuurarchief van de Provincie Antwerpen, Turnhout, 172-175.
  • S.N. 1972: Gewestelijke Maatschappij van Boom en Omliggende tot het bouwen van goedkope woningen, Boom.
  • S.N. 1997: Monografieën erkende bouwmaatschappijen, in: S.N., Bouwstenen van sociaal woonbeleid '45-'95. De VHM bekijkt 50 jaar volkshuisvesting in Vlaanderen. Deel 2, Brussel, 60-147, 65.

Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Erfgoedobjecten

Opdrachtgever van

Tuinwijk

Antwerpsestraat 293-325, 332-358, Emile Van Reethstraat 1-4, Frans Verelststraat 1-6, Gendarmerielaan 1-28, Haesaertsplaats 1-24, Kunstlaan 2-16, Louis Verbeeckstraat 1-4, Noeverselaan 15-49, Overwinningstraat 21-23, 24-47, 49-51, Spoorweglaan 1-22, 23, Wetenschapstraat 2-26 (Boom)
Tuinwijk aangelegd circa 1927-1930 onder leiding van ingenieur B. Haesaerts.


Tuinwijk Park

André Gretrystraat 1-6, Jozef Wautersplein 1-36, Karel Ledeganckstraat 2-36, Mercatorstraat 2-12, Van Arteveldenstraat 1-71, Van Leriuslaan 172-234 (Boom)
Tuinwijk in een gematigde nieuw-zakelijke stijl, tussen 1928 en 1930 gerealiseerd door de Gewestelijke Maatschappij van Boom en omliggende tot het bouwen van Goedkope Woningen. De tuinwijk werd ontworpen door Camille Bal en Ernest Lamot.


Woonwijk Kruiskenslei

Antwerpsestraat 441-451, Kruiskenslei 2-88, 124-148, Uitbreidingsstraat 1-32 (Boom)
Tussen 1957 en 1979 werkt Braem in samenwerking met Juul Van Camp en Paul Van de Velde aan het ontwerp van de Kruiskenslei in Boom-Noord, een grote sociale woonwijk langs de drukke Antwerpsestraat.Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Gewestelijke Maatschappij van Boom en Omliggende tot het bouwen van Goedkope Woningen [online], https://id.erfgoed.net/personen/11099 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.