Collectief

Gezellige Woningen, Bornem

ID
11100
URI
https://id.erfgoed.net/personen/11100

Beschrijving

De Samenwerkende Maatschappij Gezellige Woningen werd gesticht in 1923 en in hetzelfde jaar erkend door de Nationale Maatschappij voor Goedkope Woningen en Woonvertrekken. De doelstelling was het bouwen, aankopen, verbeteren, verkopen en verhuren van goedkope woningen. De sociale huisvestingsmaatschappij onderging geen naamsveranderingen en is thans nog steeds enkel actief in Bornem.

De maatschappij realiseerde haar eerste woningen vanaf 1926. Architecten Camille Bal en Ernest Lamot uit Boom ontwierpen sociale woningen aan de Lindestraat, Dageraadplaats en Nieuwe Kouterstraat. In 1937 ging de bouw van start van sociale woningen aan de Benedenstraat in Branst, ontworpen door de Bornemse architect Désiré Beckers. Hij ontwierp vanaf dan alle woningen van de maatschappij, en dit minstens tot het vijftigjarig bestaan van de maatschappij in 1973. De bouwactiviteit nam exponentieel toe na de Tweede Wereldoorlog. Dankzij kredieten ter beschikking gesteld door de Nationale Maatschappij voor Huisvesting, kon in 1949 de bouw van sociale woningen aan de Sint-Amandsesteenweg en Grootheid aanbesteed worden. Andere realisaties uit de jaren 1950 zijn de wijk aan de Albertstraat en Kouterplaats, de sociale woningen – met onder meer bejaardenwoningen – aan de Breevenstraat, en de wijk Puursesteenweg en Doregem. De vraag naar woningen werd in de vroege jaren 1960 sterk gestimuleerd door de vestiging van een industriepark in de gemeente en van talrijke nijverheden langs de steenweg tussen Temse en Breendonk. Dit leidde tot de uitbouw van de Koutermolenwijk (Tijpel) met 264 woningen. Vanaf 1970 bouwde de maatschappij ook woningen met ‘belofte van aankoop’, waarbij via leningen van de algemene spaar- en lijfrentekas woningen gebouwd konden worden bestemd voor onmiddellijke verkoop. Vanaf midden jaren 1970 werd het ontwerp van de bouwplannen toevertrouwd aan vier architecten en vatte de maatschappij een grootschalig plan op om in Brandheide en Ranst een grote wijk te realiseren met circa 170 huur- en koopwoningen. In de periode nadien zette de huisvestingsmaatschappij onder meer in op de herwaardering van dorpskernen.

  • S.N. 1973: Gedenkboek S.M. Gezellige Woningen Bornem, Bornem.
  • S.N. 1997: Monografieën erkende bouwmaatschappijen, in: S.N., Bouwstenen van sociaal woonbeleid '45-'95. De VHM bekijkt 50 jaar volkshuisvesting in Vlaanderen. Deel 2, Brussel, 60-147, 62.


Erfgoedobjecten

Opdrachtgever van

Sociale woningbouw naar ontwerp van D. Beckers

Beerdonkstraat 1-27, Luipegem 182-194 (Bornem)
Voorbeeld van een kleinschalige volkswijk van het type hofje, gebouwd in opdracht van sociale huisvestingsmaatschappij Gezellige Woningen te Bornem en gelegen in het centrum van het landelijke gehucht Branst.


Thema's

Opdrachtgever van

Molenveldweg


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Gezellige Woningen, Bornem [online] https://id.erfgoed.net/personen/11100 (Geraadpleegd op )