Collectief

Eenheid, Wilrijk

ID: 11102   URI: https://id.erfgoed.net/personen/11102

Beschrijving

Huurdercoöperatief Eenheid werd gesticht in 1922 door de Algemene Centrale Antwerpen in functie van de bouw van de Wilrijkse wijk Eenheid en werd in hetzelfde jaar erkend door de Nationale Maatschappij voor Goedkope Woningen en Woonvetrekken.

De oprichting van een huurderscoöperatief kaderde in de nasleep van de huisvestingswet van 1919. Hierin werd immers bepaald dat niet enkel arbeiders konden genieten van financiële steun, maar dat elke werknemer wiens loon onder een maximumgrens lag, beroep kon doen op een premie en gunstige leenvoorwaarden. Zo gingen diverse lagere bedienden zich groeperen in werknemersverenigingen met als ambitie de bouw van tuinwijken. In Wilrijk werd een ruim terrein aangekocht en werd via een openbare prijsvraag een ontwerp gezocht voor de wijk. De jury was samengesteld op basis van de beroepsverenigingen van de belanghebbenden. Vanaf 1923 werd de bouw van de wijk aangevat. In 1994 werd de maatschappij opgeslorpt in huisvestingsmaatschappij Deurnese Moderne Woning, die op dat moment wijzigde van naam tot Sociaal Wonen.

  • NAESSENS J. 2007: Voor de verheffing van het volk sociale hoogbouw in Antwerpen : de projecten van Alfons Francken en Onze Woning (1929-1937), onuitgegeven licentiaatsverhandeling, Katholieke Universiteit Leuven, 43-44.
  • S.N. 1997: Monografieën erkende bouwmaatschappijen, in: S.N., Bouwstenen van sociaal woonbeleid '45-'95. De VHM bekijkt 50 jaar volkshuisvesting in Vlaanderen. Deel 2, Brussel, 60-147, 67.


Erfgoedobjecten


Thema's

Ontwerper van

Tuinwijk Boeksveldplein

Opdrachtgever van

Tuinwijk Boeksveldplein