Collectief

Lierse Maatschappij voor de Huisvesting

ID
11109
URI
https://id.erfgoed.net/personen/11109

Beschrijving

De Lierse Maatschappij voor Goedkope Woningen diende een antwoord te bieden op de grote woningnood en het gebrek aan huurwoningen die de stad kende na de Eerste Wereldoorlog. In december 1920 werd besloten tot de oprichting van deze sociale huisvestingsmaatschappij, die effectief gesticht werd op 28 april 1921 en in hetzelfde jaar erkend door de Nationale Maatschappij voor Goedkope Woningen en Woonvertrekken. De aandeelhouders van de maatschappij waren zowel openbare besturen als particulieren. Op 6 april 1957 wijzigde de naam tot de huidige: Lierse Maatschappij voor de Huisvesting (LMH). De maatschappij was sinds haar oprichting enkel actief in Lier. Later kwam hier ook fusiegemeente Koningshooikt bij. De LMH is thans gehuisvest in de voormalige stadsmeisjesschool.

De maatschappij volgde de typologische ontwikkeling van de sociale huisvesting. In het interbellum focuste de huisvestingsmaatschappij op wederopbouw in het stadscentrum, tuinwijken in de stadsrand en aaneengesloten bebouwing. Voorbeelden hiervan zijn de Tuinwijk Mechelpoort (of Pallieter, 1922-1924) en de rij sociale woningen aan de Mechelbaan in Koningshooikt (1931-1933). Tijdens de jaren 1950 verschenen de hoven, zoals de bebouwing aan het Hemelplein (1949-1951). Ook typische naoorlogse tuinwijken zagen het licht, zoals Tuinwijk Zuid-Australië, opgericht in de eerste helft van de jaren 1950 op de plaats van een tijdens de Tweede Wereldoorlog verwoeste, historisch belangrijke tuinwijk die na de Eerste Wereldoorlog was opgericht met steun van het Zuid-Australiëfonds, dat huisvesting wilde creëren op plaatsen met een hoge woningnood. Dezelfde wijk illustreert de overgang van de tuinwijken naar de parkwijken in de jaren 1960 voorzien van een vrije inplanting in het groen, namelijk met de aansluitende Wijk De Donk (1962-1966). In de jaren 1970-1980 bouwde de huisvestingsmaatschappij standaardverkavelingen en werd ook vaker (middel)hoogbouw gerealiseerd.

  • VRIENS L. 1981-1982: De wederopbouw van Lier na W.O.I, onuitgegeven eindverhandeling, Katholieke Universiteit Leuven, 4.28 – 4.34.
  • S.N. 1997: Monografieën erkende bouwmaatschappijen, in: S.N., Bouwstenen van sociaal woonbeleid ’45-‘95. De VHM bekijkt 50 jaar volkshuisvesting in Vlaanderen. Deel 2, Brussel, 60-147, 71.


Erfgoedobjecten

Opdrachtgever van

Bejaardenhof Hemelplein

Hemelplein 1-24, 25, Komeetstraat 9-39, Sterrenstraat 55-57 (Lier)
Hofje met 26 bejaardenwoningen en een winkel aan het Hemelplein, ontworpen door architecten Wollants en J. Van Peborgh omstreeks 1949 in opdracht van de Lierse Maatschappij voor Goedkope Woningen.


Rij arbeiderswoningen ontworpen door Van Bouchout

Mechelbaan 144-182 (Lier)
Rijbebouwing van twintig sociale woningen, gebouwd in 1931 naar ontwerp van de Lierse architect J.B. Van Bouchout in opdracht van de Lierse Maatschappij voor Goedkope Woningen.


Tuinwijk Pallieter

Acaciaplein 1-16, 17, Beukenlaan 1-9, Dennenlaan 1-16, 17-29, Elzenlaan 70-98, Mechelsesteenweg 151-175, Wilgenlaan 1-12, 14 (Lier)
Tuinwijk, gebouwd in 1922 in opdracht van de Lierse Maatschappij voor Goedkope Woningen en ontworpen door vijf architecten: Cornelius Sol, J.B. Van Bouchout, A. Alpaerts, J. Van Peborgh en F. Flerackers.


Thema's

Opdrachtgever van

Bogerse Velden


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Lierse Maatschappij voor de Huisvesting [online] https://id.erfgoed.net/personen/11109 (Geraadpleegd op )