Collectief

Samenwerkende Maatschappij voor Volkshuisvesting, Willebroek

ID
11117
URI
https://id.erfgoed.net/personen/11117

Beschrijving

De sociale huisvesting in Willebroek werd op gang gebracht door Louis De Naeyer, oprichter van een papierfabriek in 1860. In functie van het welzijn van zijn arbeiders en het binden van zijn werknemers aan de fabriek, streefde hij naar een kwaliteitsvolle arbeidershuisvesting in de gemeente en richtte hij in 1863 een naamloze vennootschap op om dit te realiseren. Oorlogsvernielingen tijdens de Eerste Wereldoorlog brachten een nieuwe huisvestingsnood met zich mee. De bouw van sociale woningen in Willebroek kreeg een erkend kader dankzij de ‘Maatschappij tot oprichting van Goedkope Woningen te Willebroek’. Deze maatschappij werd op 24 december 1921 erkend door Nationale Maatschappij voor Goedkope Woningen en Woonvertrekken, terwijl de definitieve stichting pas plaatsvond op 1 april 1922. Als stichters van de maatschappij werd vermeld: de Belgische Staat, de provincie Antwerpen, de gemeente Willebroek, de Burgerlijke godshuizen van Willebroek, het Weldadigheidsbureeel van Willebroek, gemeenteraadslid Victor de Blezer en Alfons van Dooren, bestuurslid van de burgerlijke godshuizen. Raadslid Frans Mertens werd als eerste voorzitter aangeduid. Op 6 december 1958 wijzigde de naam van de maatschappij tot ‘Samenwerkende Maatschappij voor Volkshuisvesting’. Het werkingsgebied bleef beperkt tot Willebroek centrum, totdat op 24 juni 1981 een fusie plaatsvond door gedeeltelijke opslorping van CV Het Gelukkig Gezin te Hombeek en de maatschappij ook het roerende en onroerende patrimonium van de vroegere gemeenten Blaasveld, Heindonk en Tisselt diende over te nemen.

In de vroegste statuten van de maatschappij werd het doel omschreven als: “...den bouw, den aankoop, de verbetering, den verkoop en de verhuring van goedkope woningen en woonvertrekken, den aankoop van gronden bestemd om tot het bouwen van zulke woningen en woonvertrekken of tot het aanleggen van tuinwijken, alsook van werkmanstuinen, geschikt gemaakt of verkocht te worden”. De vroegste en eveneens belangrijkste realisatie van de maatschappij was de bouw van sociale woningen in tuinwijk Hoge Heide (omgeving van de Emiel Vanderveldestraat en Acacialei) vanaf de vroege jaren 1920 tot midden jaren 1930. Tijdens de Tweede Wereldoorlog lag de woningbouw quasi volledig stil. Na de oorlog nam de huisvestingsmaatschappij het initiatief om een antwoord te bieden op de heersende huisvestingsnood. Reeds in 1946 werd in functie hiervan de bouw aangevat van een nieuwe, grootschalige wijk zogenaamd Willebroek-Stad, die zo’n 600 woningen zou omvatten en begrensd wordt door de Ringlaan en Breendonkstraat. Vanaf 1965 werd ook hoogbouw gerealiseerd, meer bepaald drie appartementsgebouwen in de wijk Willebroek-Stad, die tegen het midden van de jaren 1970 voltooid waren. In de jaren 1970 volgden ook de wijken Merkezeel en Molenweg.

  • DE DECKER K. 1998: Bouwen voor Willebroek. 1922-1997. 75 jaar Volkshuisvesting te Willebroek, Willebroek.
  • S.N. 1997: Monografieën erkende bouwmaatschappijen, in: S.N., Bouwstenen van sociaal woonbeleid ’45-‘95. De VHM bekijkt 50 jaar volkshuisvesting in Vlaanderen. Deel 2, Brussel, 60-147, 77-78.
Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Samenwerkende Maatschappij voor Volkshuisvesting, Willebroek [online] https://id.erfgoed.net/personen/11117 (Geraadpleegd op )