Persoon

Hermans, Herwig

ID: 11439   URI: https://id.erfgoed.net/personen/11439

Beschrijving


Erfgoedobjecten

Ontwerper van

Bureel van Weldadigheid

Blindestraat 9 (Antwerpen)
Bureel van Weldadigheid van de stad Antwerpen. Complex in neobarokstijl, naar een ontwerp door de architect Victor Durlet uit 1886. Bij openbare aanbesteding werd de bouw in juni 1887 toegewezen aan de aannemer Torfs, die het complex in 1890 voltooide.


Thema's