Collectief

Naamloze Maatschappij Deurne en Borgerhout Uitbreiding

ID
11680
URI
https://id.erfgoed.net/personen/11680

Beschrijving

De Antwerpse bouwpromotor ‘Deurne en Borgerhout Uitbreiding’ verkavelde in de jaren 1920 en 1930 grote delen van het grensgebied Borgerhout-Deurne tussen ruwweg de Karel de Preterlei en de Muggenberglei. De maatschappij verkocht vooral bouwrijpe percelen maar trad ook op als bouwbedrijf.

  • Kadasterarchief Antwerpen, Leggers Deurne, Afdeling VI, Sectie B, artikel 419.
  • Agentschap Onroerend Erfgoed 2017: Burgerhuis in cottagestijl [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/305130 (geraadpleegd op 22 februari 2018).


Erfgoedobjecten

Uitvoerder van

Ensemble in beaux-arts- en art-decostijl

Van Havrelei 39-47 (Antwerpen)
Ensemble van een meergezinswoning in beaux-artsstijl en drie burgerhuizen en een meergezinswoning in art deco. Het geheel werd in 1929 gebouwd door de 'Naamloze Maatschappij Deurne en Borgerhout Uitbreiding' voor vier verschillende opdrachtgevers. Het ontwerp kan toegeschreven worden aan architect Benoit Dupont.


Ensemble in beaux-artsstijl

Muggenberglei 64-72 (Antwerpen)
Geheel van vijf meergezinswoningen in beaux-artsstijl, in 1929-1930 gebouwd door de ‘Naamloze Maatschappij Deurne en Borgerhout Uitbreiding’ voor vier verschillende opdrachtgevers. Het ontwerp is toe te schrijven aan architect Benoit J. Dupont.

Opdrachtgever van

Eenheidsbebouwing in beaux-artsstijl

Bosselaersstraat 19-23 (Antwerpen)
Eenheidsbebouwing van drie meergezinswoningen in de rij in een bescheiden beaux-artsstijl, in 1922 opgetrokken voor de "Naamloze Maatschappij Borgerhout Uitbreiding" naar een ontwerp van Camille Bal, beiden gevestigd aan de toenmalige Berchemsteenweg in Borgerhout.