Persoon

Rymen, Louis

ID
11708
URI
https://id.erfgoed.net/personen/11708

Beschrijving

Rymen was beheerder van de ‘Naamloze Maatschappij Deurne en Borgerhout Uitbreiding’, een bouwpromotor die tussen 1920 en 1930 grote delen van het grensgebied Borgerhout-Deurne tussen ruwweg de Karel de Preterlei en de Muggenberglei verkavelde.

Bij overlijden weduwnaar van Virginia Vanderheyden en echtgenoot van Clemence van Passel.


Erfgoedobjecten

Ontwerper van

Ensemble burgerhuizen in sobere beaux-artsstijl

Herrystraat 24-52 (Antwerpen)
Ensemble van 15 burgerhuizen in sobere beaux-artsstijl uit 1923, gebouwd in opdracht van Louis Rymen, een projectontwikkelaar die toen gevestigd was aan de toenmalige Te Boelaerlei 25, de latere Jozef Verbovenlei. De architect is niet vermeld in het bouwdossier; mogelijk stond Rymen zelf in voor het ontwerp.

Opdrachtgever van

Ensemble burgerhuizen in sobere beaux-artsstijl

Herrystraat 24-52 (Antwerpen)
Ensemble van 15 burgerhuizen in sobere beaux-artsstijl uit 1923, gebouwd in opdracht van Louis Rymen, een projectontwikkelaar die toen gevestigd was aan de toenmalige Te Boelaerlei 25, de latere Jozef Verbovenlei. De architect is niet vermeld in het bouwdossier; mogelijk stond Rymen zelf in voor het ontwerp.