Persoon

Blondeel, Armand

ID
11755
URI
https://id.erfgoed.net/personen/11755

Beschrijving

Armand Blondeel (1928-2002) kreeg zijn opleiding in het atelier van glazenier Henri Coppejans in de neogotische traditie, werd er beïnvloed door medewerkers in het atelier en kreeg eveneens de kans om lessen te volgen aan de Gentse Academie, die hij na zijn opleiding in het atelier voltijds verderzette. Blondeel had contact met Latemse schilders als Hubert Malfait, Constant Permeke en Leon De Smet. Hij studeerde af in 1954 en was al sinds 1952 actief als zelfstandig glazenier, waarbij hij een herkenbare, abstracte stijl ontwikkelde, die ook beïnvloed zou worden door reizen die hij ondernam. Zijn werk kende in die periode een grote diversiteit en omvatte ook sporadisch opdrachten voor private architectuur. Op 1 oktober 1958 werd hij aangesteld als leraar sierkunst aan de Tekenacademie van Deinze. Daar was hij collega van architect Daniël Grootaert, met wie hij een vriendschap opbouwde en door wie Blondeels eigen woning met atelier in Mariakerke bij Gent (Mazestraat 46) werd ontworpen in 1959. Tijdens de jaren 1960 en 1970 kende Blondeel een grote activiteit, en dit zowel op het vlak van burgerlijke als kerkelijke architectuur, zoals voor de Sint-Joostkerk in Overijse (1966) en Kapel van het klooster in Bonheiden (1975). Hij werkte meermaals samen met andere kunstenaars, bijvoorbeeld keramist Achiel Pauwels die ook in Mariakerke bij Gent woonde.

Blondeels stijl evolueerde doorheen de jaren en werd in de vroegste periode (1955-1965) gekenmerkt door abstracte composities met een organische loodstructuur ingevuld met kleine stukjes glas, en vaak gekenmerkt door evenwijdige partijen die zich uitstrekken, vaak ten opzichte van kronkelende knopen, en verticaal uitlopend in pieken. In Woning De Vos te Deinze (Kerselaarslaan 34), een ontwerp van Dan Grootaert uit 1960, is een glasraam van Blondeel geïntegreerd, dat illustratief is voor deze periode. Kunstenaars in zijn omgeving, zoals Jan Burssens en Roger Raveel, beïnvloedden hem in zijn abstracte vormgeving. De abstractie benutte hij in functie van een zoektocht naar verinnerlijking en vergeestelijking, waarbij het glasraam een meerwaarde betekende voor de architectuur. In de periode 1965-1975 bouwde hij verder op de abstractie van de periode voordien, waarbij hij evolueerde naar een strakkere geometrie en grotere glasvlakken, waarbij het kleurgebruik gestuurd werd vanuit een belangrijke aandacht voor symboliek. De glasramen in Woning De Somviele te Sint-Denijs-Westrem bij Gent (Oudeheerweg 8), eveneens een ontwerp van Grootaert (1966-1973), passen in deze evolutie en getuigen van sprekende kleurencombinaties en een helder, abstract spel van de loodlijnen. Nadien, in de jaren 1970, integreerde Blondeel nieuwe vormen in zijn glasramen, wederom omwille van hun symboliek.

  • ADRIAENSEN A. 1999: Armand Blondeel, glasschilder, onuitgegeven licentiaatsverhandeling, Universiteit Gent, Vakgroep Kunst-, Muziek- en Theaterwetenschappen en
  • DANNEELS J. en PLOEGAERT W. 1985: 125 jaar Stedelijke Akademie voor Schone Kunsten te Deinze: 1860-1985, Kruishoutem.
  • DE VOGELAERE F. 1979: Glasramen van Armand Blondeel (tentoonstellingscatalogus), Gent.


Erfgoedobjecten

Ontwerper van

Heilig-Hartkerk

Eeklostraat 5 (Gent)
De Heilig-Hartkerk is gelegen in de wijk Kolegem en werd gebouwd in 1936 naar ontwerp van architect Lucien Maes in een sobere modern baksteenstijl aansluitend bij de regionalistische architectuur uit het interbellum.


Parochiekerk Sint-Joost en kerkhof

Terhulpensesteenweg 464 (Overijse)
Eenvoudige parochiekerk met neoromaanse reminiscenties opgericht in 1865 naar ontwerp van provinciaal architect Louis Spaak met een bijhorend kerkhof dat zich uitstrekt ten noordwesten van de kerk.


Woning De Somviele

Oudeheerweg 8 (Gent)
Woning De Somviele werd ontworpen door architect Daniël Grootaert vanaf 1966, met aanpassingen tot in de vroege jaren 1970. Deze grootschalige modernistische villa met zwembad en tuin getuigt van een persoonlijke interpretatie van het modernisme en van een assimilatie van de toenmalige internationale ontwikkelingen.Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Blondeel [online] https://id.erfgoed.net/personen/11755 (Geraadpleegd op )