Persoon

Trigalet, Pierre Corneille

ID
11860
URI
https://id.erfgoed.net/personen/11860

Erfgoedobjecten

Uitvoerder van

Ambachtshuis van de kuipers

Niklaas Desparsstraat 14, Vlamingstraat 17 (Brugge)
Voormalig ambachtshuis van de kuipers met bijhorend koetshuis in Niklaas Desparsstraat. Diep gericht huis naar ontwerp van meester-metselaar L. Feys en timmerman A. D'Hollander van 1768 als verbouwing van 16de-eeuwse schermgevel afgebeeld bij Marcus Gerards (1562); in kern opklimmend tot de 13de eeuw. Huis van vier en zes traveeën en drie bouwlagen onder mansardedak, met klokgevel met parement van arduin en classicistische gevelopbouw. Zijgevel van zes traveeën en aanleunende aanbouw van drie traveeën. Voormalig koetshuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, uit de 18de eeuw.


Ambachtshuis van de timmerlieden

Steenstraat 38 (Brugge)
Voormalig ambachtshuis van timmerlieden, sedert 1762 bij keizerlijk decreet verenigd met het ambacht van de schrijnwerkers. Monumentaal breedhuis van zeven traveeën en twee bouwlagen onder mansardedak (nok parallel aan de straat, leien en Vlaamse pannen), gebouwd in 1763-1765 onder leiding van E. van Speybrouck, deken, vinder en gouverneur van het ambacht.


Belfort-Hal

Markt 7, Oude Burg 2A-D, 2F, Wollestraat 2 (Brugge)
Oorspronkelijk commercieel en bestuurlijk complex aan de zuidelijke Marktzijde, ingesloten door de Wollestraat ten oosten, de Oude Burg ten zuiden en de Hallestraat ten westen; imposante constructie gemarkeerd door het belfort en voorzien van een ruime binnenplaats. De hallen en het belfort werden als één geheel gebouwd na de brand van 1280. Het complex weerspiegelt het toenmalige belang van Brugge en zijn lakennijverheid, en getuigt tevens van het monumentale en grootschalige karakter van de openbare burgerlijke architectuur in de Middeleeuwen en het omgaan met een dergelijk monument door de eeuwen heen.


Burgerhuis

Langerei 4 (Brugge)
Huis van drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak. In 1988 wordt nummer 4 één eigendom samen met nummers 5-6. De gevel is het resultaat van een historiserende "Kunstige Herstelling" van 1904.


Burgerhuis

Eiermarkt 21 (Brugge)
Huis uit de tweede helft van de 18de eeuw; oorspronkelijk zes traveeën + één linker travee van 1920 en twee bouwlagen onder gemansardeerd zadeldak.


Burgerhuis

Nieuwe Gentweg 47 (Brugge)
Breedhuis van het dubbelhuistype; vijf traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak + links lagere aanbouw met poort, uit de 18de eeuw. Gecementeerde lijstgevel, in 1843 verhoogd met twee bouwlagen.


Burgerhuis Den Grooten Sint-Jacob

Steenstraat 44 (Brugge)
Diephuis van vijf traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak. Klokgevel gedateerd "17 / 54". In 1919 naar ontwerp van architect A. De Pauw, omvormen van de begane grond tot pui met neorococokalven en glas-in-lood-bovenlichten. Consoliderende "Kunstige Herstelling" van 1994-1996 naar ontwerp van architect J. Scherpereel.


Burgerhuis met klokgevel

Simon Stevinplein 21 (Brugge)
Diephuis van vier traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (Vlaamse pannen). Bepleisterde en geelbeschilderde, arduinen klokgevel op arduinen plint uit de 18de eeuw. 1986: consoliderende restauratie onder meer van horloge.


Cisterciënzerinnenklooster van Spermalie

Snaggaardstraat 9-11 (Brugge)
Heden Instituut "Spermalie" voor doven en blinden en Hotelschool, ondergebracht in een complex met aan de Snaggaardstraat de hoofdingang met imposante 18de-eeuwse deuromlijsting die via de kloostergang in verbinding staat met twee 17de-eeuwse huizen waar onder andere het verblijf was van de abdis. Dominerende kapel uit 1614-1634 aan de Snaggaardstraat met achterin liggende kloostergang, eveneens opklimmend tot de 17de eeuw.


Godshuis Reylof-De Blieck

Korte Vuldersstraat 1 (Brugge)
Diephuis van twee traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (Vlaamse pannen), uit de 18de eeuw.


Herenhuis

Sint-Annarei 22 (Brugge)
Huis van zes traveeën, souterrain en twee bouwlagen onder complexe bedaking, vooraan een leien mansardedak met twee koperen siervazen. Herenhuis met vermoedelijk oudere kern en samenvoeging van twee panden, zie achtergevel. Bepleisterde en wit beschilderde lijstgevel met haast gevelbreed risaliet van circa 1760-1770.


Huis De Caese

Hoogstraat 4 (Brugge)
Classicistisch breedhuis van vijf traveeën onder zadeldak (leien). Opgetrokken naar ontwerp van meester-metslaar E. Goddyn (Brugge) in opdracht van het bestuur van het Brugse Vrije.


Huis De Olifant

Oude Burg 24 (Brugge)
Diephuis van vier traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak. Gedateerd 1564 door middel van twee gevelstenen.


Laatclassicistisch herenhuis

Riddersstraat 14 (Brugge)
Laatclassicistisch herenhuis met dubbelhuisopstand van vijf + drie traveeën en twee en een halve bouwlaag onder zadeldak (nok parallel aan de straat).


Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw

Mariastraat (Brugge)
Georiënteerde, gotische kerk, waarvan het driebeukige schip in Scheldegotiek opklimt tot de eerste helft van de 13de eeuw. Het koor en de toren werden later in de 13de eeuw aangevat; in de 14de en 15de eeuw wordt de kerk verder vergroot. De huidige plattegrond ontvouwt: een vijfbeukig basilicaal schip van vijf traveeën, centraal westportaal geflankeerd door twee ronde traptorentjes, uitspringende noordelijke zijbeuk. Het pseudo-transept vormt een bredere, zesde travee met aan de noordkant de vierkante toren en het Paradijsportaal, ten oosten de Heilige Kruiskapel. Het vijf traveeën tellende driebeukige koor heeft vijf straalkapellen en een driezijdige apsis; ten noorden ingebouwde zijkapellen en bidtribune van Gruuthuse, ten zuiden sacristie, Lanchals- en Van Overtveltkapel.


Poortersloge

Academiestraat 18 (Brugge)
Vergaderplaats van de Brugse poorters opgetrokken begin 15de eeuw als een grosso modo vrijstaand hoekpand in laatgotische stijl met typerende beeldnissen. Circa 1900 vond een historiserende restauratie plaats naar ontwerp van architect L. Delacenserie. Constructie van Balegemse zandsteen op trapezoïdale plattegrond; achtergevel met centrale, deels ingebouwde veelzijdige, slanke traptoren van vijf bouwlagen. Oorspronkelijk vijf traveeën en rechts twee traveeën van circa 1900, souterrain en twee bouwlagen onder leien zadeldak met houten dakkapellen. Linker zijgevel van drie traveeën met puntgevel.


Poortgebouw van de proosdij van Onze-Lieve-Vrouw

Dijver 12 (Brugge)
Voormalig poortgebouw van de proosdij van Onze-Lieve-Vrouw, heden ingang van het Groeningemuseum, zie smeedijzeren uithangbord met opschrift "GROENINGE / MUSEUM"/. Poortgebouw van 1749 met parement van arduin; drie traveeën en één bouwlaag onder leien zadeldak.


Poortgebouw van leenbank De Grote Caorsijnen

Langerei 7 (Brugge)
Poortgebouw van 1748-1753 van de voormalige leenbank die teruggaat tot de 13de eeuw. In 1629 vestiging van de in 1573 gestichte "Waerachtigen Bergh van Charitate", een stedelijke leenbank waar men renteloos of tegen lage rente kon lenen. Afschaffing van de "Bergh" in 1795. In 1876 opnieuw een pandhuis tot definitieve sluiting in 1920.


Sint-Janshospitaal - Kruisweg met Calvariegroep

Mariastraat 38 (Brugge)
Kruisweg met calvariegroep, gelegen in de noordoostelijke hoek van de hospitaalsite en aangebracht tegen bakstenen tuinmuur van Goezeputstraat. Grafmonumenten in classicistische stijl met witmarmeren grafplaten voor de hospitaalzusters in 1762 opgericht op het toenmalige kerkhof. Steenhouwersmerken verwijzen naar P.C. Trigalet. In 1792 werden witmarmeren kruiswegtaferelen naar ontwerp van steenhouwer S. Siersack en een calvariegroep toegevoegd. Sinds de 19de eeuw verplaatst naar de huidige locatie en omstreeks 1981-1991 gerestaureerd en heraangelegd. Bij de restauratie werden kopieën toegevoegd van zes verdwenen platen geïnspireerd op bestaande naar ontwerp van beeldhouwer P. Goetinck, van de zandstenen beelden van Johannes en Maria naar ontwerp van beeldhouwer J. Franck, en werd een bronzen Christusbeeld door D. De Groeve vervaardigd naar oorspronkelijk houten model.


Stadswoning Sint-Michiel

Kartuizerinnenstraat 2A (Brugge)
Brugse traveeën, type II markeren top, hier met doorgetrokken middenpenant bekroond door punttop, 19de-eeuwse muuropeningen en sporen van vensternissen op verdieping.


Stadswoningen

Langerei 92-93, 94 (Brugge)
Oorspronkelijk drie gelijke huizen van drie traveeën en twee bouwlagen onder doorlopend zadeldak.


Stadswoningen met trapgevels

Wollestraat 28-30 (Brugge)
Twee diephuizen van drie traveeën en twee bouwlagen onder twee gelijklopende zadeldaken. Verankerde trapgevels van baksteen, uit de 18de eeuw. Latere aanpassingen onder meer consoliderende "Kunstige Herstelling" in 1989 naar ontwerp van architect L. Dugardyn. Drieledige onderbouw, nummer 28 met arduinen winkelpui voorzien van steenhouwersmerken te identificeren met J. Dieux en P.C. Trigalet.


Stadswoningen met winkel

Philipstockstraat 39-41 (Brugge)
Breed- (nummer 39) en diephuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (Vlaamse pannen) met oudere kern, wellicht opklimmend tot 17de-18de eeuw, zie kelders met graatgewelven. Uit de structuur van kelders en dak blijkt dat de panden nummers 39 en 41 tot één zelfde constructie hebben behoord.Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Trigalet [online], https://id.erfgoed.net/personen/11860 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.