Persoon

Van Averbeke, Emiel

ID
1188
URI
https://id.erfgoed.net/personen/1188

Beschrijving

Emiel Van Averbeke is een van de spilfiguren van de Antwerpse art nouveau. Zijn vader Jan Van Averbeke was timmerman, later aannemer. Emiel Van Averbeke huwde op 27 augustus 1901 met Florentina Anna Theresia Tondeur. Zijn zus Ida Louisa Van Averbeke (°Berchem, 21-10-1879), huwde op 29 september 1901 met de architect Willem Diehl. Twee zonen, Robert en Fritz Van Averbeke, waren eveneens architect.

Levensloop

Emiel Van Averbeke studeert aan de Academie van Antwerpen. Hij leert er collega-architect Jan Van Asperen (1876-1962) kennen, waarmee hij een vriendschappelijke en collegiale band opbouwt. Van 1892 tot 1899 lopen ze samen stage bij Emile Thielens (1854-1911), die een voortrekkersrol speelde binnen de ontwikkeling van de Antwerpse art nouveau. De realisaties van Van Averbeke en Van Asperen worden bekroond met prijzen op bijvoorbeeld de wereldtentoonstelling in Luik (1905) en Milaan (1906). Samen met zijn schoonbroer Willem Diehl (1876-1959) bouwt Van Averbeke in 1899 een architectenbureau uit, maar hij zal gedurende zijn hele carrière nauw met Van Asperen blijven samenwerken. In 1905 treedt Van Averbeke in dienst van de Stad Antwerpen, later wordt hij aangesteld tot stadsbouwmeester van de stad. Na de Eerste Wereldoorlog is Van Averbeke medeoprichter van de Société des Urbanistes belges, een vereniging die ijvert naar een architectuur die voldoet aan actuele noden. Van Averbeke schrijft sporadisch voor het toonaangevende tijdschrift L’Emulation en zetelt verschillende keren als jurylid bij architectuurwedstrijden.

Oeuvre

Tijdens zijn stage bij Thielens werkt Van Averbeke in 1899 mee aan het ontwerp en de uitvoering van de Antwerpse dierentuin op het Astridplein 24-26. Hij focust zich daarbij voornamelijk op de inkompartij, het secretariaatsgebouw en het café-restaurant Paon Royal. In deze periode raakt Van Averbeke geïnspireerd door de art nouveau uit Brussel en Glasgow. Van Averbeke zal zich gedurende zijn carrière in Antwerpen manifesteren als een van de belangrijkste vertegenwoordigers van de art nouveau. Samen met Van Asperen werkt hij tussen 1898 en 1901 aan het pronkstuk van de Antwerpse art nouveau: het liberaal volkshuis Help U Zelve. Van dezelfde kwaliteit zijn de drie enkelhuizen op de Mercatorstraat 102-106 (1901) die hij samen met zijn schoonbroer en collega Diehl ontwerpt. Daarnaast blinkt Van Averbeke ook uit in meubel,- juwelen- en tekenkunst en boekverluchting. Hij ontwerpt regelmatig affiches en boekillustraties voor de progressieve kunstenaarsvereniging De Scalden (1889-1914). Gedurende zijn loopbaan als ambtenaar krijgt Van Averbeke verschillende opdrachten. Hij ontwerpt onder andere de brandweerkazernes aan de Paleisstraat (1907-11), samen met Van Asperen en Alexis Van Mechelen (1864-1919), en de Halenstraat (1912-13). Deze kazernes getuigen van een meer sobere art nouveau-stijl. Van Averbeke evolueert omstreeks de jaren 30 naar een ‘romantisch kubisme’ en art deco-stijl, in de lijn van de Nederlander Willem Marinus Dudok (1884-1974). Getuige daarvan zijn bijvoorbeeld de normaalschool aan de Pestalozzistraat (1929-30), zijn bijdrage aan de Boerentoren (1927-32) en het paviljoen van de stad Antwerpen op de wereldtentoonstelling in 1930. In het laatste stadium van zijn carrière richt Van Averbeke zich vooral op monumentenzorg en restauratie van gebouwen. Zo legt hij zich tussen 1937 en 1946 toe op de reconstructie van het Rubenshuis. Van Averbeke blijft tot aan zijn dood in 1946 Antwerps Stadsbouwmeester.

  • C. R. 1921: Concours. Société royal des architectes d"Anvers, La Cité 8, 208.
  • S. L. D. 1946: In memoriam ... Architect Van Averbeke, Emiel, Leo, Josephus 1876-1946, Bouwen 6, p. 17-19.
  • MOENAERT R. 1930: L’exposition d’Anvers (1930), L’émulation 12, 208-220.
  • GRIETEN S. 2004: Bevlogen van vernieuwing. Art nouveau in stad en provincie Antwerpen, in: LAUREYS D. (ed.), Bouwen in Beeld. De collectie van het Architectuurarchief van de provincie Antwerpen, Turnhout, 55-84.
  • STRAUVEN F. 2003: Van Averbeke, Emiel, in: VAN LOO A.(ed.), Repertorium van de architectuur in België van 1830 tot heden, Antwerpen, 548-549.
  • Info Marcel Windey (2016).

Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Erfgoedobjecten

Ontwerper van

Aanwervingslokaal havenarbeiders

Kempischdok-Westkaai 50 (Antwerpen)
Aanwervingslokaal voor havenarbeiders, in 1925-1940 in drie fasen opgetrokken door de Stad Antwerpen, naar ontwerpen van stadsbouwmeester Emiel Van Averbeke.


Aanwervingslokaal voor havenarbeiders

Vosseschijnstraat 45 (Antwerpen)
Voormalig aanwervingslokaal voor havenarbeiders, gelegen tussen het Tweede en het Derde Havendok ter hoogte van de wijk Luchtbal. Het gebouw in modernistische stijl is opgetrokken door de Stad Antwerpen, naar een ontwerp van stadsbouwmeester Emiel Van Averbeke uit 1935, uitgevoerd door de Algemeene Ondernemingen van Openbare Werken F. Raets & Co in 1936-1937.


Appartementsgebouw De Backer

Pestalozzistraat 3 (Antwerpen)
Appartementsgebouw palend aan de Stedelijke Normaal- en Oefenschool in opdracht van Léon-François De Backer, gepensioneerde, naar een ontwerp uit 1932 van Lodewijk Van der Linden en Emiel Van Averbeke. Het complex is gebouwd op voormalige stadsgronden gelegen aan de voormalige Oefenstraat.


Architectenwoning Emiel Van Averbeke

Cobdenstraat 24 (Antwerpen)
Eerste eigen woning van Emiel Van Averbeke, opgetrokken naar een ontwerp uit 1907. De architect, gehuwd met Florence Tondeur, betrok dit bescheiden burgerhuis tot de bouw van zijn tweede architectenwoning aan de Karel De Preterlei te Borgerhout in 1921.


Architectenwoning Emiel Van Averbeke

Karel De Preterlei 188 (Antwerpen)
Enkelhuis met strakke gevelcompositie, onregelmatige travee-indeling en drie bouwlagen onder plat dak, van 1921.


Architectenwoning Emiel Van Averbeke

Van Notenstraat 21 (Antwerpen)
Vrijstaande villa van architect Emiel Van Averbeke, naar zijn eigen ontwerp uit 1932. Het ontwerp getuigt van de overgang omstreeks 1930 in het oeuvre van Van Averbeke naar een 'romantisch kubisme'.


Betalende Lagere Meisjesschool

Offerandestraat 19 (Antwerpen)
Lagere Meisjesschool op de hoek van Offerandestraat en Delinstraat, ondergebracht in het voormalige hof Michiels-Loos, een villa in Louis-Philippestijl uit 1856, die door de Stad Antwerpen werd aangepast en uitgebreid naar een ontwerp van stadsingenieur Gustave Royers in 1880-1883.


Boerentoren

Schoenmarkt 35 (Antwerpen)
Torengebouw in art-decostijl op de hoek van Schoenmarkt, Eiermarkt en Beddenstraat, in 1928-1931 gebouwd in opdracht van de Algemeene Bankvereeniging, naar een ontwerp door de architecten Jan Vanhoenacker, Jos Smolderen en Emiel Van Averbeke. Het gebouw was destijds de hoogste wolkenkrabber van Europa, met een hoogte van 87,50 meter.


Brandweerkazerne

Zaha Hadidplein 1 (Antwerpen)
Imposant gebouw in neotraditionele stijl van 1922 naar ontweerp van Emiel Van Averbeke, geïnspireerd op het in 1893 afgebrande Hansahuis. Bij de realisatie van het nieuw Havenhuis in 2016 naar ontwerp van architect Zaha Hadid werd de historische brandweerkazerne geïntegreerd in het nieuwbouwproject.


Brandweerkazerne

Halenstraat 81 (Antwerpen)
Brandweerkazerne in art-nouveaustijl op de hoek van Viséstraat en Halenstraat, gebouwd door de Stad Antwerpen naar een ontwerp door architect in stadsdienst Emiel Van Averbeke uit 1911, voltooid in 1913.


Brandweerkazerne met officierswoningen

Bestormingstraat 9-11, Paleisstraat 122, 126 (Antwerpen)
Voormalige brandweerkazerne opgericht in 1908-11 naar ontwerp van 1907 van J. Van Asperen in samenwerking met A. Van Mechelen en E. Van Averbeke, laatstgenoemde was verantwoordelijk voor de tekeningen van de gevels met decoratieve details typerend voor zijn architectuur.


Bruggen expo 1930 en vijver Brialmontomwalling

Eric Sasselaan (Antwerpen)
Twee identieke bruggen naar ontwerp van Emiel Van Averbeke, gebouwd naar aanleiding van de Wereldtentoonstelling van 1930 te Antwerpen, gelegen over een vijver, als restant van een ravelijngracht van de Brialmontvesting.


Burgerhuis in art-nouveaustijl

Peter Benoitstraat 34 (Antwerpen)
Burgerhuis in art-nouveaustijl, oorspronkelijk het linker pand van een geheel van drie woningen, gebouwd naar een ontwerp door de architect Emile Thielens uit 1898, mogelijk met medewerking van de architect Emiel Van Averbeke. Opdrachtgever was de weduwe Auguste Gossen-Van den Wouwer.


Burgerhuis in art-nouveaustijl

Sanderusstraat 52 (Antwerpen)
Burgerhuis in art-nouveaustijl naar een ontwerp door Emiel Van Averbeke, gebouwd in 1908. Het bouwdossier werd niet teruggevonden. De woning behoort tot het vroege oeuvre van de architect, die in 1899 zijn debuut maakte, aanvankelijk met zijn jongere schoonbroer Willem Diehl als partner.


Café-restaurant Paon Royal

Koningin Astridplein 24-25 (Antwerpen)
Café-restaurant Paôn Royal van vijf traveeën en drie bouwlagen onder gebogen zadeldak (leien, nok parallel aan de straat) met zwaar natuurstenen aandak aan zuidzijde, naar ontwerp van Emile Thielens en Emiel Van Averbeke, van 1899.


De Peerboom en Fonteyn

Paardenmarkt 90, 90A (Antwerpen)
Samenstel van twee in kern traditionele panden die minstens opklimmen tot de 17de eeuw, waar van 1689 tot 1797 de zusters apostolinnen gevestigd waren. Het neotraditionele gevelfront naar ontwerp van stadsbouwmeester Emiel Van Averbeke, werd in 1926 opgetrokken in opdracht van J.A. Claes.


Dierentuin - Gebouwen watutsi, runderen, bisons

Koningin Astridplein 26 (Antwerpen)
Watutsi, runderen en bisons, ondergebracht in twee gelijkaardige, parallelle en vrijstaande gebouwen naar ontwerp van Emiel Van Averbeke, van 1937. Baksteenmetselwerk bekleed met rondhouten en afgedekt met overkragend schilddak (houten leien).


Dierentuin - Inkompartij

Koningin Astridplein 26 (Antwerpen)
Inkompartij, samengesteld uit twee vierkante paviljoenen en smeedijzeren hekken met vast bovengedeelte in art nouveau naar ontwerp van Emile Thielens en Emiel Van Averbeke, uitgevoerd in 1903 naar licht gewijzigd ontwerp van 1899.


Dierentuin - melkerijgebouw

Koningin Astridplein 26 (Antwerpen)
Voormalig melkerijgebouw, in 1973 op de benedenverdieping omgevormd tot Planetarium, in vrij geïnterpreteerde neo-Vlaamserenaissance-stijl naar ontwerp van Emile Thielens en Emiel Van Averbeke, van 1898.


Dierentuin - Secretariaatsgebouw

Koningin Astridplein 26 (Antwerpen)
Secretariaatsgebouw van de KMDA op hoek Koningin Astridplein-Dierentuin naar ontwerp van Emile Thielens en Emiel Van Averbeke, van 1899; twee traveeën en drie bouwlagen onder plat dak (bitumen), de derde bouwlaag met blinde gevel verlicht door middel van glazen koepel in het dak.


Directeurswoning van de dierentuin

Koningin Astridplein 20 (Antwerpen)
Voormalige directeurswoning van de dierentuin, nu winkelpand van drie traveeën en vier bouwlagen onder zadeldak met één brede dakkapel.


Domein Schoonselhof

Krijgsbaan 100 (Antwerpen)
Het kasteeldomein met hoeve waarvan de oorsprong opklimt tot de 14de- en 16de eeuw, werd in 1911 door de stad Antwerpen aangekocht, ingericht als stedelijke begraafpark, in 1921.


Ensemble van drie burgerhuizen in art-nouveaustijl

Mercatorstraat 102-106 (Antwerpen)
Geheel van drie burgerhuizen in art-nouveaustijl, naar een ontwerp door de architecten Emiel Van Averbeke en Willem Diehl uit 1900. Opdrachtgever van dit vastgoedproject “weelderige huurhuizen” opgetrokken in 1901 was August Verfaillie.


Ensemble van villa's

Leuvensesteenweg 320, 326, 330, 332, 334, 338, Minneveldstraat (Kortenberg)
Dit ensemble van villa's, gebouwd in de periode circa 1900-1925 vormt als het ware een staalkaart van het burgerlijk landhuis omtrent de eeuwwisseling.


Grand Bazar

Groenplaats 31 (Antwerpen)
Voormalig warenhuis op het bouwblok gevormd door Groenplaats, Eiermarkt, Beddenstraat en Schoenmarkt, waarvan de huidige gebouwen in vier grote fasen tot stand kwamen tussen 1920 en 1931, door de architecten Edouard Van Opstal, Ernest Pelgrims en Emiel Van Averbeke.


Hof van Nauwelaerts

Lodewijk Van Berckenlaan 146 (Antwerpen)
Hoeve in neotraditionele stijl, als woon- en werkhuis voor kunstschilder Joris Nauwelaerts, omgeven door grote tuin; opgetrokken in 1910-11 naar ontwerp van Emiel Van Averbeke.


Lagere Jongens- en Meisjesschool 30

Quebecstraat 3 (Antwerpen)
Schoolcomplex van 1935-1941 naar ontwerp van architect Emiel Van Averbeke, opgericht als lagere meisjes- en jongensschool en kindertuin, met zwembad, publieke stortbadinrichting en openbare bibliotheek.


Lagere Jongensschool

Lange Riddersstraat 58 (Antwerpen)
Stedelijke lagere jongensschool in sobere beaux-artsstijl naar een ontwerp door stadsbouwmeester Alexis Van Mechelen uit 1912-1919, opgetrokken in 1923-1924 onder leiding van zijn opvolger Emiel Van Averbeke.


Lagere Jongensschool

Constitutiestraat 61 (Antwerpen)
Lagere jongensschool in sobere beaux-artsstijl gebouwd door de Stad Antwerpen naar een ontwerp van stadsbouwmeester Alexis Van Mechelen vermoedelijk uit 1918-1919, uitgevoerd in 1923-1925 onder leiding van zijn opvolger Emiel Van Averbeke.


Lagere Jongensschool 16 en Lagere Meisjesschool 16

Grotehondstraat 50-52 (Antwerpen)
Lagere jongens- en meisjesschool in neorenaissancestijl van 1900-02, naar ontwerp van A. Van Mechelen, na brand herbouwd in 1915 onder leiding van E. Van Averbeke. Vleugels van twee bouwlagen onder leien zadeldaken ingeplant rondom een vierkante speelplaats.


Lagere Jongensschool 17 en Lagere Meisjesschool 5

Balansstraat 32, Brederodestraat 119 (Antwerpen)
Scholengroep, in 1892 opgericht als meisjes- (Brederodestraat) en jongensschool (Balansstraat).


Lagere Jongensschool 19

Van Peenestraat 4 (Antwerpen)
Lagere school in modernistische stijl, gebouwd door de stad Antwerpen in 1937-1939. Stadsbouwmeester Emiel Van Averbeke kreeg in 1935 opdracht de school te ontwerpen in het binnengebied van het bouwblok gevormd door de Van Peenestraat, de Schijfstraat, de Max Elskampstraat en de Alfons De Cockstraat.


Lagere Meisjesschool 22 en openbaar badhuis

Atletenstraat 13, Speerstraat 12 (Antwerpen)
Voormalige lagere Meisjesschool 22 aan de Speerstraat en openbaar badhuis aan de Atletenstraat, gebouwd in opdracht van de stad Antwerpen naar een ontwerp door stadsbouwmeester Alexis Van Mechelen uit 1919.


Liberaal Volkshuis Help U Zelve

Volkstraat 40 (Antwerpen)
Voormalig Liberaal Volkshuis Help U Zelve, naar ontwerp van Jan Van Asperen en Emiel Van Averbeke. Het gebouw heeft een kleurrijke, monumentale gevel in art nouveau, en geldt als één van de fraaiste voorbeelden van deze stijl in Antwerpen.


Modernistisch burgerhuis

Hof ter Schriecklaan 29 (Antwerpen)
Halfvrijstaande woning onder mank zadeldak in nieuwe zakelijkheid van 1931, naar ontwerp van Emiel Van Averbeke.


Modernistisch burgerhuis

Ruytenburgstraat 44 (Antwerpen)
Gebouwd in nieuwe zakelijkheid naar ontwerp van Emiel Van Averbeke, 1926. Blokvormig, donkerbruin bakstenen gebouw met in- en uitspringende rechthoekige volumes.


Modernistisch burgerhuis

Van Notenstraat 13 (Antwerpen)
Half vrijstaand burgerhuis in gematigd modernistische stijl, naar ontwerp van Emiel Van Averbeke uit 1932, in opdracht van Antoon Ö.


Monument Belgisch-Congo

Rubenslei (Antwerpen)
Herdenkingsmonument voor de annexatie van Belgisch-Congo, naar een ontwerp door de stadsarchitect Emiel Van Averbeke, en de beeldhouwers Jules Baetes en Jan Kerckx, opgericht in 1911.


Monument voor de gesneuvelden

Zegeplein (Turnhout)
Beeldhouwwerken naar ontwerp van Floris de Cuijper, ingehuldigd op 2 juli 1922 in aanwezigheid van kroonprins Leopold III.


Monument voor de gesneuvelden van de Eerste Wereldoorlog

Graaf de Broquevillestraat (Mol)
Bronzen beeldengroep met signatuur Floris de Cuijper, het voetstuk en achterwand van architect Emiel Van Averbeke, ingehuldigd in 1922.


Museum Plantin-Moretus

Heilige Geeststraat 8, Vrijdagmarkt 22 (Antwerpen)
Herenhuis en drukkerij van Christoffel Plantin, die zich hier in 1576 vestigde. Het traditionele gebouwencomplex werd verder uitgebouwd door Balthazar Moretus in de eerste helft van de 17de eeuw. De voorbouw in régencestijl dateert uit het derde kwart van de 18de eeuw.


Oorlogsmonument ontworpen door Van Averbeke en Dupon

Elisabethlaan, Koninklijkelaan (Antwerpen)
Oorlogsmonument ontworpen door architect Emiel Van Averbeke en beeldhouwer Josuë Dupon en opgericht ter ere van de gesneuvelden van 1914-1918.


Openbare wasinrichting

Prekersstraat 14 (Antwerpen)
Openbare wasinrichting in modernistische stijl, opgetrokken door de stad Antwerpen als onderdeel van de op hygiëne gerichte openbare infrastructuur van het volkse Sint-Andrieskwartier. Stadsbouwmeester Emiel van Averbeke tekende in 1928 het ontwerp, bijgestaan door bouwmeester 1ste klas François Strommingers.


Oranjerie-Feestzaal Kielpark

Sint-Bernardsesteenweg 113 (Antwerpen)
Voormalige oranjerie van de kwekerij Kiel, gebouwd door de Stad Antwerpen naar een ontwerp van stadsbouwmeester Alexis Van Mechelen en architect in stadsdienst Emiel Van Averbeke uit 1911, uitgevoerd in 1912. Verbouwing tot feestzaal in 1951-1952.


Rubenshuis met tuin

Wapper 9-15 (Antwerpen)
Complex geheel van gebouwen rond rechthoekige binnenkoer met portiek, achterliggende tuin en tuinpaviljoen, ontstaan in 1611-27, wanneer Rubens er, na zijn terugkeer uit Italië in 1608, aan de Wappervaart een eigendom met bestaande woning in traditionele bak- en zandsteenstijl kocht en verbouwde tot woonhuis, een atelier liet bouwen in een italianiserende barok en beide verbond door een barokke portiek, die toegang verleende tot de kruiden- en bloementuin, waarin hij een sierlijk paviljoentje bouwde.


Sociaal woonblok met atelierflat Jozef Peeters

De Gerlachekaai 6-8 (Antwerpen)
Het appartementgebouw, De Gerlachekaai 3-8 werd in 1921 gebouwd door het stadsbestuur naar ontwerp van stadsbouwmeester Emiel Van Averbeke (1876-1946). Het gebouw telt vijf bouwlagen onder plat dak.


Sociaal woonblok van de stad Antwerpen

Fortuinstraat 1-3, Sint-Michielskaai 13-20 (Antwerpen)
Sociaal woonblok gelegen op de hoek van de Sint-Michielskaai en Arsenaalstraat, gebouwd in de vroege jaren 1920 in opdracht van het stadsbestuur naar ontwerp van stadsbouwmeester Emiel Van Averbeke.


Sociaal woonblok van de stad Antwerpen

Cockerillkaai 32-34, 35, Luikstraat 2 (Antwerpen)
Sociaal woonblok gelegen op de hoek van de Cockerillkaai en Luikstraat, gebouwd in de vroege jaren 1920 in opdracht van het stadsbestuur naar ontwerp van stadsbouwmeester Emiel Van Averbeke.


Sociaal woonblok van de stad Antwerpen

Boomgaardstraat 249-251, Stanleystraat 39-41 (Antwerpen)
Sociaal woonblok op de hoek van Stanleystraat en Boomgaardstraat, naar een ontwerp door stadsbouwmeester Emiel Van Averbeke uit 1921, voltooid in 1924. Het complex maakt deel uit van een groep van zes sociale woonblokken van een gelijkaardig type, die tijdens de eerste helft van de jaren 1920 in eigen beheer door de stad Antwerpen werden opgetrokken.


Sociaal woonblok van de stad Antwerpen

Hopland 31-37 (Antwerpen)
Sociaal woonblok in art-decostijl, gebouwd door de stad Antwerpen naar een ontwerp van stadsbouwmeester Emiel Van Averbeke uit 1921, voltooid in 1922. Het gebouw werd in 2004-2007 gerenoveerd, als onderdeel van de wederopbouw van de Stadsfeestzaal tot handels- en wooncomplex.


Stadhuis van Antwerpen

Grote Markt 1 (Antwerpen)
Stadhuis in renaissancestijl, in 1560-1565 gebouwd onder leiding van Cornelis Floris de Vriendt, ter vervanging van het oude schepenhuis uit begin 15de eeuw.


Stedelijk Onderwijsgesticht voor Meisjes 3

Lamorinièrestraat 244-246 (Antwerpen)
Stedelijke lagere meisjessschool in beaux-artsstijl naar een ontwerp door stadsbouwmeester Alexis Van Mechelen uit 1913-1914, opgetrokken in 1922-1925 onder leiding van zijn opvolger Emiel Van Averbeke.


Stedelijke Kindertuin 20

Violetstraat 18 (Antwerpen)
Kleuterschool met voorbouw aan de Violetstraat en klassenvleugel in het binnenblok, naar een ontwerp door stadsbouwmeester Alexis Van Mechelen en architect in stadsdienst Emiel Van Averbeke uit 1911, uitgevoerd in 1912-1913. In de voorgevel is de frontispice in rococostijl uit het midden tot derde kwart van de 18de eeuw geïntegreerd, afkomstig van het in 1909 gesloopte Hotel de Bergeyck aan de Meir.


Stedelijke Kindertuin 21

Grétrystraat 46 (Antwerpen)
Stedelijke kleuterschool in beaux-artsstijl naar een ontwerp door stadsbouwmeester Alexis Van Mechelen uit 1913-1914, opgetrokken in 1922-1925 onder leiding van zijn opvolger Emiel Van Averbeke.


Stedelijke Normaal- en Oefenschool

Pestalozzistraat 5-7 (Antwerpen)
Stedelijke Normaal- en Oefenschool voor Jongens van 1929-1931, naar ontwerp van stadsbouwmeester Emiel Van Averbeke met medewerking van architecten André Fivez en Antoon De Mol.


Stedelijke scholengroep

Napelsstraat 37 (Antwerpen)
Symmetrisch opgebouwd scholencomplex dat oorspronkelijk uit een lagere jongensschool, een lagere meisjesschool en een kleuterschool bestond, opgetrokken in een sobere premoderne baksteenarchitectuur, naar ontwerp van stadsbouwmeester Emiel Van Averbeke uit 1917, opgetrokken in 1921-1925 en geopend in 1927.


Stuivenberggasthuis

Boerhaavestraat 18-20, Lange Beeldekensstraat 267, Pothoekstraat 109 (Antwerpen)
Algemeen ziekenhuis in eclectische stijl op het bouwblok gevormd door de Lange Beeldekensstraat, Pothoekstraat, Boerhaavestraat en Pesthofstraat, opgericht door het Bestuur der Burgerlijke Godshuizen van Antwerpen. Het ontwerp door de architect François Baeckelmans uit 1872-1873, werd gewijzigd door de architecten Jules Bilmeyer en Joseph Van Riel in 1876, en onder hun leiding uitgevoerd in 1877-1884. Tot de belangrijkste uitbreidingen behoren het Bewaarhuis voor Geesteszieken door de architect Edouard Van Opstal uit 1904-1907, en de woning van de Hoofdapotheker door de architect John Van Beurden uit 1912.


Toegangsgebouw tot feestzaal dierentuin

Koningin Astridplein 19 (Antwerpen)
Voormalig toegangsgebouw tot de feestzaal van de KMDA van één travee en vier bouwlagen, verhoogd met polygonale lantaarn onder dito leien koepel met nokversiering.


Tuinwijk Minerva

Beekstraat 2-28, 2A, Minervastraat 99 (Edegem), Beekstraat 1-23, Bosstraat 1-10, 11-35, Elzenplein 1-6, 7-9, Minervastraat 57-95, Van Peborghlei 112-136, Weidestraat 2-12 (Mortsel)
De zogenaamde Minervawijk bevindt zich in het zuidwesten van de gemeente Mortsel en werd later verder uitgebreid op grondgebied Edegem.


Ventilatiegebouw voetgangerstunnel Sint-Anna

Sint-Jansvliet (Antwerpen)
Toegangs- en verluchtingsgebouw van de voetgangerstunnel "Sint-Anna", verbinding met Linkeroever.


Ventilatiegebouw voetgangerstunnel Sint-Anna

Beatrijslaan (Antwerpen)
Opmerkelijke en specifieke gebouwen op Linkeroever zijn de ventilatiegebouwen van de Sint-Anna- en Waaslandtunnel, van 1933 naar ontwerp van E. Van Averbeke.


Ventilatiegebouw Waaslandtunnel

Brouwersvliet (Antwerpen)
Aan beide zijden heeft de tunnel een ventilatiegebouw in een modernistische bouwstijl, ontworpen in 1933 door stadsbouwmeester Emiel Van Averbeke.


Ventilatiegebouw Waaslandtunnel

Charles de Costerlaan (Antwerpen)
Opmerkelijke en specifieke gebouwen op Linkeroever zijn de ventilatiegebouwen van de St.-Anna- en Waaslandtunnel, van 1933 naar ontwerp van E. Van Averbeke, resp. gelegen aan Beatrijslaan ter hoogte van Blancefloerlaan en aan einde van tunnel op Ch. De Costerlaan. Ventilatiegebouw van voertuigentunnel van vier bouwlagen, gewapend betonskelet eveneens bekleed met gele baksteen en met gebruik van n


Vier winkelhuizen horend bij het complex van de dierentuin

Koningin Astridplein 21-22, 23 (Antwerpen)
Eenheidsbebouwing van vier winkelhuizen met symmetrisch opgebouwde gevelwand van twaalf traveeën en vijf bouwlagen onder zadeldak (leien, nok parallel aan de straat) met dakkapellen.


Villa Lurmann

Leuvensesteenweg 330 (Kortenberg)
Gebouwd in 1903 in opdracht van de Duitse handelaar Lurmann vormt deze vrijstaande villa het sluitstuk van de art-nouveauperiode van Emiel Van Averbeke.


Vlaamse Opera

Franklin Rooseveltplaats 8, Frankrijklei 3, Van Ertbornstraat 2-8 (Antwerpen)
Monumentaal operagebouw in beaux-artsstijl, opgericht door de stad Antwerpen in 1904-1907, naar een ontwerp van stadsbouwmeester Alexis Van Mechelen, vanaf 1905 met medewerking van Emiel Van Averbeke.


Voetgangerstunnel Sint-Anna

Beatrijslaan, Sint-Jansvliet (Antwerpen)
De Sint-Annatunnel of voetgangerstunnel werd aangelegd in 1931-1933 als verbinding tussen de linker- en rechteroever. De toegangs- en ventilatiegebouwen op beide Schelde-oevers werden ontworpen door Emiel Van Averbeke.


Voormalig herenhuis in beaux-artsstijl

Mechelsesteenweg 125 (Antwerpen)
Herenhuis in beaux-artsstijl gebouwd in opdracht van Xavier Meeus, naar een ontwerp door de architecten Vincent Cols en Jules De Roeck uit 1914. In 1924 door de stad Antwerpen in gebruik genomen als Koninklijk Lyceum voor Meisjes, waarvoor in 1922-1924 en in 1928-1930 twee klassenvleugels werden opgetrokken in de tuin; later Rijksmuziekacademie.

Opdrachtgever van

Architectenwoning Emiel Van Averbeke

Cobdenstraat 24 (Antwerpen)
Eerste eigen woning van Emiel Van Averbeke, opgetrokken naar een ontwerp uit 1907. De architect, gehuwd met Florence Tondeur, betrok dit bescheiden burgerhuis tot de bouw van zijn tweede architectenwoning aan de Karel De Preterlei te Borgerhout in 1921.


Architectenwoning Emiel Van Averbeke

Karel De Preterlei 188 (Antwerpen)
Enkelhuis met strakke gevelcompositie, onregelmatige travee-indeling en drie bouwlagen onder plat dak, van 1921.


Architectenwoning Emiel Van Averbeke

Van Notenstraat 21 (Antwerpen)
Vrijstaande villa van architect Emiel Van Averbeke, naar zijn eigen ontwerp uit 1932. Het ontwerp getuigt van de overgang omstreeks 1930 in het oeuvre van Van Averbeke naar een 'romantisch kubisme'.


Thema's

Ontwerper van

Bestormingstraat

Kasteelstraat

Sint-Michielskaai

Van Notenstraat

Willebroek


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Van Averbeke [online], https://id.erfgoed.net/personen/1188 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.