Persoon

Huygh, Jef

ID
1190
URI
https://id.erfgoed.net/personen/1190

Beschrijving

Architect Jef Huygh werd opgeleid aan de Antwerpse Academie vanaf 1902 en was daarna stagiair van Ernest Dieltiens, met wie hij zich na de Eerste Wereldoorlog ook associeerde. Huygh was eveneens docent aan de Antwerpse Academie (1921-1946) en hij was lid van de Pelgrimsbeweging.

Het eclectische oeuvre van Huygh getuigt van een persoonlijke adaptatie van de art deco. Voor de Eerste Wereldoorlog bouwde hij enkele regionalistisch geïnspireerde villa’s in Reet. Met vader en zoon Dieltiens bouwde hij de tuinwijk Zuid-Australië in Lier (1920, samenwerking met Flor Van Reeth) en het psychiatrisch ziekenhuis Bethaniënhuis in Zoersel (1922). Met Dieltiens en Van Reeth stelde hij ook tentoon in het Belgisch paviljoen van de Exposition Internationale des Arts Décoratifs et Industriels Modernes van Parijs (1925). Zijn zelfstandige carrière vatte aan met de bouw in 1923 van zijn eigen woning Lianahalle aan de Boekenberglei in Deurne (Antwerpen). Hij bouwde en verbouwde een uitgebreid oeuvre in de provincie Antwerpen, bijvoorbeeld het Sint-Lievenscollege in Antwerpen (1929) en de Sint-Jozefskerk van Deurne (1933-1936) in samenwerking met Flor Van Reeth, de Antwerpse Sint-Laurentiuskerk (1932-1941) en verschillende eengezinswoningen.

  • LAUREYS D. 2003: Huygh Jef, in: VAN LOO A. (red.), Repertorium van de architectuur in België van 1830 tot heden, Antwerpen, 358-359.
  • LAUREYS D. 2004: Jozef (Jef) Huygh, in: LAUREYS Dirk (red.), Bouwen in beeld: de collectie van het Architectuurarchief van de Provincie Antwerpen, Turnhout, 212-215.

Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Erfgoedobjecten

Ontwerper van

Art-decoburgerhuis

Boekenberglei 186 (Antwerpen)
Burgerhuis in sobere art deco, gebouwd naar een ontwerp door architect Jef Huygh uit 1935. De woning werd opgericht voor Petrus Leysen-Scheyltjens door de Antwerpse bouwpromotor 'Entreprises Immobilières, Financières et Commerciales'. In 1960 liet eigenaar Ch. Ducheyne het gelijkvloerse niveau vergroten naar een ontwerp door architecten Vincent Cols en Jules De Roeck.


Bejaardentehuis De Vaeren

Eikenstraat 219 (Rumst)
Bejaardentehuis met grote omheinde tuin. Zuidelijke vleugel van 1912 naar ontwerp van Jef Huygh.


Bethaniënhuis

Handelslei 167 (Zoersel)
Complex gebouwd als klooster en psychiatrisch ziekenhuis, heden klooster. Omhaagd domein met sierlijke poorten en grasperk aan zuidzijde.


Burgerhuis in art deco

Boekenberglei 182 (Antwerpen)
Burgerhuis in sobere art deco, gebouwd naar een ontwerp van Jef Huygh uit 1931. Opdrachtgever was beeldhouwer Georges Collard wiens woning met atelier aan de Drakenhoflaan 42 in 1924 ook door Huygh werd ontworpen.


Burgerhuis ontworpen door Jef Huygh

Willem Geetsstraat 25 (Mechelen)
Interessant breedhuis in art-decostijl onder zadeldak, van circa 1925.


De Harp

Van Breestraat 23 (Antwerpen)
Voornaam burgerhuis in vroege art-decostijl, in opdracht van Fr. De Vos ontworpen door de architecten Maurice Dieltiëns en Jef Huygh in 1920, en gebouwd in 1921-1923. Wederopbouw van een uitgebrand pand na de Duitse beschietingen van 7 tot 9 oktober 1914.


De Lianahalle, architectenwoning Jef Huygh

Boekenberglei 176 (Antwerpen)
Riant burgerhuis in een expressieve art-decostijl, genaamd 'De Lianahalle', gebouwd als eigen woning voor architect Jef Huygh naar een ontwerp uit 1923. Samen met de woning werd in de tuin een architectenpraktijk in neomoorse stijl opgetrokken. Huygh ontwierp ook de volledige interieuraankleding.


De Waghetol

Oude Waag 6 (Antwerpen)
Voormalig waaggebouw opgericht door de Stad Antwerpen in 1513 (of 1515) en in functie tot 1548, later gildehuis van de Smeden. Gevelrestauratie met een stadstoelag door de architecten Maurice Dieltiëns en Jef Huygh in 1923, in opdracht van de drukker Jozef Buerbaum.


Ensemble van drie burgerhuizen in art deco

Van Hovestraat 20-24 (Antwerpen)
Ensemble van drie identieke art-decoburgerhuizen, gebouwd in 1921-1922 naar een ontwerp door de architecten Jef Huygh en Maurice Dieltiëns uit 1921. De bouwheer van de woning met nummer 20 was Frans Boen uit Antwerpen. De opdrachtgevers voor de nummers 22 en 24 zijn niet op basis van een bouwdossier te identificeren.


Ensemble van twee gespiegelde villa’s in art deco

Boekenberglei 207-209 (Antwerpen)
Ensemble van twee gespiegelde villa’s in sobere art deco, gebouwd naar een ontwerp door Jef Huygh uit 1929. Beide woningen werden opgetrokken voor weduwe De Beucker. Nummer 207 werd in of kort na 1938 in gebruik genomen als pastorie van de aangrenzende Sint-Jozefskerk.


Flatgebouw

Pieter Jozef Nauwelaertsstraat 33 (Antwerpen)
Flatgebouw van zes bouwlagen in nieuwe zakelijkheid, van 1931, naar ontwerp van Jef Huygh.


Gildehuis Sint-Rochus

Karel Govaertsstraat 53 (Antwerpen)
Pastoor Coveliers nam het initiatief tot het bouwen van een Gildenhuis, waarvoor het ontwerp in 1924 werd opgemaakt door bouwmeester Jef Huygh.


Huis 't Scild

Hazelarenstraat 14 (Antwerpen)
Burgerhuis in art-decostijl gebouwd in opdracht van Emiel Van Dyck, naar een ontwerp door architect Jef Huygh uit 1928. De rijwoning met een gevelbeedte van 7 m, telt drie bouwlagen onder een plat dak.


Katholieke onderwijsinstelling De Spijker

Gelmelstraat 60-62 (Hoogstraten)
Katholieke onderwijsinstelling, heden met kinderdagverblijf, bewaarschool, lagere en middelbare afdelingen, hotelschool opgericht in 1832 door de ursulinen van Tildonk.


Kunstenaarswoning Georges Collard

Drakenhoflaan 42 (Antwerpen)
Burgerhuis in art-decostijl, gebouwd naar een ontwerp door architect Jef Huygh uit 1924. Opdrachtgever was beeldhouwer Georges Collard. Samen met de woning ontwierp Huygh een beeldhouwersatelier achteraan in de tuin, eveneens in art-decostijl.


Magazijnen Scheldedal en Maasdal

Stijfselrui 28-30 (Antwerpen)
Complex pakhuizen in modernistische stijl, gebouwd in opdracht van de Hesse Natie, naar een ontwerp door de architect Jef Huygh en het Technisch Studiebureel Constructor uit 1932, in gebruik genomen in 1933.


Nottebohm Kliniek

Biartstraat 2 (Antwerpen)
Dermatologisch ziekenhuis opgericht door Maria Amelia Nottebohm-von Laer. Eclectisch hoofdgebouw naar ontwerp van Jos. Bascourt uit 1899-1900, verbouwd en uitgebreid door Gustaaf Van Meel in 1950-1952. Ziekenhuisvleugel naar ontwerp van Jef Huygh uit 1927.


Onze-Lieve-Vrouwecollege of Jezuïetencollege

Frankrijklei 91 (Antwerpen)
De gebouwen van het Onze-Lieve-Vrouwecollege of jezuïetencollege zijn een baken langs de Frankrijklei. Kort na de opening van de gronden op de geslechte Spaanse vesten, lieten de jezuïeten een klooster en een school bouwen naar een ontwerp van Heliodore Leclef van 1871.


Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw met kerkhof

Dorp 34 (Zandhoven)
Driebeukige kruisbasiliek met ingebouwde westtoren en rechthoekige sacristieën in de kooroksels, ommuurd kerkhof rond de kerk.


Parochiekerk Sint-Bartholomeus

Bredabaan zonder nummer (Antwerpen)
Georiënteerde kerk uit de 15de eeuw herbouwd in 1615-1619 en meermaals vergroot; in 1937-1938 bouw van een breder transept en een groter koor naar ontwerp van Jef Huygh.


Parochiekerk Sint-Gummarus, school en zusterhuis

Kerkhoflei 45-49 (Mechelen)
Art-decogetint complex van 1925-1926 naar ontwerp van de architecten J. Huygh en S. Van Craen; in 1926 werd de kerk gewijd.


Parochiekerk Sint-Jozef

Boekenberglei 211 (Antwerpen)
Gebouwd in 1933-36 naar ontwerp van Jef Huygh en Flor Van Reeth.


Parochiekerk Sint-Jozef-Gooreind met kerkhof

Kerkplaats zonder nummer (Wuustwezel)
Kerk van 1936-39 naar ontwerp van architect Jef Huygh, vrijstaand gebouw omringd door kerkhof.


Parochiekerk Sint-Laurentius

Van Schoonbekestraat 155 (Antwerpen)
Georiënteerde kerk met centrale aanleg van 1932-41 naar ontwerp van J. Huygh in art-decostijl geïnspireerd op de Byzantijnse stijl. Gebouwd in functie van het altaar en het H. Misoffer.


Rectorshuis van het ursulinenklooster

Gelmelstraat 81 (Hoogstraten)
Heden Kinderdagverblijf De Gelmeltjes. Vrijstaande villa in nieuwe zakelijkheid gebouwd in 1934 naar ontwerp van architect J. Huygh; begin jaren 1990 deels verbouwd door architect J. Van Boxel.


Sint-Lievenscollege

Kasteelpleinstraat 17-31 (Antwerpen)
De school werd rond 1929 ontworpen in een late art-decostijl door de bouwmeesters Jef Huygh, Jan Smits en Flor Van Reeth. Voor de gevelafwerking waren beeldhouwers Jan Poels en Rik Sauter bepalend. De kapel is een ontwerp van Flor Van Reeth, Eugeen Yoors en Rie Haan.


The Antwerp Grainwork Company

Bordeauxstraat 7, Kribbestraat 10-12, Londenstraat 28-30 (Antwerpen)
Natiegebouw van de Oude Beëdigde Graan Meters en Wegers Natie in neo-Vlaamserenaissance-stijl door Ernest Dieltiëns uit 188 (Londenstraat). Pakhuis, paardenstallen en twee rijwoningen in art-nouveaustijl van The Antwerp Grainworks Company door Gerard Jan Maas en Jules Dries uit 1904 (Bordeauxstraat-Kribbestraat).


Tuinwijk Pallieter

Acaciaplein 1-16, 17, Beukenlaan 1-9, Dennenlaan 1-16, 17-29, Elzenlaan 70-98, Mechelsesteenweg 151-175, Wilgenlaan 1-12, 14 (Lier)
Tuinwijk, gebouwd in 1922 in opdracht van de Lierse Maatschappij voor Goedkope Woningen en ontworpen door vijf architecten: Cornelius Sol, J.B. Van Bouchout, A. Alpaerts, J. Van Peborgh en F. Flerackers.


Twee burgerhuizen in art-decostijl

De Sevillastraat 120-122 (Antwerpen)
Samenstel van twee identieke art-decoburgerhuizen, gebouwd naar een ontwerp door architect Jef Huygh uit 1924. Nummer 120 werd gebouwd voor Michel Hendrickx uit Borgerhout. Nummer 122 liet Huygh voor eigen rekening oprichten.


Twee burgerhuizen in art-decostijl

Boekenberglei 233-235 (Antwerpen)
Samenstel van twee gespiegelde art-decoburgerhuizen, gebouwd naar een ontwerp door architect Jef Huygh uit 1923. De opdrachtgever voor de woning met nummer 233 was de heer Verbist uit Borgerhout. Nummer 235 werd opgetrokken voor rekening van D.A. Huybrechts uit Antwerpen.


Villa in art-decostijl

Berkenlaan 29 (Antwerpen)
Villa in art-decostijl gebouwd in opdracht van Alfons Sauter, naar een ontwerp door de architect Jef Huygh uit 1935-1936.


Voormalige parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw Altijddurende Bijstand

Merksemsesteenweg 36 (Antwerpen)
Gecementeerde, beschilderde zaalkerk, gebouwd in 1924-25 naar ontwerp van Jef Huygh, heden sport- en turnzaal van aanpalend Sint-Jozefsinstituut.


Woning Rosshändler

Boekenberglei 170 (Antwerpen)
Voorname burgerwoning in art-decostijl, gebouwd in 1928 naar een ontwerp door architect Jef Huygh. Bouwheer was de Joodse handelaar Simon Wolf Rosshändler. Al in 1929 werd de woning omgevormd tot meergezinswoning. Opnieuw verzorgde Huygh het ontwerp.

Opdrachtgever van

De Lianahalle, architectenwoning Jef Huygh

Boekenberglei 176 (Antwerpen)
Riant burgerhuis in een expressieve art-decostijl, genaamd 'De Lianahalle', gebouwd als eigen woning voor architect Jef Huygh naar een ontwerp uit 1923. Samen met de woning werd in de tuin een architectenpraktijk in neomoorse stijl opgetrokken. Huygh ontwierp ook de volledige interieuraankleding.


Twee burgerhuizen in art-decostijl

De Sevillastraat 120-122 (Antwerpen)
Samenstel van twee identieke art-decoburgerhuizen, gebouwd naar een ontwerp door architect Jef Huygh uit 1924. Nummer 120 werd gebouwd voor Michel Hendrickx uit Borgerhout. Nummer 122 liet Huygh voor eigen rekening oprichten.


Thema's

Ontwerper van

De Sevillastraat

Ter Rivierenlaan

Van Breestraat


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Huygh [online], https://id.erfgoed.net/personen/1190 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.