Persoon

Hansche, Ian Christiaen

ID: 11985   URI: https://id.erfgoed.net/personen/11985

Beschrijving

Ian Hansche was een 17de-eeuwse kunstenaar die bekend is omwille van zijn stucwerkplafonds met een sterk verheven reliëf. Hansches werkzaamheden in het graafschap Vlaanderen, het hertogdom Brabant, het Prinsbisdom Luik en het aanpalende Rijnland situeren zich in de periode 1653-1685.

  • GROOTAERS J. & VERBEKE J. 2016: De restauratie van een uniek stucwerkgewelf van Ian Christiaen Hansche in de bibliotheek van de Parkabdij in Heverlee, Monumenten en Landschappen 35.3, 42-61.
  • ROMBAUTS P. 1993: Een iconografische en iconologische studie van de stucwerkplafonds van Jan Christiaan Hansche in 17e eeuwse gebouwen, onuitgegeven licentiaatsverhandeling, UGent.
  • VAN VAECK M. 1997: Beelden van omhoog. Hansches 17de-eeuwse plafonddecoraties in stucwerk in de kastelen van Horst, Modave en Beaulieu en in het Gentse Brouwershuis, Monumenten en Landschappen 16. 5, 21-56.


Erfgoedobjecten

Ontwerper van

Sint-Carolus Borromeuskerk, Sodaliteit en Professenhuis

Hendrik Conscienceplein 2-4, 6, 10 (Antwerpen)
Gebouwd als Sint-Ignatiuskerk naar ontwerp van Jezuïetenpater F. d'Aguilon en broeder P. Huyssens. De vleugels van de sodaliteit en het professenhuis werden opgetrokken in dezelfde barokke stijl, die door de verbouwing van het vierde kwart van de 19de eeuw gerespecteerd werd.


Jezuïetencollege

Voldersstraat 3 (Gent)
Complex in renaissancistische en barok-getinte stijl geschikt rondom een rechthoekige binnenplaats.


Stadswoning met lijstgevel

Jonkvrouw Mattestraat 1, 1A, Zwartezustersstraat 4 (Gent)
Stadswoning opgevat als een breedhuis met lijstgevel van vier traveeën en drie bouwlagen onder meer verhoogde begane grond, onder zadeldak (pannen) met bepleisterde voorgevel uit de 19de eeuw, doch oudere kern met haaks schilddak (pannen). Volgens archiefstukken zou het zogenaamde Brouwershuis zich ongeveer op deze plaats bevonden hebben.


Parochiekerk Sint-Niklaas

Tervuursesteenweg zonder nummer (Steenokkerzeel)
Gebouw van zandsteen met 12de-eeuwse romaanse toren, schip in 1853 verbreed met neogotische zijbeuken, transeptarm uit de 14de en de 16de eeuw en classicistische zuidsacristie van 1786, gedeeltelijk geruimd ommuurd kerkhof.


Norbertijnenabdij van Park

Abdij van Park 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 (Leuven)
Merkwaardig architecturaal ensemble uit de 13de, 16de, 17de en 18de eeuw.


Rooikapelhoeve

Rooikapelstraat 2 (Oud-Heverlee)
Omvangrijke hoeve met boerenhuis en verbouwde kapel in traditionele bak- en zandsteenstijl uit de 17de eeuw, aanhorigheden uit 17de en 18de eeuw, schuur uit de 19de eeuw.


Kasteel van Horst

Horststraat 28 (Holsbeek)
Het kasteel van Horst, met de kenmerken van een omwald feodaal kasteel, bestaat in zijn huidige vorm, zoals die is op het moment van bescherming, uit een vierkante donjon en aangebouwde woon- en dienstvleugels in traditionele bak- en zandsteenstijl die rond een binnenplaats zijn gegroepeerd en omgeven worden door een brede slotgracht.


Kasteel Beaulieu

Pieter Schroonsstraat zonder nummer (Machelen)
Rechthoekig barok kasteel van zeven traveeën met souterrain en twee bouwlagen onder een complexe bedaking, overblijvende uitspringende hoektoren met vierkant grondplan onder gebogen bedaking met bekronende octogonale lantaarn, ontworpen door Lucas Fayd'herbe en gebouwd tussen 1653 en 1656.


Kasteel van Schoonhoven

Diestsesteenweg 10 (Aarschot)
Circa 1770 opgetrokken kasteel van classicistische strekking; omgracht, U-vormig gebouw met strak uitzicht. Toegang langs een mooie dreef en gesmeed ijzeren hek.