Persoon

Hansche, Ian Christiaen

ID: 11985   URI: https://id.erfgoed.net/personen/11985

Beschrijving

Ian Hansche was een 17de-eeuwse kunstenaar die bekend is omwille van zijn stucwerkplafonds met een sterk verheven reliëf. Hansches werkzaamheden in het graafschap Vlaanderen, het hertogdom Brabant, het Prinsbisdom Luik en het aanpalende Rijnland situeren zich in de periode 1653-1685.

  • GROOTAERS J. & VERBEKE J. 2016: De restauratie van een uniek stucwerkgewelf van Ian Christiaen Hansche in de bibliotheek van de Parkabdij in Heverlee, Monumenten en Landschappen 35.3, 42-61.
  • ROMBAUTS P. 1993: Een iconografische en iconologische studie van de stucwerkplafonds van Jan Christiaan Hansche in 17e eeuwse gebouwen, onuitgegeven licentiaatsverhandeling, UGent.
  • VAN VAECK M. 1997: Beelden van omhoog. Hansches 17de-eeuwse plafonddecoraties in stucwerk in de kastelen van Horst, Modave en Beaulieu en in het Gentse Brouwershuis, Monumenten en Landschappen 16. 5, 21-56.


Erfgoedobjecten

Ontwerper van

Domein van Schoonhoven

Diestsesteenweg 10 (Aarschot)
Neoclassicistisch landhuis met U-vormige plattegrond gebouwd omstreeks 1777 op omgrachte site voorzien van een ijzerzandstenen toegangsbrug; kasteeldomein teruggaand op site van voormalige middeleeuwse burchtmotte tussen vijvers; relicten van grootschalige aanleg met toegangsdreef afgesloten door gesmeed ijzeren hek.


Jezuïetencollege

Voldersstraat 3 (Gent)
Complex in renaissancistische en barok-getinte stijl geschikt rondom een rechthoekige binnenplaats.


Kasteel Beaulieu

Pieter Schroonsstraat zonder nummer (Machelen)
Rechthoekig barok kasteel van zeven traveeën met souterrain en twee bouwlagen onder een complexe bedaking, overblijvende uitspringende hoektoren met vierkant grondplan onder gebogen bedaking met bekronende octogonale lantaarn, ontworpen door Lucas Fayd'herbe en gebouwd tussen 1653 en 1656.


Kasteel van Horst

Horststraat 28 (Holsbeek)
Het kasteel van Horst, met de kenmerken van een omwald feodaal kasteel, bestaat in zijn huidige vorm, zoals die is op het moment van bescherming, uit een vierkante donjon en aangebouwde woon- en dienstvleugels in traditionele bak- en zandsteenstijl die rond een binnenplaats zijn gegroepeerd en omgeven worden door een brede slotgracht.


Kasteeldomein van Horst

Horststraat 28, 28A (Holsbeek)
Omwald feodaal kasteel met onregelmatige polygonale aanleg, voorzien van toegangspoort en vierkante zandstenen donjon met aangebouwde woon- en dienstvleugels in traditionele bak- en zandsteenstijl, teruggaand op bouwfases uit de late 15de eeuw en vroege 16de eeuw; originele stucplafonds van Ian Christiaen Hansche bleven bewaard; waterkasteel met wagenhuis teruggaand op site van feodale motte met relicten van laat-middeleeuwse omgevingsaanleg; geen sporen barokke, classicistische of landschappelijke aanleg.


Norbertijnenabdij van Park

Abdij van Park 1-6, 7-9 (Leuven)
Merkwaardig architecturaal ensemble uit de 13de, 16de, 17de en 18de eeuw.


Parochiekerk Sint-Niklaas

Tervuursesteenweg zonder nummer (Steenokkerzeel)
Gebouw van zandsteen met 12de-eeuwse romaanse toren, schip in 1853 verbreed met neogotische zijbeuken, transeptarm uit de 14de en de 16de eeuw en classicistische zuidsacristie van 1786, gedeeltelijk geruimd ommuurd kerkhof.


Restant van het kasteelpark van Beaulieu

Woluwelaan 100 (Machelen)
Rechthoekig barok kasteel van zeven traveeën met souterrain en twee bouwlagen onder een complexe bedaking ontworpen door Lucas Fayd'herbe en gebouwd tussen 1653 en 1656 omgeven door landschappelijk park met serpentinevijver ('rivier') en strak afgelijnde vista's tussen bosschages; gemengde parkaanleg met regelmatige en onregelmatige elementen, oorspronkelijk circa 17 hectare, vermoedelijk aangelegd aan het einde van de 18de eeuw.


Rooikapelhoeve

Rooikapelstraat 2 (Oud-Heverlee)
Omvangrijke hoeve met boerenhuis en verbouwde kapel in traditionele bak- en zandsteenstijl uit de 17de eeuw, aanhorigheden uit 17de en 18de eeuw, schuur uit de 19de eeuw.


Sint-Carolus Borromeuskerk, Sodaliteit en Professenhuis

Hendrik Conscienceplein 2-6, 10 (Antwerpen)
Gebouwd als Sint-Ignatiuskerk naar ontwerp van Jezuïetenpater F. d'Aguilon en broeder P. Huyssens. De vleugels van de sodaliteit en het professenhuis werden opgetrokken in dezelfde barokke stijl, die door de verbouwing van het vierde kwart van de 19de eeuw gerespecteerd werd.


Stadswoning met lijstgevel

Jonkvrouw Mattestraat 1, 1A, Zwartezustersstraat 4 (Gent)
Stadswoning opgevat als een breedhuis met lijstgevel van vier traveeën en drie bouwlagen onder meer verhoogde begane grond, onder zadeldak (pannen) met bepleisterde voorgevel uit de 19de eeuw, doch oudere kern met haaks schilddak (pannen). Volgens archiefstukken zou het zogenaamde Brouwershuis zich ongeveer op deze plaats bevonden hebben.


Thema's