Persoon

Hutton, Arthur James Scott

ID: 1199   URI: https://id.erfgoed.net/personen/1199

Beschrijving

Arthur James Scott HUTTON (°1891): Tijdens de oorlog diende deze vrij jonge architect bij de ‘Royal Engineers’. Als ‘assistent architect’ tekende hij de plannen voor 67 begraafplaatsen.

Principes van de ‘Imperial War Graves Commission’. Reeds vroeg in de oorlog werd beslist dat de Britse doden niet mochten gerepatrieerd worden, onder meer omwille van hygiënische en financiële redenen. Bovendien werd het standpunt ingenomen dat alle doden, ongeacht rang of stand, gelijk behandeld moesten worden. Hiermee wou men voorkomen dat enkel vermogende families hun familieleden konden laten overbrengen naar het thuisfront. Dit verbod lokte tijdens en na de oorlog hevige protesten uit bij de Britse publieke opinie. Protesten die de nieuwbakken instelling maar met moeite wist te trotseren. Er zijn verhalen bekend van familieleden die clandestien poogden hun geliefden zelf te ontgraven en over te brengen. En hier en daar zijn nog unieke uitzonderingen op deze regel bewaard gebleven, zoals op het kerkhof van Zillebeke, waar enkele private Britse graftekens staan.

Het gelijk behandelen van de doden zou in de na-oorlogse aanleg van de begraafplaatsen en de oprichting van gedenktekens voor vermisten opgevolgd worden. De vier belangrijkste pijlers van de ‘War Graves Commission’ zijn:

- iedere dode moet individueel herdacht worden op een grafsteen of op een monument

- de grafstenen en monumenten moeten permanent en duurzaam zijn

- de grafstenen zijn uniform qua ontwerp

- er mag geen onderscheid gemaakt worden naar rang of stand.

De Britse graven werden na de oorlog in de mate van het mogelijke ongemoeid gelaten. Begraafplaatsen van minimum 40 graven werden in principe ter plekke behouden. Door de oorlogsomstandigheden is de aanleg van dergelijke ‘oorspronkelijke begraafplaatsen’ vaak niet gestructureerd verlopen, waardoor ze een onregelmatige aanleg hebben. Soms werden meerdere kleinere begraafplaatsen omgevormd tot één grote begraafplaats. Toch moesten heel wat lijken na de oorlog ontgraven worden, omdat ze geïsoleerd of op te kleine begraafplaatsen lagen. Deze werden ‘geconcentreerd’ op bestaande begraafplaatsen of op nieuw aangelegde verzamelbegraafplaatsen. De Belgische staat kocht de gronden aan waarop de Britse begraafplaatsen werden aangelegd en schonk ze ‘voor eeuwig’ aan het Britse volk. Hieraan herinneren de zogenaamde drietalige ‘landplaten’, die op alle Britse begraafplaatsen terug te vinden zijn. De architecten Het feit dat geliefden niet mochten worden gerepatrieerd, wou men compenseren met een kwalitatief hoogstaande aanleg en onderhoud van de begraafplaatsen. Vandaar dat heel veel aandacht werd besteed aan de architectuur van de begraafplaatsen.

Eerst drie, later vier ‘principal architects’ werden aangezocht om de aanleg van Britse militaire begraafplaatsen op het vasteland vorm te geven. Het gaat om de befaamde Edwin Lutyens, Reginald Blomfield, Herbert Baker en als laatste Charles Holden. Deze 4 hoofdarchitecten waren vooral werkzaam in België en Frankrijk en waren eindverantwoordelijke voor de aanleg van de begraafplaatsen, die hen toegewezen waren. Hiertoe werden ze bijgestaan door diverse ‘assistent architects’, waarvan W.H. Cowlishaw, G.H. Goldsmith, N.A. Rew, A.J.S. Hutton, J.R. Truelove en W.C. Von Berg in Vlaanderen actief waren. In andere landen waren ook andere architecten actief. Deze uitvoerende architecten zorgden heel vaak voor de feitelijke ontwerpen, die ze vervolgens door de aangestelde hoofdarchitect lieten goedkeuren. De nobelprijswinnaar voor literatuur Rudyard Kipling was verantwoordelijk voor de opschriften die op diverse architecturale elementen van de begraafplaatsen terug te vinden zijn.

Tekst van Hannelore Decoodt, beschermingsdossier DW002414.


Erfgoedobjecten

Ontwerper van

Britse militaire begraafplaats Bridge House Cemetery

Roeselarestraat zonder nummer (Langemark-Poelkapelle)
'Bridge House' was de naam van een boerderij ten zuidwesten van de brug over de Steenbeek. Het maakte deel uit van de Duitse tweede linie en werd ingenomen in de avond van 31 juli 1917 (begin van de Derde Slag bij Ieper). De boerderij werd door een aantal eenheden geregeld gebruikt als medische post.


Britse militaire begraafplaats Cement House Cemetery

Boezingestraat zonder nummer (Langemark-Poelkapelle)
De nabijgelegen boerderij werd door Britse eenheden 'Cement House' genoemd. Duitse eenheden hadden er een stevige betonnen constructie opgetrokken. De verovering van deze boerderij in augustus 1917 (tijdens de Derde Slag bij Ieper) gebeurde ten koste van heel wat mensenlevens.


Britse militaire begraafplaats Lijssenthoek Military Cemetery

Boescheepseweg zonder nummer (Poperinge)
Lijssenthoek Military Cemetery is een Britse begraafplaats ontstaan bij ‘Remi Farm’. De hoeve van Remi Quaghebeur lag aan de spoorlijn Hazebrouck-Poperinge. Tegen de Wapenstilstand was Lijssenthoek Military Cemetery uitgegroeid tot de grootste Commonwealthbegraafplaats in België. Volgens het huidige register liggen er in totaal 10.785 doden uit de Eerste Wereldoorlog.


Buffs Road Cemetery

Hogeziekenweg zonder nummer (Ieper)
Buffs Road was een weg tussen Boundary Road en Admiral's Road', ten noorden van Sint-Jan en het gehucht 't Wieltje. De begraafplaats is ontstaan op 31 juli 1917. Na de wapenstilstand werden hier nog bijna 90 graven, afkomstig uit de omliggende slagvelden, gehergroepeerd. De begraafplaats is aangelegd door A.J.S. Hutton.


Canada Farm Cemetery

Elzendammestraat zonder nummer (Ieper)
Canada Farm Cemetery werd gestart met de Mijnenslag (7 juni 1917). Volgens het huidige register liggen er 898 Britten en 9 Canadezen begraven. De begraafplaats is ontworpen door R. Blomfield (hoofdarchitect) en A.J.S. Hutton (uitvoerend architect).


Dragoon Camp Cemetery

Kleine Poezelstraat zonder nummer (Ieper)
Net ten zuiden van de weg Boezinge-Pilkem lag 'Villa Gretchen', dat door de geallieerden 'Dragoon Camp' werd genoemd. De begraafplaats werd aangelegd vanaf 9 augustus 1917. Er liggen 66 Britse militairen begraven. Het ontwerp van de begraafplaats is van de hand van A.J.S. Hutton.


Hagle Dump Cemetery

Sint-Pieterstraat zonder nummer (Ieper)
De aanleg van de begraafplaats nabij een rustkamp en een depot dat 'Hagle Dump' genoemd werd, begon in april 1918.


Hop Store Cemetery

Poperingseweg zonder nummer (Ieper)
Het hoppemagazijn ten westen van het dorp lag binnen de ‘veilige zone’ en fungeerde tijdens de oorlog als medische post. De begraafplaats ontstond er in mei 1915. De begraafplaats werd ontworpen door R. Blomfield (hoofdarchitect) en A.J.S. Hutton (uitvoerend architect).


New Irish Farm Cemetery

Briekestraat zonder nummer (Ieper)
Deze begraafplaats werd geopend in augustus 1917. Na de wapenstilstand werd de begraafplaats uitgebreid met circa 4560 graven afkomstig uit de omliggende slagvelden en kleinere begraafplaatsen.


Red Farm Military Cemetery

Poperingseweg zonder nummer (Ieper)
De begraafplaats is gelegen nabij een boerderij 'Red Farm' geheten. In april 1918 werd gestart met deze begraafplaats. Red Farm Military Cemetery is met 49 doden één van de kleinste begraafplaatsen in de Westhoek. Het ontwerp van de begraafplaats is van de hand van A.J.S. Hutton.


Vlamertinghe Military Cemetery

Hospitaalstraat zonder nummer (Ieper)
De begraafplaats werd gestart door Franse troepen in 1914. Op de begraafplaats liggen volgens het huidige register 1182 militairen begraven.


Welsh Cemetery Caesar's Nose

Moortelweg zonder nummer (Ieper)
Gelegen langs de Moortelweg op grondgebied Boezinge, op circa 2500 meter ten zuidoosten van het dorp, ten westen van het kruispunt Vijfwegen en ten oosten van Colne Valley Cemetery. Te bereiken via een 200 meter lang graspad nabij Moortelweg 4.


Wieltje Farm Cemetery

Brugseweg zonder nummer (Ieper)
'Wieltje Farm' was een boerderij, omgeven door een walgracht. De begraafplaats werd gebruikt in de periode juli – oktober 1917. Volgens het huidige register liggen er 116 doden (of worden herdacht). De begraafplaats werd ontworpen door A.J.S. Hutton.