Persoon

Hutton, Arthur James Scott

ID
1199
URI
https://id.erfgoed.net/personen/1199

Beschrijving

Arthur James Scott HUTTON (°1891): Tijdens de oorlog diende deze vrij jonge architect bij de ‘Royal Engineers’. Als ‘assistent architect’ tekende hij de plannen voor 67 begraafplaatsen.

Principes van de ‘Imperial War Graves Commission’. Reeds vroeg in de oorlog werd beslist dat de Britse doden niet mochten gerepatrieerd worden, onder meer omwille van hygiënische en financiële redenen. Bovendien werd het standpunt ingenomen dat alle doden, ongeacht rang of stand, gelijk behandeld moesten worden. Hiermee wou men voorkomen dat enkel vermogende families hun familieleden konden laten overbrengen naar het thuisfront. Dit verbod lokte tijdens en na de oorlog hevige protesten uit bij de Britse publieke opinie. Protesten die de nieuwbakken instelling maar met moeite wist te trotseren. Er zijn verhalen bekend van familieleden die clandestien poogden hun geliefden zelf te ontgraven en over te brengen. En hier en daar zijn nog unieke uitzonderingen op deze regel bewaard gebleven, zoals op het kerkhof van Zillebeke, waar enkele private Britse graftekens staan.

Het gelijk behandelen van de doden zou in de na-oorlogse aanleg van de begraafplaatsen en de oprichting van gedenktekens voor vermisten opgevolgd worden. De vier belangrijkste pijlers van de ‘War Graves Commission’ zijn:

- iedere dode moet individueel herdacht worden op een grafsteen of op een monument

- de grafstenen en monumenten moeten permanent en duurzaam zijn

- de grafstenen zijn uniform qua ontwerp

- er mag geen onderscheid gemaakt worden naar rang of stand.

De Britse graven werden na de oorlog in de mate van het mogelijke ongemoeid gelaten. Begraafplaatsen van minimum 40 graven werden in principe ter plekke behouden. Door de oorlogsomstandigheden is de aanleg van dergelijke ‘oorspronkelijke begraafplaatsen’ vaak niet gestructureerd verlopen, waardoor ze een onregelmatige aanleg hebben. Soms werden meerdere kleinere begraafplaatsen omgevormd tot één grote begraafplaats. Toch moesten heel wat lijken na de oorlog ontgraven worden, omdat ze geïsoleerd of op te kleine begraafplaatsen lagen. Deze werden ‘geconcentreerd’ op bestaande begraafplaatsen of op nieuw aangelegde verzamelbegraafplaatsen. De Belgische staat kocht de gronden aan waarop de Britse begraafplaatsen werden aangelegd en schonk ze ‘voor eeuwig’ aan het Britse volk. Hieraan herinneren de zogenaamde drietalige ‘landplaten’, die op alle Britse begraafplaatsen terug te vinden zijn. De architecten Het feit dat geliefden niet mochten worden gerepatrieerd, wou men compenseren met een kwalitatief hoogstaande aanleg en onderhoud van de begraafplaatsen. Vandaar dat heel veel aandacht werd besteed aan de architectuur van de begraafplaatsen.

Eerst drie, later vier ‘principal architects’ werden aangezocht om de aanleg van Britse militaire begraafplaatsen op het vasteland vorm te geven. Het gaat om de befaamde Edwin Lutyens, Reginald Blomfield, Herbert Baker en als laatste Charles Holden. Deze 4 hoofdarchitecten waren vooral werkzaam in België en Frankrijk en waren eindverantwoordelijke voor de aanleg van de begraafplaatsen, die hen toegewezen waren. Hiertoe werden ze bijgestaan door diverse ‘assistent architects’, waarvan W.H. Cowlishaw, G.H. Goldsmith, N.A. Rew, A.J.S. Hutton, J.R. Truelove en W.C. Von Berg in Vlaanderen actief waren. In andere landen waren ook andere architecten actief. Deze uitvoerende architecten zorgden heel vaak voor de feitelijke ontwerpen, die ze vervolgens door de aangestelde hoofdarchitect lieten goedkeuren. De nobelprijswinnaar voor literatuur Rudyard Kipling was verantwoordelijk voor de opschriften die op diverse architecturale elementen van de begraafplaatsen terug te vinden zijn.

Tekst van Hannelore Decoodt, beschermingsdossier DW002414.

Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Erfgoedobjecten

Ontwerper van

Bridge House Cemetery

Roeselarestraat (Langemark-Poelkapelle)
Britse militaire begraafplaats met doden uit de Eerste Wereldoorlog, ten zuiden van Sint-Juliaan. De kleine, ommuurde begraafplaats met 'Cross of Sacifice' en enkele rijen witte grafstenen is ontworpen door A.J.S. Hutton.


Buffs Road Cemetery

Hogeziekenweg (Ieper)
Britse militaire begraafplaats met doden uit de Eerste Wereldoorlog, naar een ontwerp van A.J.S. Hutton. Het betreft een rechthoekige, ommuurde begraafplaats met vooraan het 'Cross of Sacrifice' en vrij onregelmatig verspreide witte grafstenen.


Canada Farm Cemetery

Elzendammestraat (Ieper)
Britse militaire begraafplaats met doden uit de Eerste Wereldoorlog, naar ontwerp van R. Blomfield en A.J.S. Hutton. Het betreft een ommuurde begraafplaats met smeedijzeren toegangshek, 'Cross of Sacrifice', 'Stone of Remembrance' en witte grafstenen, vrij onregelmatig geschikt over vier perken. Behalve bloemperken en struiken wordt de begraafplaats getooid met opgaande bomen.


Cement House Cemetery

Boezingestraat (Langemark-Poelkapelle)
Britse militaire begraafplaats met doden uit de Eerste Wereldoorlog, naar ontwerp van R. Blomfield en A.J.S. Hutton. De begraafplaats wordt aan straatzijde afgebakend met een muur, aan de andere zijden met een haag. De begraafplaats wordt gekenmerkt door een bakstenen poortgebouw met rondbogige doorgang en smeedijzeren hek, bakstenen schuilgebouwen, een 'Stone of Remembrance' en 'Cross of Sacrifice'. De graven zijn verdeeld over 21 perken. Het geheel wordt getooid met opgaande bomen en bloemperken bij de graven.


Dragoon Camp Cemetery

Kleine Poezelstraat (Ieper)
Britse militaire begraafplaats met doden uit de Eerste Wereldoorlog, ontworpen door A.J.S. Hutton. Het betreft een kleine ommuurde begraafplaats met 'Cross of Sacrifice' en twee onregelmatige rijen met witte grafstenen.


Gedenkkruis R.E. Grave, Railway Wood

Oude Kortrijkstraat (Ieper)
Een 'Cross of Sacrifice' markeert de plaats waar één officier en elf manschappen van de '177th Tunnelling Company (Royal Engineers)' omkwamen tijdens de ondergrondse oorlog tussen november 1915 en augustus 1917.


Hagle Dump Cemetery

Sint-Pieterstraat (Ieper)
Britse militaire begraafplaats met doden uit de Eerste Wereldoorlog, naar ontwerp van R. Blomfield en A.J.S. Hutton. Het betreft een bijna rechthoekige begraafplaats omheind door een bakstenen muur, met centraal vooraan een 'Cross of Sacrifice' en zes vrij regelmatig geschikte perken met witte grafstenen. Het geheel wordt getooid met bloemperken en opgaande bomen.


Hop Store Cemetery

Poperingseweg (Ieper)
Britse militaire begraafplaats met doden uit de Eerste Wereldoorlog, naar ontwerp van R. Blomfield en A.J.S. Hutton. Het betreft een kleine, ommuurde begraafplaats met smeedijzeren hek, een 'Cross of Sacrifice' en vijf rijen met witte grafstenen.


Lijssenthoek Military Cemetery

Boescheepseweg (Poperinge)
Grootste Britse militaire begraafplaats in België met doden uit de Eerste Wereldoorlog, naar ontwerp van R. Blomfield. De begraafplaats wordt omheind door hagen, behalve aan straatzijde waar een monumentaal poortgebouw met een groot smeedijzeren hekken en een lage bakstenen muur de begraafplaats afbakenen. Er is een 'Stone of Remembrance', een 'Cross of Sacrifice' en een groot schuilgebouw. De begraafplaats wordt getooid met vele - opgaande, solitaire en markerende - bomen, bloemperken en struiken. Vele 'headstones' voor Britse doden zijn vervaardigd uit het grijzere hopton wood, terwijl de meer dan 650 Fransen onder een grafkruis liggen.


New Irish Farm Cemetery

Briekestraat (Ieper)
Britse militaire begraafplaats met doden uit de Eerste Wereldoorlog, ontworpen door R. Blomfield en A.J.S. Hutton. Het betreft een grote, rechthoekige begraafplaats, deels omgeven door een bakstenen muur, deels door een gracht. De begraafplaats wordt gekenmerkt door een bakstenen toegangsgebouw, een geplaveid middenpad naar de 'Stone of Remembrance' en 'Cross of Sacrifice' en 36 perken met witte grafstenen. Het geheel wordt getooid met opgaande bomen.


Red Farm Military Cemetery

Poperingseweg (Ieper)
Britse militaire begraafplaats met doden uit de Eerste Wereldoorlog, naar ontwerp van A.J.S. Hutton. Het betreft een kleine, ommuurde begraafplaats met smeedijzeren hekken, een 'Cross of Sacrifice' en drie rijen witte grafstenen.


Vlamertinghe Military Cemetery

Hospitaalstraat (Ieper)
Britse militaire begraafplaats met doden uit de Eerste Wereldoorlog, naar ontwerp van R. Blomfield en A.J.S. Hutton. Het betreft een vrij grote begraafplaats, aan voorzijde afgebakend met een natuurstenen muur en fijn uitgewerkte smeedijzeren toegangspoortjes ter hoogte van het 'Cross of Sacrifice' en twee gebouwen met sterk geometrische opbouw. Aan de andere zijden is de begraafplaats met een haag afgebakend. De grafzerken zijn voor een belangrijk deel uit het grijzere Hopton Wood vervaardigd. Het geheel wordt getooid met bloemperken, struiken en opgaande bomen.


Welsh Cemetery (Caesar's Nose)

Moortelweg (Ieper)
Britse militaire begraafplaats met doden uit de Eerste Wereldoorlog, naar ontwerp van A.J.S. Hutton. Het betreft een kleine, ommuurde begraafplaats met 'Cross of Sacrifice' en enkele rijen witte grafstenen.


Wieltje Farm Cemetery

Brugseweg (Ieper)
Britse militaire begraafplaats met doden uit de Eerste Wereldoorlog, ontworpen door A.J.S. Hutton. Het betreft een kleine ommuurde begraafplaats met smeedijzeren hek en centraal vooraan het 'Cross of Sacrifice'.Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Hutton [online], https://id.erfgoed.net/personen/1199 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.