Persoon

Rosseels, Léon

ID
12090
URI
https://id.erfgoed.net/personen/12090

Beschrijving

Léon Rosseels, officieel Isidore Leon Rosseels (1887-1967) behoort tot de vierde generatie van landschapsontwerpers van de familie Rosseels.

Isidore Léon Rosseels (1887-1967) werkte van jongsaf met zijn vader Livin Rosseels samen, waardoor hij later een deel van zijn cliënteel overerfde. Hij nam ook Livins kweekvelden over (gelegen tussen de Van den Tympelestraat en de Minckeleersstraat) en bleef in het ouderlijke huis aan de Bondgenotenlaan te Leuven wonen. Nadat de woning eerst tijdens Wereldoorlog I werd vernield, ging ook het heropgebouwde huis tijdens Wereldoorlog II door een V2-bom in de vlammen op. Hierdoor was het familiearchief totaal vernietigd.

Met zekerheid is echter wel geweten dat Isidore Léon Rosseels onder meer instond voor de tuinaanleg van de villa Tops-Van Cutsem, het thans als kasteel Maisin gekende landgoed. Dit door hem uitgevoerde ontwerp, met een gevarieerde beplanting van naald- en loofbomen en struikenlaag met veel aandacht voor bruin- en bontbladige soorten, afgewisseld met glooiende gazons opgesmukt met eenjarigen en beplantte bloembedden, gebruikte hij als reclame om na de Eerste Wereldoorlog terug een begoed cliënteel aan te trekken. Een mooie foto van het kasteel Maisin, omschreven als ‘Parc du Loo, à Corbeek-Loo’ met daaronder het opschrift ‘ création & restauration de parcs & jardins Léon Rosseels architecte-paysagiste Avenue de Alliés 47 Louvain’ diende als lokaas.

Deze reclamefolder is bovendien één van de uitzonderlijk gepubliceerde iconografische documenten uit het begin van de 20ste eeuw van het kasteel Maisin.

Ook stond hij in voor het ontwerp van een deel van de stedelijke Leuvense begraafplaats.

De familie Rosseels

F.A. Lefever schets in het tijdschrift Meer Schoonheid de geschiedenis van deze interessante tuin- en landschapsarchitectenfamilie die werkzaam was in Nederland, België en Noord-Frankrijk. De Leuvense binnenstad was over de vier generaties de thuisbasis van deze familie.

Guillelmus Rosseels (1769-1832), stamvader en de eerste die zich als tuinarchitect profileerde stond onder meer in voor de aanleg van de Kruidtuin in Leuven die vlak na de oprichting van de rijksuniversiteit van Leuven door koning Willem I werd aangelegd. Voorts richtte hij zich op de begoede stedelingen als potentiële klanten.   

Oudste zoon Egide (Egied) Rosseels (1800-1877) en tweede zoon Jacques Rosseels (1805-1869) namen de fakkel als tuinarchitect over en beiden werkten onder meer aan het ontwerp van het stadspark van Leuven.

Vooral Egide verwierf grote naambekendheid. Hij won tijdens zijn carrière tal van wedstrijden en verkreeg medailles en onderscheidingen op stedelijke en zelfs Wereldtentoonstellingen. Meer dan vierhonderd ontwerpen van tuinen en parken, waarvan veel voor adellijke families en openbare besturen, worden aan hem toegeschreven. Zijn eigen kweekvelden met zeldzame en nieuwe planten situeerden zich nabij de Diestsevest te Leuven. Deze van zijn broer lagen in de omgeving van de Penitentienstraat.

De derde generatie Rosseels betreft Pierre Livin (Liévin of Livinus) Rosseels (1843-1921), zoon van Egide. Hij vestigde zich in de Bondgenotenlaan, toen nog als Statiestraat gekend. Net zoals zijn vader, stond Livin in voor de aanleg van kasteelparken en privétuinen veelal in landschappelijke stijl. Dankzij de familiale ervaring met de specifieke parkaanleg van voormalige vesten, werd Livin vanaf het laatste kwart van de 19de eeuw door de Noord-Nederlandse overheden veel gevraagd om vrijgekomen vestingsgronden te valoriseren tot park. Resten van de vroegere vestingswerken werden daarbij vaak door hem geïntegreerd in het tuinontwerp.

Ook door het Leuvense stadsbestuur werd hij circa 1889-1890 gevraagd voor het uitvoeren van aanpassingswerken aan het stadspark in het stadscentrum.

  • LEFEVER F.A. 1987: De Leuvense tuinarchitectenfamilie ROSSEELS, Meer Schoonheid 34/3, 65-73; 34/4, 99-107.
  • Beschermingsdossier 4.001/24062/125.1.


Erfgoedobjecten

Ontwerper van

Kasteel Maisin met park

Tiensesteenweg 275 (Leuven)
Het neoclassicistische Kasteel Maisin, vroeger gekend als villa Tops-Van Cutsem, dateert in kern van 1921-1922 en werd in 1950 uitgebreid door architect Lucien Spéder. Landschapsarchitect Léon Rosseels stond in voor de parkaanleg en integreerde de vroegere grensscheiding en het door zandontginningen gevormde grillige heuvellandschap in zijn aanleg.


Stadsbegraafplaats Leuven

Nieuwe Kerkhofdreef zonder nummer (Leuven)
De stadsbegraafplaats van Leuven, ruim 11 ha groot, is één van de grotere historische begraafplaatsen in België. Sinds 1785 wordt op deze locatie begraven, en tot 1921 volgden meerdere uitbreidingen elkaar op. De site omvat het ‘oud kerkhof’ en de ‘annexe’ aangelegd volgens een rasterstructuur, en het meer landschappelijke ‘nieuw kerkhof’.Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Rosseels [online] https://id.erfgoed.net/personen/12090 (Geraadpleegd op )