Persoon

Truelove, John Reginald

ID
1225
URI
https://id.erfgoed.net/personen/1225

Beschrijving

John Reginald TRUELOVE (1886 – 1942): Truelove raakte tijdens de oorlog gewond als ‘Captain’ bij het ‘21st London Regiment’. Hij ontwierp als ‘assistent architect’ minimum 29 begraafplaatsen.

Principes van de ‘Imperial War Graves Commission’.

Reeds vroeg in de oorlog werd beslist dat de Britse doden niet mochten gerepatrieerd worden, onder meer omwille van hygiënische en financiële redenen. Bovendien werd het standpunt ingenomen dat alle doden, ongeacht rang of stand, gelijk behandeld moesten worden. Hiermee wou men voorkomen dat enkel vermogende families hun familieleden konden laten overbrengen naar het thuisfront. Dit verbod lokte tijdens en na de oorlog hevige protesten uit bij de Britse publieke opinie. Protesten die de nieuwbakken instelling maar met moeite wist te trotseren. Er zijn verhalen bekend van familieleden die clandestien poogden hun geliefden zelf te ontgraven en over te brengen. En hier en daar zijn nog unieke uitzonderingen op deze regel bewaard gebleven, zoals op het kerkhof van Zillebeke, waar enkele private Britse graftekens staan.

Het gelijk behandelen van de doden zou in de na-oorlogse aanleg van de begraafplaatsen en de oprichting van gedenktekens voor vermisten opgevolgd worden. De vier belangrijkste pijlers van de ‘War Graves Commission’ zijn:

- iedere dode moet individueel herdacht worden op een grafsteen of op een monument

- de grafstenen en monumenten moeten permanent en duurzaam zijn

- de grafstenen zijn uniform qua ontwerp

- er mag geen onderscheid gemaakt worden naar rang of stand.

De Britse graven werden na de oorlog in de mate van het mogelijke ongemoeid gelaten. Begraafplaatsen van minimum 40 graven werden in principe ter plekke behouden. Door de oorlogsomstandigheden is de aanleg van dergelijke ‘oorspronkelijke begraafplaatsen’ vaak niet gestructureerd verlopen, waardoor ze een onregelmatige aanleg hebben. Soms werden meerdere kleinere begraafplaatsen omgevormd tot één grote begraafplaats. Toch moesten heel wat lijken na de oorlog ontgraven worden, omdat ze geïsoleerd of op te kleine begraafplaatsen lagen. Deze werden ‘geconcentreerd’ op bestaande begraafplaatsen of op nieuw aangelegde verzamelbegraafplaatsen.

De Belgische staat kocht de gronden aan waarop de Britse begraafplaatsen werden aangelegd en schonk ze ‘voor eeuwig’ aan het Britse volk. Hieraan herinneren de zogenaamde drietalige ‘landplaten’, die op alle Britse begraafplaatsen terug te vinden zijn.

De architecten

Het feit dat geliefden niet mochten worden gerepatrieerd, wou men compenseren met een kwalitatief hoogstaande aanleg en onderhoud van de begraafplaatsen. Vandaar dat heel veel aandacht werd besteed aan de architectuur van de begraafplaatsen.

Eerst drie, later vier ‘principal architects’ werden aangezocht om de aanleg van Britse militaire begraafplaatsen op het vasteland vorm te geven. Het gaat om de befaamde Edwin Lutyens, Reginald Blomfield, Herbert Baker en als laatste Charles Holden. Deze 4 hoofdarchitecten waren vooral werkzaam in België en Frankrijk en waren eindverantwoordelijke voor de aanleg van de begraafplaatsen, die hen toegewezen waren. Hiertoe werden ze bijgestaan door diverse ‘assistent architects’, waarvan W.H. Cowlishaw, G.H. Goldsmith, N.A. Rew, A.J.S. Hutton, J.R. Truelove en W.C. Von Berg in Vlaanderen actief waren. In andere landen waren ook andere architecten actief. Deze uitvoerende architecten zorgden heel vaak voor de feitelijke ontwerpen, die ze vervolgens door de aangestelde hoofdarchitect lieten goedkeuren. De nobelprijswinnaar voor literatuur Rudyard Kipling was verantwoordelijk voor de opschriften die op diverse architecturale elementen van de begraafplaatsen terug te vinden zijn.

Tekst van Hannelore Decoodt, Beschermingsdossier DW002414.

Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Erfgoedobjecten

Ontwerper van

1st D.C.L.I. Cemetery, The Bluff

Verbrandemolenstraat zonder nummer (Ieper)
Britse militaire begraafplaats, met doden uit de Eerste Wereldoorlog, naar ontwerp van J.R. Truelove. Het betreft een kleine, ommuurde begraafplaats met smeedijzeren toegangshek, een 'Cross of Sacrifice' en witte grafstenen. Opgaande bomen tooien het geheel.


Belgian Battery Corner Cemetery

Omloopstraat zonder nummer (Ieper)
Britse militaire begraafplaats met doden uit de Eerste Wereldoorlog, naar ontwerp van E. Lutyens en J.R. Truelove. Het betreft een grotendeels omhaagde begraafplaats, op de bakstenen muur bij de toegang na, aangelegd in twee niveaus met een 'Cross of Sacrifice' op de scheiding van de twee niveaus, een 'Stone of Remembrance vlakbij de toegang. Er is een bakstenen schuilhuisje. De witte graven liggen onregelmatig verspreid over drie perken. Het geheel wordt getooid met bloemperken, struiken en opgaande bomen.


Britse militaire begraafplaats Klein-Vierstraat British Cemetery

Molenstraat zonder nummer (Heuvelland)
Britse militaire begraafplaats met doden uit de Eerste Wereldoorlog, gelegen langs de Molenstraat ter hoogte van het kruispunt met de Vierstraat, op ongeveer 2,5 kilometer ten noordoosten van de kerk van Kemmel. 


Dickebusch Old Military Cemetery

Neerplaats zonder nummer (Ieper)
Britse militaire begraafplaats met doden uit de Eerste Wereldoorlog, na de oorlog vormgegeven door J.R. Truelove. Het betreft een kleine, ommuurde begraafplaats met een smeedijzeren toegangshek, een 'Cross of Sacrifice' en onregelmatige rijen met witte grafstenen. Het geheel wordt getooid met bloemperken, struiken en opgaande bomen.


Hedge Row Trench Cemetery

Verbrandemolenstraat zonder nummer (Ieper)
Britse militaire begraafplaats waar doden uit de Eerste Wereldoorlogmet 'special memorials' worden herdacht, naar ontwerp van J.R. Truelove. Op de kleine vierkante, ommuurde begraafplaats met smeedijzeren toegangshek staat een deel van de 'special memorials' in een cirkel opgesteld, rondom het 'Cross of Sacrifice'. Groepjes opgaande bomen op de vier hoeken van de begraafplaats, bloemperken en struiken tooien het geheel.


La Belle Alliance Cemetery

Hogeziekenweg zonder nummer (Ieper)
Britse militaire begraafplaats met doden uit de Eerste Wereldoorlog, aangelegd door J.R. Truelove. Het betreft een kleine, ommuurde begraafplaats met een 'Cross of Sacrifice' en onregelmatig verspreide witte grafstenen, die bereikt kan worden via een smeedijzeren toegangshekken tussen pijlers uit witte natuursteen.


Lone Tree Cemetery

Kruisstraat zonder nummer (Heuvelland)
Britse militaire begraafplaats met doden uit de Eerste Wereldoorlog, nabij de Spanbroekmolenkrater, ten zuidwesten van Wijtschate. Lone Tree Cemetery is een kleine, ommuurde begraafplaats met een smeedijzeren toegangshekken, een 'Cross of Sacrifice' en witte grafstenen, ontworpen door J.R. Truelove.


Perth Cemetery (China Wall)

Maaldestedestraat zonder nummer (Ieper)
Britse militaire begraafplaats uit de Eerste Wereldoorlog, naar ontwerp van E. Lutyens en J.R. Truelove. Het betreft een langwerpige, bijna volledig ommuurde begraafplaats met een geplaveide toegangspartij met smeedijzeren hek, een 'Cross of Sacrifice' vooraan op de begraafplaats en een 'Stone of Remembrance' achteraan, een schuilgebouw en witte grafstenen. Het geheel wordt getooid met bloemperken, struiken en opgaande bomen.


Railway Dugouts Burial Ground (Transport Farm)

Komenseweg zonder nummer (Ieper)
Britse militaire begraafplaats met doden uit de Eerste Wereldoorlog, naar ontwerp van E. Lutyens en J.R. Truelove. Het betreft een grote, grotendeels ommuurde begraafplaats met onregelmatig grondplan, in meerdere niveaus aangelegd, met twee toegangsgebouwen, een 'Stone of Remembrance' op een cirkelvormig terras, 'special memorials' die in cirkels staan, een 'Cross of Sacrifice' en grotendeels vrij onregelmatig geschikte rijen met witte grafstenen. De begraafplaats wordt rijkelijk getooid met bloemperken, struiken en opgaande bomen.


Solferino Farm Cemetery

Kapellestraat zonder nummer (Ieper)
Britse militaire begraafplaats, met doden uit de Eerste en Tweede Wereldoorlog, naar ontwerp van R. Blomfield en J.R. Truelove. De begraafplaats wordt ommuurd en achteraan afgebakend met een haag. Toegangspartij uit witte natuursteen met een smeedijzeren hekken en centraal vooraan het 'Cross of Sacrifice'. De witte grafstenen liggen verspreid over twee perken.


Spanbroekmolen British Cemetery

Scheerstraat zonder nummer (Heuvelland)
Britse militaire begraafplaats, tijdens de Eerste Wereldoorlog ontstaan nabij de mijnkrater Spanbroekmolen, ten zuidwesten van het dorp van Wijtschate. De kleine, rechthoekige begraafplaats, aangelegd naar ontwerp van J. R. Truelove, is ommuurd door een bakstenen muur.


Suffolk Cemetery

Kriekstraat zonder nummer (Heuvelland)
Britse militaire begraafplaats met doden uit de Eerste Wereldoorlog. Het ontwerp van de begraafplaats is het werk van J.R. Truelove. Het betreft een kleine ommuurde begraafplaats met een smeedijzeren toegangshekken, enkele rijen witte grafstenen en een 'Cross of Sacrifice'. De begraafplaats wordt getooid met bloemperken, struiken en een opgaande boom.


Tyne Cot New British Cemetery met Memorial to the missing

Tynecotstraat zonder nummer (Zonnebeke)
Grootste Britse militaire begraafplaats ter wereld, met ongeveer 12.000 doden uit de Eerste Wereldoorlog naar ontwerp van Herbert Baker, met medewerking van J.R. Truelove. Deze begraafplaats omvat het 'Memorial to the missing', waarop de namen van ongeveer 35.000 vermisten zijn gebeiteld, die tijdens de oorlog zijn gevallen. Deze gedenkmuur is ontworpen door Herbert Baker, met beeldhouwwerk van F.V. Blundstone en Joseph Armitage. Op de begraafplaats bevinden er zich vijf Duitse bunkers, waarvan er twee vrij liggen, één onder het centrale 'Cross of Sacrifice' en twee onder het gedenkteken voor de vermisten.


Vlamertinghe New Military Cemetery

Bellestraat zonder nummer (Ieper)
Britse militaire begraafplaats met doden uit de Eerste Wereldoorlog, naar ontwerp van R. Blomfield en J.R. Truelove. De begraafplaats is in twee niveaus aangelegd, met een smeedijzeren toegangshek, een 'Cross of Sacrifice', een 'Stone of Remembrance' en paviljoen op het hogere deel en de graven op het lagere deel. Het geheel wordt getooid met opgaande bomen, struiken en bloemperken.Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Truelove [online], https://id.erfgoed.net/personen/1225 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.