Persoon

De Coene

ID: 1249   URI: https://id.erfgoed.net/personen/1249

Beschrijving


Erfgoedobjecten

Ontwerper van

Burgerhuis met winkel

Brusselsestraat 48 (Dendermonde)
Fraai burgerhuis met winkel, van drie traveeën en evenveel bouwlagen, uit het interbellum. Opgetrokken volgens bouwplan van 1922 naar ontwerp van architect De Coene in opdracht van de heer Van Hoorebeek.


Café Sporttaverne

Franz Courtensstraat 31 (Dendermonde)
Burgerhuis met art-deco-invloeden. Voorheen café "Sporttaverne" (zie gevelopschrift) van "Pascal Marechal" (zie bouwplan), in 1928 gebouwd naar een ontwerp van architect De Coene.


Ensemble van herberg en winkel

Veerstraat 13-15 (Dendermonde)
Ensemble van twee rijhuizen samen gebouwd als twee handels- en woonhuizen naar ontwerp van 1928 van architect De Coene, in opdracht van Gustaaf en Louis Pieters. In nummer 13 was een herberg gevestigd, in nummer 15 een winkel met achterliggend salon.


Gemeenteschool

Kloosterstraat 25 (Dendermonde)
Gelegen tussen Molenberg en Kloosterstraat. De vroegere gemeenteschool was gelegen bij het gemeentehuis van Baasrode. Het kadasterarchief registreerde de bouw van de huidige schoolgebouwen door de gemeente Baasrode in 1928.