Persoon

De Grooff, Théophile

ID
1303
URI
https://id.erfgoed.net/personen/1303

Beschrijving

Geboren in Antwerpen op 16 augustus 1847. De Grooff was gehuwd met Maria Lucia Buschmann. Zij was de dochter van de Antwerpse uitgever Joseph-Ernest Buschmann (1814-1853), bekend om zijn bibliofiele uitgaven en kunstdrukken en zijn talrijke publicaties van Nederlandstalige auteurs. Vijf jaar na haar overlijden in 1888, hertrouwde De Grooff met met Maria Josephina Lucia Van Nuffel, geboren in Boom op 13 juni 1859.

De Grooff woonde zeker vanaf 1881 in de Steenstraat 53 in Ekeren. Hij kocht deze woning aan in 1885 en zorgde voor een bijna volledige herinrichting.

Hij is actief in het Ekerse verenigingsleven als zanger, secretaris en penningmeester in het Sint-Ceciliakoor in de Sint-Lambertuskerk. Hij was een van de oprichters van de Vriendenschaar, de eerste culturele vereniging in Ekeren (1889).

In zijn briefpapier noemt hij zichzelf architect en gezworen landmeter. Zij gekende oeuvre bevindt zich in Antwerpen (woningen) en Ekeren (woningen en openbare gebouwen) en wordt getypeerd door een voorkeur voor neo-Vlaamse renaissance.

  • D’HOOGE W. 2008: Het huis Harrewyn-De Grooff-Adriaenssen in de Steenstraat te Ekeren, Jaarboek Heemkring Ekeren, 26, 6-8.


Erfgoedobjecten

Ontwerper van

Burgerhuis

Kloosterstraat_EK 80 (Antwerpen)
Alleenstaande woning in neogotische stijl, waarvoor bouwaanvraag uit 1913 en naar ontwerp van Th. de Grooff.


Burgerhuizen in neoclassicistische stijl

Lange Leemstraat 240, 244 (Antwerpen)
Twee resterende panden van een symmetrisch geheel van vijf burgerhuizen in neoclassicistische stijl, naar een ontwerp door de architect Théophile De Grooff uit 1877, voltooid in 1878. Opdrachtgever was de heer Ed. Nyssens, vennoot van de firma Nyssens Frères die handelde in ‘tabacs en feuilles'.


De Polder van Stabroek met overgangszone naar de Noorderkempen

Ekeren (Antwerpen), Kapellen (Kapellen), Hoevenen, Stabroek (Stabroek)
Het oostelijk deel van het landschap ligt in de zone waar de vruchtbare kleiïge poldergrond zich mengt met het zand van de Kempen. Van oudsher was het grondgebied van Kapellen iets hoger gelegen dan het omliggend land, dat vòòr het aanleggen van de polderdijken meermaals onder water liep. Mensen gingen zich uiteraard vestigen op deze hoger gelegen plaatsen, oa. langs de weg die Antwerpen met Bergen-Op-Zoom verbindt. Dit landschap dat dus op een hellend overgangsgebied gelegen is met deels zandgrond maar destijds ook deels veengrondgronden, maakt deel uit van het vanaf ongeveer 1250 voor landbouw ontgonnen gebied Hoevenen, Kapellen, Stabroek, Eertbrand en Putte. Het is het grootste aaneengesloten gebied dat ingericht werd volgens het systeem van de regelmatige hoevenstrokenverkavelingen.


Gemeentelijke begraafplaats

Driehoekstraat zonder nummer, zonder nummer (Antwerpen)
De begraafplaats van Ekeren werd aangelegd buiten de dorpskern in 1909-1910, ter vervanging van het kerkhof rond de Sint-Lambertuskerk.


Hoekcomplex In Prado

Lamorinièrestraat 136, Lange Leemstraat 246 (Antwerpen)
Complex in neoclassicistische stijl op de hoek van Lamorinièrestraat en Lange Leemstraat, dat oorspronkelijk uit een winkelpand en twee burgerhuizen bestond, naar een ontwerp door de architect Théophile De Grooff uit 1880. Opdrachtgever was de heer Ed. Nyssens, vennoot van de firma Nyssens Frères die handelde in ‘tabacs en feuilles'.


Jongensgemeenteschool en onderwijzerswoning

Pastoor Goetschalckxstraat 57-59 (Antwerpen)
Voormalige jongensgemeenteschool, heden Stedelijke basisschool Ter Donk. Hoofd- en bijgebouwen op groot terrein rond centrale speelplaats tegen de straatkant.


Kapel Onze-Lieve-Vrouw van de Bist of Bistkapel

Veltwijcklaan 107 (Antwerpen)
Rechthoekige bakstenen kapel onder zadeldak in neotraditionele stijl.


Kasteel Starrenhof

Kapelsestraat 61 (Kapellen)
Eclectisch kasteel met neo-Vlaamserenaissance-elementen gebouwd in 1881 en gelegen in mooi beboomd park met bakstenen afsluitmuur. Aan de oostzijde bakstenen koetshuis en paardenstal van 1884.


Kasteeltje Hof Mertens of Gulden Poort

Veltwijcklaan 1 (Antwerpen)
Bakstenen gebouw van twee bouwlagen onder gecombineerde leien bedaking, in neo-Vlaamserenaissance-stijl, uit het vierde kwart van de 19de eeuw.


Neoclassicistisch herenhuis

Italiëlei 66 (Antwerpen)
Deze neoclassicistische herenwoning werd in 1888 ontworpen door architect Théophile De Grooff voor eigenaar G. Cogels.


Onze-Lieve-Vrouw van Lourdesinstituut

Kloosterstraat_EK 82 (Antwerpen)
De oorspronkelijke meisjesschool werd opgericht in 1838 met de steun van Edward Moretus en bediend door de zusters van Sint-Vincentius a Paulo.


Rijkswachtkazerne

Veltwijcklaan 17-19 (Antwerpen)
Rechthoekig gebouw van vijf traveeën en twee bouwlagen onder licht hellend zadeldak, naar ontwerp van Th. De Grooff, door muurankers 1887 gedateerd.


Villa Cogels

Joseph Casselaan 5, Zeedijk 58 (Middelkerke)
Beschermd als monument bij K.B. van 21.02.1978. Naamgeving naar de bouwheer, de Antwerpse baron Cogels, volgens opschrift in de puilijst; van circa 1900, gesigneerd "DE GROOFF ARCH" op de sokkel. Eind jaren 1970 afbraak met behoud van de façade; realisatie van een appartementsgebouw van elf bouwlagen.


Winkelhuis in neoclassicistische stijl

Minderbroedersrui 51 (Antwerpen)
In oorsprong laatclassicistisch burgerhuis te dateren in de late 18de of de vroege 19de eeuw, mogelijk met oudere kern. Gevelaanpassing in 1859 door Heliodore Leclef; verbouwing tot de huidige vorm door Théophile De Grooff in 1874.


Woning De Grooff

Steenstraat 53 (Antwerpen)
Herenhuis met voortuin omsloten door smeedijzeren hekwerk op bakstenen onderbouw. Kern uit circa 1836, uitgebreid voor 1848.


Thema's

Ontwerper van

Ekeren-Centrum

Kloosterstraat (Ekeren)


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: De Grooff [online] https://id.erfgoed.net/personen/1303 (Geraadpleegd op )