Persoon

De Heem, Eugène

ID
1317
URI
https://id.erfgoed.net/personen/1317

Beschrijving

Afgestudeerd in 1904 aan de Gentse Academie, stage bij Henri Maquet, leerling-architect bij de Koninklijke Commissie voor Monumenten vanaf 1905. Werk te Gent, Eeklo, Lokeren, Deinze, Lochristi: villa's, rijwoningen, industriële gebouwen. Cottage aan de Krijgslaan 165 uit 1930, en diverse niet-geïdentificeerde cottages aan de De Pintelaan te Gent.


Erfgoedobjecten

Ontwerper van

Kasteel van Hemelrijk

Mieregoed 51 (De Pinte)
Het huidige, laat-empire landhuis werd circa 1850 gebouwd in een park, aangelegd door plantkundige F. De Rudder, Bepleisterd en geschilderd kasteeltje van vijf traveeën en twee en een halve bouwlaag onder mansardedak, in zijn huidige vorm daterend van uit het eerste kwart van de 20ste eeuw met behouden kern van drie traveeën en twee bouwlagen.


Neotraditionele huizenrijen

Geraniumstraat 1-16, 17-23 (Gent)
Neotraditionele huizenrijen van één bouwlaag van 1919, volgens gevelsteen, opgericht door het "bureel van weldadigheid" voor bejaarde echtparen. Bakstenen huisjes van twee traveeën onder zadeldak (pannen), voorzien van arduinen gevelstenen met de namen van de stichters en onder meer de inhuldigingsdatum 23 juli 1919.


Parochiekerk Sint-Jan de Doper

St.Jans-Plein zonder nummer (Lierde)
Eénbeukig landelijk kruiskerkje met een harmonisch geproportioneerd silhouet, niettegenstaande meerdere vergrotingen in verschillende bouwfasen; kerk nu voornamelijk neogotisch van karakter met uitzondering van de vierkante westtoren.


Villa Nieuw Malecote

Oude Staatsbaan 156 (Maldegem)
In het kadasterarchief wordt de villa vermeld als kasteel, in gebruik genomen in 1914. Architect E. De Heem kreeg, blijkens een gevelsteen, de opdracht tot het ontwerp. De vrijstaande villa is omringd door een uitgestrekte tuin. Een houten tuinpoort en een overluifelde voetgangershek met ijzeren ajour zijn opgehangen aan bakstenen pijlers met decoratieve arduinen bekroningen.


Vlasspinnerij La Liève

Hurstweg 10, Wiedauwkaai zonder nummer (Gent)
Voormalige vlasspinnerij "La Liève". Eertijds één der bekendste Gentse spinnerijen, gebouwd in 1866, omgevormd tot "Société Linière La Lieve" in 1888, ook zogenaamd "de Wiedauwe". Nog bestaande stapelloodsen, waarvan de twee eerste tuitgevels van periode 1871-75, volgende puntgevel van 1864-70 en laatste puntgevel gebouwd tussen 1900 en 1913. Behouden ingangspoort aan de kaai met geblokte bakstenen hekpijlers, daterend van 1909 naar ontwerp van E. De Heem.


Thema's

Ontwerper van

Koningin Astridlaan


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: De Heem [online] https://id.erfgoed.net/personen/1317 (Geraadpleegd op )