Persoon

De Taeye, Paul

ID: 1572   URI: https://id.erfgoed.net/personen/1572

Beschrijving

Paul De Taeye behaalde zijn diploma in de architectuur in 1914. Als Gentenaar bleef hij vooral actief in het Gentse. In het Interbellum ontwierp hij Scheldeoord, het oudste grootschalige sociale woningcomplex van Gent (1929 en 1931). Hij ontwierp eveneens het Rustoord Antoine Van Horebeke (1930), ook gekend als het Horebekehof, de school aan de Tweebruggenstraat (1937) en het prachtige apotheekgebouw aan het Antwerpenplein (1928).

Bron:


Erfgoedobjecten

Ontwerper van

Antoine van Hoorebekehof

Antoine van Hoorebekehof 1-126 (Gent)
Zijstraat van de Staakskenstraat op de grens met Mariakerke, opgevat als een groep sociale woningen gebouwd in opdracht van de stad Gent ter bestrijding van de woningnood. Dit complex van 126 woningen naar ontwerp van Paul De Taeye op vijfhoekig grondplan dateert van 1930.


Appartementsgebouw Vooruit

Antwerpsesteenweg 2-8, Land van Waaslaan 1-9 (Gent)
Dit appartementsgebouw met op de gelijkvloers een apotheek en winkelruimte werd in 1928 in art-decostijl ontworpen door architect Paul De Taeye. De opdrachtgever was de Samenwerkende Maatschappij "VOORUIT".


Architectenwoning Paul Detaeye

Koning Albertlaan 81 (Gent)
Eigen woning van architect Paul Detaeye in decoratieve baksteenarchitectuur, volgens de bouwaanvraag ontworpen in 1923. Het enkelhuis telt twee traveeën en drie bouwlagen onder een zadeldak (pannen, nok evenwijdig met de straat).


Burgerhuis met winkel

Brusselsestraat 35 (Dendermonde)
Deels vrijstaand burgerhuis op de straathoek met de Oude Vest, een in de 12de eeuw gegraven stadsgracht die rond de jaren 1950 werd gedempt. Eclectisch gebouw gerealiseerd naar ontwerp van stadsarchitect F. de Ruddere (Dendermonde) gedateerd 1923 voor fabrikant Simon Claus.


Café Het Volkshuis met feestzaal

Kouterstraat 81 (Zele)
In 1928 als Volkshuis gebouwd door architect Paul De Taeye in opdracht van de Gentse Samenwerkende Maatschappij Vooruit. Groot bakstenen hoekpand van drie traveeën en twee à drie bouwlagen onder een mank zadeldak, in modernistisch getinte stijl met asymmetrische gevelopbouw. .


Gemeentehuis van Klerken

Smissestraat 18 (Houthulst)
Smissestraat nr. 18. Voormalig gemeentehuis. Vóór de Eerste Wereldoorlog doet een herberg op de dorpsplaats dienst als gemeentehuis (in de nabijheid van de kerk, cf. Dorpsstraat). Deze herberg wordt tijdens de oorlog verwoest. Na de oorlog wordt een gemeentehuis gebouwd op de plaats waar vóór de oorlog sinds ca. 1880 de gendarmerie gevestigd was. Gebouwd in 1924-1927 naar


Groep arbeiderswoningen

Staakskenstraat 3-43 (Gent)
Twintig woningen opgetrokken door de dienst woningnood van de stad Gent in 1927 naar ontwerp van architect P. De Taeye.


Sociale huisvesting ontworpen door Paul Detaeye

Dahliastraat 35-51, 59-81, Francisco Ferrerlaan 148-184, Fuchsiastraat 84-98, Jan Lampensstraat 1-20, 22-48 (Gent)
Sociale woningen aan de Francisco Ferrerlaan, Jan Lampensstraat, Dahliastraat en Fuchsiastraat. 82 werkmanswoningen gebouwd in opdracht van de stad Gent, Dienst van de woningnood in 1930 naar ontwerp van architect Paul De Taeye.


Sociale woningen ontworpen door Paul Detaeye

Boomstraat 4-38, Gaaipersstraat 1-15, Rooigemlaan 399-429 (Gent)
Groep sociale woningen rondom een driehoekige binnenplaats met gevelwanden in de Boom- en de Gaaipersstraat en de Rooigemlaan. Volgens de gedenksteen (zie ook bouwaanvraag) "ter bestrijding van den woningnood bouwde de stad Gent deze 43 woongelegenheden" in 1928.


Sociale woonwijk Malem

Breendonkstraat 2-33, 35-61, Dapperheidstraat 1-28, Drongensesteenweg 217-227, Gijzelaarsweg 2-12, Heldenplein 1-64, 65, Herdenkingslaan 1-23, Houtemlaan 1-32, 33-45, Luiklaan 1-3, 4-51, 52-60, Malemstraat 2-4, 5-10, 2B, Merkemstraat 2-6, Ontmijnersstraat 1-15, Oud-Strijderslaan 1-4, 5-7, Politieke-Gevangenenlaan 1-32, 33-87, Ramskapellelaan 1-40, 42-56, Ronselestraat 2-6, Tervatestraat 2-8, Weerstandsplein 1-22, Wessemweg 2-10, Zesseptemberlaan 1-52 (Gent)
Wijk, genoemd naar het eiland gevormd door twee Leie-armen ten westen van de zestiende-eeuwse stadswal, vanaf 1952 bebouwd met een sociale woonwijk in de vorm van een tuinwijk. Zogenaamd "Wijk Heldenhulde" ter nagedachtenis van Gentenaren die hun leven offerden voor het vaderland.


Stadsgezicht Prinses Clementinalaan

Prinses Clementinalaan (Gent)
De Prinses Clementinalaan als belangrijke verbindingsstraat in het nieuwe stationskwartier behoudt een vrij homogene burgerarchitectuur uit de eerste helft van de 20ste eeuw met voornamelijk Art Nouveau inslag. De laan is beboomd met Meelbes en behoudt nog vele, bij K.B. vastgelegde voortuintjes, afgesloten door mooi uitgewerkte ijzeren hekken.


Twee flatgebouwen Scheldeoord

Alfred Vanderstegenlaan 1-122, 123-131, Charles Van Lerbergheplein 1-40, Denderlaan 51-71, Emile Moysonlaan 1-87, Jan Delvinlaan 1-17, Wolterslaan 26-42 (Gent)
Twee flatgebouwen met complexe plattegrond zogenaamd "Scheldeoord". Opgetrokken op een terrein aan de linkse Scheldeoever, de vroegere Heirnismeersen.


Villa La Gatounière

Tennispad 6-8 (Knokke-Heist)
Tennispad nr. 6-8. Z.g. "La Gatounière" Dubbele villa in art-deco- en modernistisch getinte stijl van 1938 naar ontwerp van architect P. Detaeye. Baksteenbouw met verzorgd voegwerk, typerende vensterregisters, toepassing van ronde patrijspoorten, op begane grond met ijzeren hekwerk ervoor. GEMEENTEARCHIEF KNOKKE-HEIST, Dossier O.W. 3417.


Thema's

Ontwerper van

Nieuwebosstraat

Prinses Clementinalaan

Sociale huisvesting van 1958