Persoon

De Waele, Jozef

ID
1639
URI
https://id.erfgoed.net/personen/1639

Erfgoedobjecten

Ontwerper van

Burgerhuizen en magazijn van Spinnerij Baertsoen en Buysse

Dendermondsesteenweg 140-144, 140A-C (Gent)
Burgerhuis (nummer 140) palend aan het grotendeels verdwenen textielbedrijf, de spinnerij A. Baertsoen en Buysse. Onderkelderd enkelhuis van drie traveeën en drie bouwlagen, onder zadeldak, volgens archiefstukken daterend van 1878. Links ervan voormalige toegang tot de bedrijfssite, met bewaard bakstenen magazijn van twee bouwlagen onder drie parallelle zadeldaken, achter het aangrenzende huis van de onderdirecteur (nummer 142) en van de directeur (nummer 144), alles daterend van 1891 en naar ontwerp van architect J. De Waele.


Cooremetershuys

Graslei 12 (Gent)
Het Cooremetershuys is een meerlagig middeleeuws pand opgetrokken uit Doornikse kalksteen met een vormentaal (decoratieve kapitelen) en constructiemethode (Opus Incertum, zuilen, balkenlagen, rechthoekige ramen met bolkozijnen, haarden, plint met waterlijst) eigen aan de 13de eeuw.


Gravensteen

Sint-Veerleplein zonder nummer (Gent)
In 1180 gebouwd door Filips van de Elzas, graaf van Vlaanderen, op de plaats van een kleiner kasteel uit de 9de-10de eeuw, en naar het voorbeeld van de versterkte kastelen door de kruisvaarders in Syrië opgericht. Was de verblijfplaats van de graven van Vlaanderen tot de 14de eeuw.


Kasteel Bergwyk

Bergstraat 16 (Merelbeke)
Kasteel, gebouwd op een zandheuvel in een park met vijver, ter vervanging van een vroeger zomerverblijf dat in de 19de eeuw toehoorde aan Tertzweil-Boucqué. Bak- en natuurstenen kasteel in neo-Vlaamserenaissance-stijl, gebouwd in 1899 naar ontwerp van architect J. de Waele. Dubbelhuis van twee bouwlagen en vijf traveeën op souterrain, onder zadeldak.


Kasteel van Melderen

Veldestraat 148 (Deinze)
Kasteel van twee bouwlagen, gebouwd naar ontwerp van architect Jozef De Waele in 1900 op de plaats van een ouder kasteeltje. Twee toegangen tot het domein. Hoofdingang met ijzeren hek tussen geblokte bakstenen pijlers met bolbekroning. Kleiner ijzeren hek verderop.


Kasteeldomein Blauwendael en aanhorigheden

Kerkstraat 21 (Waasmunster)
Het huidige kasteel van 1889-1890 in eclectische stijl ligt midden binnen een ouder domein. Kasteel met twee hoge bouwlagen op een onderbouw met kelderverdieping en afgedekt onder een steil afgeknot schilddak met diverse dakvensters en dakkapelletjes geplaatst op drie niveaus. Het bijhorend openbaar kasteelpark zou rond 1820-1830 aangelegd in landschappelijke stijl. Verder nog oranjerie van omstreeks 1820, koetshuis met paardenstallen.


Kasteeldomein de Potter d'Indoye

Brusselsesteenweg 190-192 (Melle)
Vermoedelijk gaat deze site met walgracht in oorsprong terug op een oudere landbouwnederzetting. Op een kaart van 1572 vermeld als speelgoed. Bak- en natuurstenen kasteel in neotraditionele stijl met laatgotische stijlelementen, gebouwd naar ontwerp van architect J. de Waele en daterend van 1897. Toegangspoort met boogvormig aansluitende paardenstallen gesitueerd in de zuidoosthoek van het aanvankelijk omgrachte voorhof van het vroegere waterkasteel. Voormalige kasteelhoeve en heden hovenierswoning, gesitueerd buiten de vroegere kasteelomgrachting. Achtzijdige gloriëtte van 1764 in Lodewijk XV-stijl.


Lakenhal

Botermarkt 17-18 (Gent)
Ter vervanging van de oude Lakenhal op de Hoogpoort tegenover het stadhuis, werd in 1425 begonnen met de bouw van een nieuwe Lakenhal aanleunend tegen de oostzijde van het Belfort. Handelsgebouw in Brabantse gotische stijl naar ontwerp van Simon Van Assche.


Neotraditionele bejaardenwoningen van 1908

Slinke Molenstraat 33-47 (Gent)
Bejaardenwoningen, in 1908 gebouwd door het Bureau voor Weldadigheid naar ontwerp van architect Jozef De Waele. Midden jaren negentig werden ze overgenomen door de sociale huisvestingsmaatschappij Gentse Maatschappij voor de Huisvesting.


Neotraditionele bejaardenwoningen van 1908

Liverpoolstraat 4-18 (Gent)
Bejaardenwoningen, gebouwd in 1908 in opdracht van het Bureel voor Weldadigheid naar ontwerp van architect Jozef De Waele. Midden jaren negentig werden de woningen overgenomen en gerenoveerd door de sociale huisvestingsmaatschappij Gentse Maatschappij voor de Huisvesting.


Neotraditionele bejaardenwoningen van 1911-1912

Prosper Claeysstraat 1-36, 38 (Gent)
Bejaardenwoningen in 1911-1912 gebouwd door het Bureau voor Weldadigheid naar ontwerp van Jozef De Waele en gefinancierd door liberale verenigingen en individuen. In 1993 verbouwd door de sociale huisvestingsmaatschappij Gentse Maatschappij voor de Huisvesting, naar ontwerp van Mark Bernaert.


School- en kloostergebouwen Don Bosco

Groenveldstraat 44-46 (Leuven)
De kern van de kloosterschool Don Bosco is een weeshuis dat werd opgetrokken in 1895 in opdracht van de Reguliere Oblaten van de Heilige Benedictus. Nadien werd het complex uitgebreid, parallel met het groeiende aantal functies, bewoners en gebruikers. De kenmerkende rode bakstenen vleugels van de huidige school, die de hoek van de Groenveldstraat vormen, werden grotendeels opgetrokken naar een ontwerp van de architect Jozef de Waele. Deze vleugel in neo-Vlaamserenaissance-stijl uit 1895 is het oudste en het meest karakteristieke onderdeel van de site.


Stadswoning

Graslei 3, 3A-B (Gent)
Dubbelhuis van vijf traveeën en drie bouwlagen met kelderverdieping onder zadeldak (nok parallel aan de straat, Vlaamse pannen) met twee schuin geplaatste zijtrapgevels, uit de eerste helft van de 17de eeuw.


Thema's

Ontwerper van

Remi Vanmeerhaeghestraat