Persoon

De Waele, Jozef

ID: 1639   URI: https://id.erfgoed.net/personen/1639

Beschrijving


Erfgoedobjecten

Ontwerper van

Neotraditionele bejaardenwoningen van 1908

Slinke Molenstraat 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47 (Gent)
Bejaardenwoningen, in 1908 gebouwd door het Bureau voor Weldadigheid naar ontwerp van architect Jozef De Waele. Midden jaren negentig werden ze overgenomen door de sociale huisvestingsmaatschappij Gentse Maatschappij voor de Huisvesting.


Neotraditionele bejaardenwoningen van 1908

Liverpoolstraat 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 (Gent)
Bejaardenwoningen, gebouwd in 1908 in opdracht van het Bureel voor Weldadigheid naar ontwerp van architect Jozef De Waele. Midden jaren negentig werden de woningen overgenomen en gerenoveerd door de sociale huisvestingsmaatschappij Gentse Maatschappij voor de Huisvesting.


Lakenhal

Botermarkt 17, 18 (Gent)
Ter vervanging van de oude Lakenhal op de Hoogpoort tegenover het stadhuis, werd in 1425 begonnen met de bouw van een nieuwe Lakenhal aanleunend tegen de oostzijde van het Belfort. Handelsgebouw in Brabantse gotische stijl naar ontwerp van Simon Van Assche.


Stadswoning

Graslei 3, 3A, 3B (Gent)
Dubbelhuis van vijf traveeën en drie bouwlagen met kelderverdieping onder zadeldak (nok parallel aan de straat, Vlaamse pannen) met twee schuin geplaatste zijtrapgevels, uit de eerste helft van de 17de eeuw.


Cooremetershuys

Graslei 12 (Gent)
Het Cooremetershuys is een meerlagig middeleeuws pand opgetrokken uit Doornikse kalksteen met een vormentaal (decoratieve kapitelen) en constructiemethode (Opus Incertum, zuilen, balkenlagen, rechthoekige ramen met bolkozijnen, haarden, plint met waterlijst) eigen aan de 13de eeuw.


Gravensteen

Sint-Veerleplein zonder nummer (Gent)
In 1180 gebouwd door Filips van de Elzas, graaf van Vlaanderen, op de plaats van een kleiner kasteel uit de 9de-10de eeuw, en naar het voorbeeld van de versterkte kastelen door de kruisvaarders in Syrië opgericht. Was de verblijfplaats van de graven van Vlaanderen tot de 14de eeuw.


Kasteel Bergwyk

Bergstraat 16 (Merelbeke)
Bak- en natuurstenen kasteel, gebouwd in 1899 op een zandheuvel in een park met vijver, ter vervanging van een vroeger zomerverblijf dat in de 19de eeuw toehoorde aan Tertzweil-Boucqué.


Kasteel ter Melderen

Veldestraat 148 (Deinze)
Gebouwd naar ontwerp van architect Jozef De Waele in 1900 op de plaats van een ouder kasteeltje. Twee toegangen tot het domein. Hoofdingang met ijzeren hek tussen geblokte bakstenen pijlers met bolbekroning. Kleiner ijzeren hek verderop.


Neotraditionele bejaardenwoningen van 1911-1912

Prosper Claeysstraat 1-35, 2-38 (Gent)
Bejaardenwoningen in 1911-1912 gebouwd door het Bureau voor Weldadigheid naar ontwerp van Jozef De Waele en gefinancierd door liberale verenigingen en individuen. In 1993 verbouwd door de sociale huisvestingsmaatschappij Gentse Maatschappij voor de Huisvesting, naar ontwerp van Mark Bernaert.


Kasteel Blauwendael

Kerkstraat 21 (Waasmunster)
Kasteel Blauwendael, voorheen ook gekend als kasteel Blauwhof. Site gevormd door het kasteel "Blauwendael" met park beschermd als dorpsgezicht, kasteel en bijgebouw zijn beschermd als monument bij MB van 16.07.1987.


Kasteeldomein de Potter d'Indoye

Brusselsesteenweg 190, 192 (Melle)
Vermoedelijk gaat deze site met walgracht nabij de Schelde en de heirweg Gent-Brussel in oorsprong terug op een oudere landbouwnederzetting. Op een kaart van 1572 vermeld als speelgoed of "huys van plaisance". Dit buitengoed werd in 1743 eigendom van de familie de Potter.